Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Medlemskap i Lions Klubbtyper och medlemskategorier

Ett medlemskap för alla

Alla klubbar i Lions har en enda uppgift — att hjälpa. Samtidigt är inga medlemmar exakt lika. Det gör våra hjälpinsatser så starka. Detsamma kan sägas om våra klubbar — inga klubbar är exakt lika. Vi erbjuder flera olika typer av klubbar och medlemskap, för att kunna tillgodose behov bland alla dem som vill delta i hjälpinsatser. Vi har ett medlemskap som är rätt för dig.

Klubbtyper

Traditionella klubbar

De flesta klubbar som bildas är traditionella klubbar. Dessa klubbar samlar en grupp människor som är intresserade av hjälpinsatser, som vill förbättra samhället och sammanträffa regelbundet. Lär dig mer om traditionella klubbar här.

Specialklubbar

Specialklubbar liknar traditionella klubbar, men samlar en grupp människor som delar ett gemensamt intresse utöver engagemanget för hjälpinsatser. En specialklubb kan ha ett gemensamt intresse i form av en hobby, såsom skidåkning eller hantverk, eller en gemensam kulturell bakgrund. Lär dig mer om specialklubbar här.

Virtuella klubbar

Virtuella klubbar genomför vissa eller alla klubbmöten på distans, till exempel via telefon eller internet. Denna klubbtyp gör det möjligt för en grupp människor som bor långt från varandra att planera och genomföra serviceprojekt på ett enklare sätt samt passar mycket väl för dem som har välfyllda almanackor. Lär dig mer om virtuella klubbar här.

Klubbar vid högskolor och universitet

Klubbar vid högskolor och universitet ger studenter möjlighet att stärka sina ledaregenskaper och skapa samhörighet kring hjälpinsatser med andra studenter. Medlemmar i klubbar vid högskolor och universitet kan även vara kvalificerade till studentmedlemskap. Se avsnittet Medlemstyper för mer information. Lär dig mer om klubbar vid högskolor och universitet här.

Leoklubbar

Leoklubbar ger möjlighet för ungdomar och unga vuxna att delta i hjälpinsatser, utveckla sina ledaregenskaper och växa som personer. Det finns två typer av leoklubbar - Alpha Leos (12-18 år) och Omega Leos (18-30 år). Lär dig mer om leoklubbprogrammet här.

Leo lionklubb

Leo lionklubbar kan bildas av en grupp med 20 chartermedlemmar som består av minst 10 tidigare leomedlemmar. Dessa klubbar är bara ett sätt för leomedlemmar att fortsätta som medlemmar i Lions. Leomedlemmar kan även bilda eller gå med i andra typer av traditionella lionklubbar. För mer information besöker du sidan om Leo lionklubbar.

Medlemstyper

Lär dig mer om olika medlemstyper och medlemskategorier.

Vanlig

Detta är den vanligaste medlemstypen. Våra 1,3 miljoner medlemmar i mer än 47 000 klubbar runtom i världen arbetar med att förbättra samhället och kämpar för Lions Clubs Internationals globala frågor.

Familj

Gör det möjligt för familjemedlemmar i samma hushåll att delta i frivilliginsatser tillsammans till en lägre medlemsavgift. Barn kan inte bli medlemmar, men kan delta i Lejonungeprogrammet som ger barn under 12 år möjlighet att bygga upp ett livslångt engagemang att hjälpa andra människor.

Student

Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution samt är från myndig ålder till och med 30 år kan erhålla rabatt på den internationella medlemsavgiften. Detta är en utmärkt möjlighet för medlemmar i klubbar vid högskolor och universitet!

Leo

Unga människor som är intresserade av Lions kan bli leomedlemmar i våra leoklubbar.

Leo-Lion

Leo Lion-medlemmar är tidigare leomedlemmar som har gått med i Lions. Denna medlemstyp gör det möjligt för nuvarande eller tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 35 år att övergå från leomedlem till lionmedlem och erhålla rabatt på medlemsavgiften och andra förmåner.