Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Globalt företagsansvar
Starkare tillsammans

Globala partnerskap leder till större påverkan

Lions International är en erkänd global ledare gällande humanitära och lokala hjälpinsatser, tillika en granskad, resolut och dynamisk organisation med de resurser som krävs att förmå företag, stiftelser och regeringar att skapa betydande förändringar med precision.

Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem
 

Partnerskap är inrotade i våra samhällen

Lions medlemmar har bevisat sin förmåga.

Mycket har hänt sedan 1917, men något som inte har förändrats är hur viktiga våra hjälpinsatser, vår hängivenhet och ledarskapet bland Lions medlemmar är.

Lions medlemmar utvecklas.

1,4 miljoner medlemmar. 48 000 klubbar. >200 länder. Vi kan hjälpa till snabbt och lösa de utmaningar lokala samhällen ställs inför.

Lions medlemmar har kontakterna.

Lions medlemmar bor och arbetar i de samhällen de hjälper. Vi vet hur man uppmuntrar, hjälper och stödjer våra grannar och människor i nöd.

Tillsammans kan vi uppnå mål om globalt företagsansvar

 

Marknadsföringskampanjer
om globala frågor

Skapa ett nytt projekt

Marknadsföring om varumärket

Frivilliginsatser bland anställda

Gåvor på arbetsplatsen

Samfinansiera stora samhällsprojekt

Fokus på partnerskap

 

Lions International har varit partner med Elevance Health (tidigare Anthem Inc.) sedan 2015, för att tillhandahålla möjligheter till ideella insatser för de anställda i företaget i deras respektive lokala samhällen. Varje kontor är engagerat i projekt som ligger i linje med företagets och de anställdas värderingar att producera meningsfull förändring i de samhällen där de anställda i Elevance Health bor och arbetar.

Sedan 2002 har LCIF samarbetat med Johnson & Johnson Vision, för att genomföra det största skolbaserade programmet för ögonhälsa vid namn Syn för barn, vilket engagerar Lions medlemmar och ögonvårdspersonal att tillhandahålla omfattande ögonvård i skolor i låginkomstområden. Elever med möjlig synnedsättning eller ögonsjukdomar remitteras till ögonvårdspersonal för undersökning.

LCIF och Latter-day Saint Charities har samarbetat sedan 2018, för att bekämpa de vanligaste orsakerna till blindhet som kan förhindras och återställas bland människor i Afrika, Sydamerika och Mellanöstern. Tillsammans skapar vi bärkraftig ögonvård, genom att förbättra befintlig infrastruktur och utbilda lokal personal att tillhandahålla kostnadseffektiv vård.

Vårt goda sällskap

 

Hur kan vi öka påverkan av ert globala företagsansvar?

Lär dig mer om våra möjligheter till företagssamarbeten.