Lions Clubs International Foundation

Stiftelsens hjälpinsatser

Vår uppgift är att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Lär dig mer
Lions Clubs International Foundation

Stiftelsens hjälpinsatser

Vår uppgift är att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Lär dig mer
LCIF

Många samhällen lider nöd

Vi stärker hjälpinsatser för att tillgodose behoven i våra samhällen: Vi räddar syn, vi bekämpar diabetes, vi bekämpar hungersnöd, vi stödjer ungdomar, vi tillhandahåller katastrofhjälp.
 

Lär dig mer   Donera nu

 

4-stjärnig välgörenhet 

 

För åttonde året i rad har LCIF har tilldelats Charity Navigators högsta betyg på fyra stjärnor.

Lär dig mer

 
 
 

Våra utökade fokusområden 

 

Syn

Vi är världsledande i insatserna att förebygga blindhet som kan undvikas och vi samarbetar med Lions klubbar och lokala partner, för att hjälpa till att tillhandahålla lokal kapacitet, utbildning, mediciner och behandling som behövs för dem som har ögonsjukdomar samt att tillhandahålla rehabilitering och utbildning för alla.

Ungdom

Vi är engagerade i att tillhandahålla ungdomar och unga vuxna med möjligheter att lyckas. Lions Quest-programmet tillhandahåller unga människor, deras lärare och idrottsledare verktyg, för att kunna göra positiva val, säga nej till droger och alkohol, lära sig genom hjälpinsatser och bli framgångsrika män och kvinnor.

Katastrofhjälp

När katastrofer slår till hjälper vi till. Vi beviljar medel för att förbereda inför katastrofer och tillhandahålla omedelbara insatser, vilket gör att Lions och deras partner är bland de första på plats efter ödeläggande orkaner, jordbävningar, översvämningar och andra katastrofer. 

Humanitära insatser

Lions medlemmar gör insatser i samhället och samarbetar med de människor de hjälper. Vi stödjer den stora variationen av humanitära insatser som genomförs och samordnas av Lions medlemmar och beviljar anslag, för att öka insatsernas storlek och effektivitet. 

Diabetes

Vi tillhandahåller stöd för att hjälpa Lions medlemmar att utbilda allmänheten och bygga upp program om ett av våra nya fokusområden: Diabetes. 

Barncancer

Alltför många barn runtom i världen drabbas av cancer. Vi hjälper Lions medlemmar att bygga upp program samt tillhandahålla ännu bättre hjälpinsatser och tillgång till vård för dem som har diagnosticerats, för att ge hopp till dem och deras familjer.

Miljön

Vi samarbetar med Lions medlemmar för att bevara vår planet med vetskapen att miljön i våra lokala samhälle påverkar oss alla. Vårt mål är att skapa en bärkraftig framtid för kommande generationer.

Hungersnöd

Vi hjälper till att tillhandahålla mat till dem som är hungriga samt arbetar för att skapa strategier och större kapacitet i samhällen där det råder brist på mat.