Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Träffa ledarna Nuvarande ledare

Nuvarande ledare


Våra globala ledare är stolta över att kunna tillhandahålla utökade möjligheter både till Lions medlemmar och till människor överallt.

 

Förtroenderåd

 
Douglas X. Alexander
Närmast föregående internationell president
LCIF:s ordförande
Brooklyn, NY, USA

Biografi / Foto

Dr. Jung-Yul Choi
Tidigare internationell president
LCIF:s vice ordförande och tidigare LCIF-ordförande
Busan, Sydkorea

Biografi / Foto

Gudrun Yngvadottir
Tidigare internationell president
Tidigare LCIF-ordförande och LCIF:s sekreterare
Reykjavik, Island

Biografi / Foto

Gary F. Brown
Tidigare internationell direktor
LCIF:s kassör
Största medlemsland
Dexter, NY, USA

Biografi / Foto

Brian Sheehan
Internationell president
Bird Island, MN, USA

Biografi / Foto

Dr. Patti Hill
Internationell första vice president
Edmonton, Alberta, Kanada

Biografi / Foto

Fabrício Oliveira
Internationell andra vice president
Catolé do Rocha, PB, Brasilien

Biografi / Foto

A.P. Singh
Internationell tredje vice president
Kolkata, WB, Indien

Biografi / Foto

Jennifer Ware
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område I
Rapid River, MI, USA

Biografi / Foto

Garnet E. Davis
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område II
Regina, SK, Kanada

Biografi / Foto

Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område III
Quito, Ecuador

Biografi / Foto

Dr. Sandro Castellana
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område IV
Padova, Italien

Biografi / Foto

Dr. Jitsuhiro Yamada
Tidigare internationell president
Konstitutionellt område V
Minokamo, Japan

Biografi / Foto

N.S. Sankar
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område VI
Chennai, TN, Indien

Biografi / Foto

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område VII
Temuka, Nya Zeeland

Biografi / Foto

Dr. Manoj Shah
Tidigare internationell direktor
Konstitutionellt område VIII
Nairobi, Kenya

Biografi / Foto

Aruna Abhey Oswal
Tidigare internationell direktor
Näst största medlemsland
New Delhi, Indien

Biografi / Foto

Dr. Ta-Lung Chiang
Tidigare internationell direktor
Största givarland per medlem
Taichung, China Taiwan

Biografi / Foto

Chikao Suzuki
Tidigare distriktsguvernör
Näst största givarland per medlem
Okazaki City, Japan

Biografi / Foto

In-Kyo Oh
Tidigare guvernörsrådsordförande
Tredje största givarland per medlem
Seoul, Sydkorea

Biografi / Foto

James E. “Jim” Ervin
Tidigare internationell president
Adjungerad medlem i LCIF:s förtroenderåd
Albany, GA, USA

Biografi / Foto

Vijay Kumar Raju
Tidigare internationell direktor
Adjungerad medlem i LCIF:s förtroenderåd
Visakhapatnam, AP, Indien

Biografi / Foto

 

Förtroenderådets Kommittéer 2022-2023

 

Verkställande Kommitté

Douglas X. Alexander, ordförande
Dr. Jung-Yul Choi, vice ordförande
Gudrun Yngvadottir, sekreterare
Gary F. Brown, kassör
Brian Sheehan
Dr. Patti Hill
Fabrício Oliveira
A.P. Singh
James E. “Jim” Ervin
Vijay Kumar Raju

Revisionkommitté

Douglas X. Alexander, ordförande
Gudrun Yngvadottir
James E. “Jim” Ervin
Vijay Kumar Raju

Personalens kontaktperson: Christine Hastings (extern revision)
och James Krafcisin (intern revision)

Finanskommitté

Gary F. Brown, ordförande
Vijay Kumar Raju
Dr. Ta-Lung Chiang
Dr. Manoj Shah
Ronal Arthur “Ron” Luxton

Personalens kontaktperson: Christine Hastings

Utvecklingskommitté

Dr. Jitsuhiro Yamada, ordförande
Dr. Patti Hill
Gudrun Yngvadottir
N.S. Sankar
Dr. Ta-Lung Chiang
Garnet E. Davis

Personalens kontaktperson: Christopher Plunkett

Marknadsföringskommitté

Dr. Jung-Yul Choi, ordförande
A.P. Singh
Gary F. Brown
Dr. Nicolás Eduardo Jara Orellana
Aruna Abhey Oswal
Jennifer Ware
Ronal Arthur “Ron” Luxton

Personalens kontaktperson: Leia Williams

Programkommitté

James E. “Jim” Ervin, ordförande
Fabrício Oliveira
Dr. Sandro Castellana
Vijay Kumar Raju
Dr. Manoj Shah
In-Kyo Oh
Chikao Suzuki

Personalens kontaktperson: KaSondra Byrd och Benjamin Futransky

Lions Quest Arbetsgrupp

A.P. Singh
Gudrun Yngvadottir
Dr. Sandro Castellana
Gary F. Brown
Vijay Kumar Raju
Dr. Manoj Shah
Ronal Arthur “Ron” Luxton

Personalens kontaktperson: Matt Kiefer

SightFirst Rådgivande Kommitté

Douglas X. Alexander (röstberättigad)
LCIF:s ordförande och närmast föregående internationell president

Brian Sheehan (ex-officio)
Internationell president

Dr. Patti Hill (röstberättigad)
Internationell första vice president

Fabrício Oliveira (röstberättigad)
Internationell andra vice president

A.P. Singh (röstberättigad)
Internationell tredje vice president

Dr. Jung-Yul Choi (röstberättigad)
Tidigare internationell president

Gudrun B. Yngvadottir (röstberättigad)
Tidigare internationell president

Sanjeev Ahuja (röstberättigad)
Administrativ chef
Lions Clubs International

Personalens kontaktperson: KaSondra Byrd

Rebecca Daou (röstberättigad)
Administrativ chef
Lions Clubs International Foundation

Dr. Silvio P. Mariotti (SAC:s sekretariat, ej röstberättigad)
Förhindrande av blindhet och dövhet
Världshälsoorganisationen

Dr. Kashef Ijaz (röstberättigad)
Vice president för hälsovårdsprogram
The Carter Center

Dr. William “Bill” Mc Laughlin (röstberättigad)
Department of Veterans Affairs

Dr. Yuichiro Ogura (röstberättigad)
Genentech

Dr. Gullapalli N. Rao (röstberättigad)
LV Prasad Eye Institute

Dr. Serge Resnikoff (röstberättigad)
Konsult inom global hälsa, oftalmologi och ögonhälsa