Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Historik

Historia skrivs

LCIF:s historia är episk — fylld med obegränsad medkänsla och otröttligt stöd av Lions insatser. I mer än 50 år har vi fokuserat vår energi på att öka förmågan för Lions medlemmar överallt, vilket hjälper dem att stärka alla de samhällen de hjälper. Med varje anslag vi beviljar växer vår historia samtidigt med Lions påverkan. I dag kan vi inte vara mer stolta över hur långt vi har kommit eller mer engagerade i framtiden för våra kommande insatser. 

Större påverkan än någonsin tidigare

Vår påverkan fortsätter att växa. Genom ett utökat antal fokusområden fortsätter LCIF att bevilja anslag till en större variation av globala behov.