Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem LCIF:s historia

Lions Clubs International Foundations (LCIF) historia

LCIF:s historia är episk — fylld med obegränsad medkänsla och otröttligt stöd av Lions hjälpinsatser. LCIF grundades år 1968 och stiftelsens uppgift är att stärka Lions klubbar, frivilliga och partner att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och stödja människor i nöd, genom humanitära hjälpinsatser och anslag som påverkar liv globalt samt uppmuntrar till fred och internationell förståelse.

I mer än 50 år har vi fokuserat vår energi på att öka förmågan för Lions medlemmar överallt, vilket hjälper dem att stärka alla de samhällen de hjälper. Med varje anslag vi beviljar växer vår historia samtidigt med Lions påverkan. I dag kan vi inte vara mer stolta över hur långt vi har kommit eller mer engagerade i framtiden för våra kommande insatser.

1970-talet

 

1972

1973

1980-talet

 

1984

 • LCIF inleder ett samarbete med Quest International, för att genomföra programmet för ungdomsutveckling vid namn Lions Quest.

1985

1986

1990-talet

 

1990

 • SightFirst-programmet inleds och genomförs för att förhindra allvarlig synförlust bland mer än 30 miljoner människor. Kampanj SightFirst inleds därefter, vilken samlar in mer än USD 145 miljoner till SightFirst-projekt. Lär dig mer om SightFirst.

1997

 • LCIF bildar partnerskap med China Disabled Persons Federation för SightFirst-insatser i Kina.

1999

2000-talet

 

2001

 • Katastrofhjälpfonden för 11 september samlar in USD 3 miljoner för att hjälpa offren. LCIF inleder att partnerskap med Special Olympics International, för att tillhandahålla synundersökningar bland idrottare genom Opening Eyes-programmet. LCIF och Världshälsoorganisationen (WHO) inleder världens första initiativ att bekämpa global barnblindhet.

2002

 • LCIF förvärvar rättigheterna till Lions Quest-programmet. LCIF och Johnson & Johnson Vision startar programmet Syn för barn, för att tillhandahålla ögonundersökningar och utbildning till barn i Asien.

2004

 • Lions samlar in mer än USD 15 miljoner till insatser efter tsunamin i södra Asien, vilket gör detta till det största enskilda återuppbyggnadsprojektet efter en katastrof i LCIF:s historia. Lär dig mer om LCIF:s katastrofhjälpsinsatser.

2005

 • Kampanj SightFirst II inleds vid den internationella kongressen i Hongkong och samlar in mer än USD 200 miljoner. Lions samlar in USD 5 miljoner till insatser efter orkanen Katrina.

2007

 • LCIF utnämns till den främsta ideella organisationen i världen att bilda partnerskap med i en oberoende studie av Financial Times. Lär dig mer om våra partner.

2008

 • Ett donationslöfte på USD 3 miljoner lämnas till LCIF, vilken är den största enskilda privata donationen till stiftelsen. Partnerskapet mellan LCIF och Habitat for Humanity bygger sitt 1 000:e hem. Lions donerar USD 3 miljoner till insatser efter en jordbävning i Sichuan, Kina.

2009

2010-talet

 

2010

2011

 • LCIF samlar in mer än USD 21 miljoner till hjälpinsatser i Japan efter jordbävningen och tsunamin. LCIF beviljar sitt 10 000:e anslag och det totalt beviljade anslagsbeloppet uppgår till USD 708 miljoner.

2012

 • LCIF firar tio års partnerskap med Johnson & Johnson Vision genom programmet Syn för barn, vilket har undersökt nära 17 miljoner barn för att finna synproblem. USD 10 miljoner samlas in till vaccinationer genom programmet En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ, vilket ingår i en utmaning från Bill och Melinda Gates Foundation.

2013

 • LCIF bildar partnerskap med The GAVI Alliance och DFID, för att bekämpa mässling och åtar sig att samla in USD 30 miljoner till och med år 2017. LCIF utökar sitt partnerskap med Special Olympics International att inkludera mer än bara synundersökningar. Lions och LCIF hjälper The Carter Center och OPEA att fira att flodblindhet inte längre förekommer i Colombia.

2014

 • LCIF utökar partnerskapet Syn för barn med Johnson & Johnson Vision Care till Kenya och Turkiet. Lions och LCIF hjälper The Carter Center och OPEA att fira att flodblindhet inte längre förekommer i Ecuador.

2015

 • LCIF, Lions och deras partner firar donationen av den 500 miljonte dosen av Azitromycin, en antibiotika som används till att bekämpa trakom. Lions Quest lanserar en uppdaterad och effektivare kursplan.

2017

2018

 • LCIF firade 50 år av att stärka Lions medlemmar att göra betydande skillnad. Stiftelsen är helt finansierad av donationer från Lions medlemmar och partner samt har beviljat mer än USD 1 miljard genom nära 14 000 anslag fokuserade på syn, ungdomar, katastrofhjälp och humanitära program.
 • De tidigare internationella presidenterna Dr. Jitsuhiro Yamada och J. Frank Moore III, kampanjens ordförande och vice ordförande, presenterade stolt Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser vid Lions 101:a internationella kongress.

2019

 • LCIF lanserar pilotprogrammet om hungersnöd, för att hjälpa Lions medlemmar stödja skolbaserade matprogram, matbanker, soppkök och liknande som tillhandahåller mat till människor när de behöver den allra mest.
 • LCIF lanserar pilotprogrammet om anslag till barncancer, för att förbättra livskvaliteten för barn som får behandling och deras familjer.

2020-talet

 

2020

 • SightFirst – ett av LCIF:s mest framgångsrika program – firar 30 år av att ha finansierat insatser som bekämpar de största orsakerna till blindhet som kan förebyggas och botas samt har tillhandahållit hjälpinsatser till människor som är blinda eller har nedsatt syn. Upptäck mer om SightFirsts program Syn till alla.
 • LCIF:s förtroenderåd beviljar ett tvåårigt strategiskt partnerskap mellan LCIF och Global HOPE. Detta partnerskap kommer samarbeta med att långsiktigt bygga upp kapaciteten att behandla och förbättra prognosen för barn med cancer och blodsjukdomar söder om Sahara i Afrika.
 • Under det att vår värld förenas i insatserna mot COVID-19 gör LCIF insatser att hjälpa till med de stora utmaningar mänskligheten står inför.

2021

 • LCIF genomför möten på nätet vid namn Fredagar med stiftelsen! Lions och Leos runtom i världen finner nya sätt att skapa kontakt med LCIF och lokala samhällen.
 • Partnerskapet mellan LCIF och Special Olympics firar 20 år med gratis synundersökningar för idrottare genom Opening Eyes-programmet. Sedan partnerskapet inleddes har mer än 445 000 idrottare undersökts och glasögon har tillhandahållits till mer än 189 000 idrottare runtom i världen.

2022

 • Tidigare internationell president Dr. Jitsuhiro Yamada, ordförande för Kampanj 100, och tidigare internationell president J. Frank Moore III, vice ordförande för Kampanj 100, informerade med stolthet under Lions 104:e internationella kongress att LCIF hade överträffat målet för Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Totalt insamlade medel under kampanjen uppgick till USD 325 miljoner.
 • Syn för barn, ett program grundat av LCIF samt Johnson & Johnson Vision, firar 20 år under vilket det har tillhandahållit jämlik tillgång till synvård genom omfattande lösningar inom synvårdsområdet. Sedan programmet inleddes har mer än 42 miljoner barn undersökts och mer än 600 000 av dem har erhållit glasögon eller behandling.
 • Rysslands invasion av Ukraina resulterade i en humanitär kris som LCIF stödjer genom anslag för att köpa in och distribuera omedelbar hjälp, såsom mat, kläder, hygienartiklar, sovsäckar och medicin. LCIF har dessutom mobiliserat sin fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer som hjälper till att säkerställa att Lions finns där för att hjälpa flyktingar finna trygghet och säkerhet som de så desperat behöver nu och i framtiden.

LCIF hjälper Lions. Lions hjälper världen.

LCIF finns här för att stärka Lions hjälpinsatser. Om du har ett projekt i stor skala som behöver finansiering kontaktar du oss. Vi kanske kan hjälpa till.