Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Stiftelsens hjälpinsatser

 

Vår uppgift är att stärka Lions klubbar, frivilliga och partner att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och stödja människor i nöd, genom humanitära hjälpinsatser och anslag som påverkar liv globalt samt uppmuntrar till fred och internationell förståelse.

Lär dig mer

Berättelser i hjärtat av hjälpinsatser

 

Bakom varje LCIF-anslag finns en berättelse fylld med inspiration, påverkan och vänlighet.

Se de berättelser som du möjliggör

Din stiftelse för hjälpinsatser

Där när ditt lokalsamhälle behöver oss

Med hjälp av alla medlemmar som gör insatser och donerar vad de kan kommer Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser, tillgodose de utmaningar som våra samhällen runt om i världen står inför. Vi är er stiftelse och tillsammans kan vi göra en betydande skillnad.
 

Lär dig mer   Donera nu

Firar 20 år

 

Lions Clubs International Foundation-Special Olympics Opening Eyes-program inleddes 2001. Sedan dess har LCIF beviljat mer än USD 27 miljoner till Special Olympics aktiviteter såsom Opening Eyes, forum om familjehälsa, god hörsel, särskilda leenden och inkludering i idrott. Under årens lopp har LCIF:s och Special Olympics stolta samarbete fortsatt, vilket har skapat enastående påverkan runtom i världen och har nått stora framgångar.

Lär dig mer

Fredagar med stiftelsen

 

Lions och Leos runtom i världen finner nya sätt att skapa kontakt med LCIF och sina samhällen. Lär dig mer om LCIF:s webbseminarier, Fredagar med stiftelsen!

Lär dig mer

Våra utökade fokusområden

 

Syn

Vi är världsledande i insatserna att förebygga blindhet som kan undvikas och vi samarbetar med Lions klubbar och lokala partner, för att hjälpa till att tillhandahålla lokal kapacitet, utbildning, mediciner och behandling som behövs för dem som har ögonsjukdomar samt att tillhandahålla rehabilitering och utbildning för alla.

Ungdom

Vi är engagerade i att tillhandahålla ungdomar och unga vuxna med möjligheter att lyckas. Lions Quest-programmet tillhandahåller unga människor, deras lärare och idrottsledare verktyg, för att kunna göra positiva val, säga nej till droger och alkohol, lära sig genom hjälpinsatser och bli framgångsrika män och kvinnor.

Katastrofhjälp

När katastrofer slår till hjälper vi till. Vi beviljar medel för att förbereda inför katastrofer och tillhandahålla omedelbara insatser, vilket gör att Lions och deras partner är bland de första på plats efter ödeläggande orkaner, jordbävningar, översvämningar och andra katastrofer. 

Humanitära insatser

Lions medlemmar gör insatser i samhället och samarbetar med de människor de hjälper. Vi stödjer den stora variationen av humanitära insatser som genomförs och samordnas av Lions medlemmar och beviljar anslag, för att öka insatsernas storlek och effektivitet. 

Diabetes

Vi tillhandahåller stöd för att hjälpa Lions medlemmar att utbilda allmänheten och bygga upp program om ett av våra nya fokusområden: Diabetes. 

Barncancer

Alltför många barn runtom i världen drabbas av cancer. Vi hjälper Lions medlemmar att bygga upp program samt tillhandahålla ännu bättre hjälpinsatser och tillgång till vård för dem som har diagnosticerats, för att ge hopp till dem och deras familjer.

Miljön

Vi samarbetar med Lions medlemmar för att bevara vår planet med vetskapen att miljön i våra lokala samhälle påverkar oss alla. Vårt mål är att skapa en bärkraftig framtid för kommande generationer.

Hungersnöd

Vi hjälper till att tillhandahålla mat till dem som är hungriga samt arbetar för att skapa strategier och större kapacitet i samhällen där det råder brist på mat.