Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Historia

Historiaa tekemässä

LCIF:n tarina on vaikuttava – se on täynnä rajatonta myötätuntoa ja väsymätöntä lionspalvelun tukemista. Olemme jo yli 50 vuoden ajan omistaneet energiamme parantamaan lionien mahdollisuuksia kaikkialla maailmassa, jotta he voivat voimaannuttaa palvelemiaan paikkakuntia. Historiamme ja lionien vaikutus kasvaa jokaisen myöntämämme apurahan myötä. Tänään emme voisi olla ylpeämpiä saavutuksistamme tai innostuneempia työmme tulevaisuudesta. 

Aikaisempaa suurempi vaikutus

Vaikutuksemme jatkaa kasvamistaan. Laajennettujen painopisteidensä kautta LCIF tarjoaa apurahoja yhä useampaan erilaiseen maailmanlaajuiseen tarpeeseen.