Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Osakkuus - ja yhteistyökumppanit

Samanhenkisten seurassa

Aivan kuten LCIF auttaa lioneita parantamaan palveluaan, arvokkaat kumppanimme ja kannattajamme auttavat meitä lisäämään antamaamme apua. Työskentelemme strategisesti joidenkin maailman erinomaisimpien organisaatioiden kanssa pyrkiessämme maksimoimaan kapasiteettimme ja rahoituksemme. Tämä tarkoittaa, että pystymme tukemaan lioneita paremmin, jotta he voivat palvella yhä useampaa ihmistä.

 

Yhteistyökumppanimme 

Toimimme yhteistyössä useiden omistautuneiden voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yrityskumppaneiden kanssa – näin voimme hyödyntää useita erilaisia resursseja ja tietoutta.

 

Anthem Foundation
LCI ja LCIF ovat toimineet yhteistyössä Anthem Foundationin kanssa vuodesta 2015 lähtien tarjotakseen Anthem Inc:n työntekijöille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön heidän omilla paikkakunnillaan. Anthemin tietyillä yhdysvaltalaisilla markkina-alueilla tai paikkakunnilla toimivat klubit lähettävät vuosittain kesäkuussa projektiehdotuksia saadakseen 1 500 dollarin arvoisia apurahoja Anthemin työntekijöiden, ystävien ja perheenjäsenten toteuttamiin palveluprojekteihin.
Bill & Melinda Gates Foundation
Gatesin säätiö tuki lionien tuhkarokkoprojektin pilottiohjelmaa neljässä Afrikan maassa myöntämällä LCIF:lle 400 000 dollarin apurahan. LCIF antaa lisäksi 300 000 dollaria, ja lionit hoitavat ja toteuttavat projekteja. Tukiessaan pilottiohjelmaa lionit liittyvät maailmanlaajuiseen tuhkarokko-ohjelmaan, joka on auttanut rokottamaan 41 miljoonaa lasta. Bill ja Melinda Gatesin säätiö on myös Gavin vastaavien lahjoitusten rahaston päärahoittaja. LCIF onnistui täyttämään vuonna 2013 tehdyn sitoumuksen kerätä 30 miljoonaa dollaria tuhkarokkoaloitteeseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Keräyksen päätteeksi Gavin vastaavien lahjoitusten rahasto antoi 30 miljoonaa dollaria LCIF:lle.
The Carter Center
LCIF on myöntänyt Carter Centerille yli 40 miljoonaa dollaria (ja muille voittoa tavoittelemattomille järjestöille 5,5 miljoonaa dollaria) onkosersiaasin eli jokisokeuden ehkäisemiseen Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Taudin eliminoiminen Latinalaisessa Amerikassa on käden ulottuvilla, ja Etiopiassa, Nigeriassa ja Ugandassa on otettu merkittäviä edistysaskelia. LCIF tekee yhteistyötä Carter Centerin kanssa myös trakooman vastaisessa taistelussa Etiopiassa, Malissa ja Nigerissä.
Johnson & Johnson Vision
Vuodesta 2002 lähtien Johnson & Johnson on myöntänyt LCIF:lle yli 4 miljoonaa dollaria 26 miljoonan aasialaisen lapsen näköseulontojen rahoittamiseen Sight for Kids ‑ohjelman kautta. Sight for Kids ‑ohjelma käsittää näköhuoltotietoisuuden, valistuksen, lasten silmä- ja näköseulonnat sekä lähetteet hoitoon. Seulontoja koordinoivat paikalliset lionit, Johnson & Johnsonin henkilökunta ja paikallinen lääkintähenkilökunta.
Latter-day Saint Charities
Ensimmäisen yhteistyömme jälkeen vuonna 2018 Latter-day Saint Charities -järjestöstä on nopeasti tullut avokätinen, tärkeä ja jännittävä kumppani LCIF:lle. Latter-day Saint Charities -järjestö on myöntänyt yli US$1 miljoonaa dollaria tukemaan Lions SightFirst -hankkeita Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä. Erityistä huomiota on kiinnitetty infrastruktuurin kehittämiseen, henkilöstökoulutukseen sekä näköhuollon koulutukseen ja tiedotusohjelmiin. Näillä hankkeilla on ollut merkittävä vaikutus satoihin tuhansiin edunsaajiin haavoittuvista ja palvelujen puutteesta kärsivistä yhteisöistä. Olemme kiitollisia jatkuvasta yhteistyösuhteestamme Latter-day Saint Charities -järjestön kanssa, koska heidän tukensa ja kumppanuutensa avulla voimme saavuttaa mahtavia tuloksia yhdessä.
Manappuram Foundation
Lions Clubs International Foundation -säätiö (LCIF) on ylpeä yhteistyösuhteestaan Manappuram-säätiön kanssa Intiassa. Yhteistyösuhteen kautta olemme pystyneet tarjoamaan tarvittavaa tukea eniten apua tarvitseville ihmisille. LCIF:n ja Manappuram-säätiön yhteistyösuhteen kautta olemme tukeneet asuntojen rakentamista Intiassa valtion ja paikallishallinnon ohjeiden mukaisesti ihmisille, joihin Keralan ennennäkemättömät ja traagiset tulvat vaikuttivat. Lisäksi tämä yhteistyösuhde on tarjonnut asuntoja ja vakautta tuhansille ihmisille, ja olemme LCIF:ssä kiitollisia Manappuram-säätiölle heidän jatkuvasta tuestaan.
NoVo Foundation
NoVo-säätiö on vuodesta 2002 lähtien myöntänyt LCIF:lle yhteensä 850 000 dollaria Lions Questin kapasiteetin, kattavuuden ja vaikutuksen laajentamiseen. Johtavana sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen puolestapuhujana NoVo on tukenut Lions Quest-ohjelman jatkuvaa kasvua ja laajenemista. NoVolta saatuja varoja on käytetty Lions Quest-opinto-ohjelmien tarkistamiseen ja ohjelman käynnistämiseen koko piirin laajuudella suurissa koulupiireissä Länsi-Virginiassa ja Teksasissa. Näistä projekteista kerättyjä tietoja on käytetty parantamaan Lions Questin tehokkuutta koko maailmassa.
United Nations Office on Drugs and Crime
LCIF on toiminut vuodesta 2014 lähtien yhteistyössä YK:n huume- ja rikosviraston (UNODC) kanssa laajentaakseen Lions Questin Kaakkois-Eurooppaan, Keski-Amerikkaan ja Länsi-Afrikkaan. Näyttöön perustuvana ja kouluissa toteutettavana huumeiden käytön estämiseen liittyvänä ohjelmana Lions Quest toimii UNODC:n huumeidenkäytön ehkäisemisen kansainvälisten standardien määrittelemien menetelmien mukaisesti. LCIF on myöntänyt yli US$1,4 miljoonaa dollaria Lions Quest-pilottiohjelmiin Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa, Montenegrossa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Guatemalassa, El Salvadorissa ja Norsunluurannikolla; UNODC on järjestänyt samansuuruisen summan. Yhdessä nämä kaksi järjestöä ovat esitelleet projektista kerätyt tiedot YK:n yleiskokouksen huumeongelmaan liittyvässä erityisistunnossa..
United States Drug Enforcement Administration
LCIF ja Yhdysvaltain lääkehallintoviranomainen solmivat vuonna 2018 sopimuksen, jonka mukaan LCIF liittyy DEA360-ohjelmaan kansallisena kumppanina. DEA360-ohjelmassa tunnistetaan yhdysvaltalaisia kaupunkeja ja alueita, joihin opioidiepidemia vaikuttaa haitallisesti, minkä jälkeen näillä alueilla tarjotaan erilaisia palveluita. DEA360-ohjelman kumppanina LCIF tukee ohjelmaan kuuluvia kaupunkeja edistämällä Lions-Quest-ohjelmaa kouluissa sekä tarjoamalla resursseja ja teknistä tukea koulutuksen, julkisen terveydenhoidon ja lainvalvonnan sidosryhmille näillä alueilla.
VSP Global® Eyes of Hope®
LCIF ja lionklubit ovat kansallisia Eyes of Hope ‑kumppaneita, jotka jakelevat VSP® Sight for Students®- ja VSP Mobile Eyes® ‑lahjakortteja, joiden avulla tarpeessa oleville lapsille ja aikuisille annetaan pääsy ilmaisiin silmätutkimuksiin sekä tarvittaessa silmälasit VSP-tarjoajien kautta. Kumppanuuden avulla yhdysvaltalaiset lionsklubit ja heidän paikalliset kumppaninsa varmistavat, että VSP-lahjakortit löytävät tiensä niitä tarvitseville kahdeksassa yhdysvaltalaisessa kaupungissa, ja auttavat tarjoamaan parempaa ja terveempää näkökykyä.
World Diabetes Foundation
LCI:n ja Kansainvälisen diabetessäätiön (WDF) johtajat allekirjoittivat vuonna 2017 yhteisymmärryssopimuksen liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Kumppanit pyrkivät linjaamaan verkostonsa ja toimimaan yhteistyössä lisätäkseen tietoisuutta ja edistääkseen maailman diabetespäivää (14. marraskuuta) ja diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa parantaakseen omia vahvuuksiaan infrastruktuurin, kumppanuuden ja verkostojen sekä tiedon ja asiantuntemuksen yhteiskäytön avulla ja tukemaan kysyttyjen ja kestävien projektien toteuttamista tietyissä alhaisten ja keskitasoisten tulotasojen maissa.
Special Olympics International
Special Olympics -järjestön ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön Opening Eyes ‑ohjelma alkoi vuonna 2001. Ohjelman käynnistämisen jälkeen yli 400 000 urheilijaa on seulottu ja yli 175 000 urheilijalle on järjestetty reseptilasit. Tähän mennessä LCIF on myöntänyt yli 23 miljoonaa dollaria Special Olympics -järjestölle aktiviteetteihin, joita ovat Opening Eyes, perheiden terveysfoorumit, terve kuulo ja osallistavat urheilulajit.
World Health Organization
LCIF toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa tarjotakseen strategisia neuvoja ja suuntaa SightFirst-ohjelmalle. LCIF toimii WHO:n kanssa myös lapsuusiän sokeuden eliminointiprojektissa, eli maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä, jonka avulla on perustettu 54 tarveharkintaista Lionien silmähoitokeskusta 30 maassa kaikkialla maailmassa. Näin pyritään tarjoamaan ennaltaehkäiseviä, terapeuttisia ja kuntouttavia näönhoitopalveluita. Yhteensä 131 miljoonaa lasta on hyötynyt tästä kumppanuudesta. Nämä kaksi organisaatiota ovat yhdistäneet voimansa myös kehittääkseen työkalun, jonka avulla arvioidaan sekä diabeteksen että diabeettisen retinopatian hallintaa eri maissa sekä arvioidaan näiden kahden terveydenhuollon osa-alueen välisen yhteistyön ja synergian taso. 

 

 

Tukijamme 

Yhteistyökumppaneitamme ovat organisaatiot ja instituutit, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Yhdessä saavutamme yhteiset tavoitteemme tehokkaammin.

 

Aruna Abhey Oswal Trust

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) toimii ylpeästi yhteistyössä Aruna Abhey Oswal Trust ‑järjestön kanssa. Kumppanuussuhteen nimi on Lions Clubs International Foundation / Aruna Abhey Oswal Trust Humanitarian Initiative Partnership ja se pyrkii tukemaan humanitaarisia palveluprojekteja esimerkiksi näkökyvyn, nuorison, hätäaputyön ja tuhkarokon osa-alueilla. LCIF:ltä saatavien varojen lisäksi Aruna Abhey Oswal Trust tekee lahjoituksia kumppanuussuhteen toimintaa varten tukeakseen projekteja kaikkialla maailmassa. Nämä anteliaat lahjoitukset merkitsevät sitä, että LCIF voi ojentaa auttavan käden yhä useammalle avun tarpeessa olevalle ihmiselle ja paikkakunnalle.

Joitakin nykyisiä palveluprojekteja:

  • Kambodžassa toimivan peruskoulun laajentaminen
  • Myanmarissa toimivan peruskoulun korjaaminen
  • Togossa toimivan peruskoulun laajentaminen
  • Vanhusten keskuksen rakentaminen Chicago Lighthouseen Yhdysvalloissa
Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL)
Lions Questin Kompassi-ohjelma on lisätty yläasteille ja lukioille tarkoitettuun tehokkaiden sosiaalisten ja emotionaalisten oppimisohjelmien CASEL-oppaaseen. Tämä luokitus annettiin tunnustuksena Lions Questin erinomaisuudesta kolmella alueella, joita CASEL suosittelee tärkeimpinä lähtökohtina ohjelman valinnassa: erinomainen SEL-opetus, todisteet tehokkuudesta ja erinomainen ammatillinen kehitys.
Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA)
LCIF aloitti vuonna 2009 yhteistyön CADCA:n kanssa tavoitteena vahvistaa yhteistyötä yhteisöliittojen ja lionsklubien jäsenten välillä entistä turvallisempien, terveempien ja huumeettomien paikkakuntien luomiseksi. LCIF ja CADCA ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään strategioita, joilla vähennetään huumeiden käyttöä ja siihen liittyviä haittavaikutuksia.
The Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI)
ICEVI on maailmanlaajuinen yksityishenkilöiden ja järjestöjen yhdistys, joka edistää asianmukaisen koulutuksen tasapuolista järjestämistä kaikille näkövammaisille lapsille ja nuorille, jotta he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. LCIF on ICEVI:n jäsenjärjestö.
Global Foodbanking Network (GFN)
GFN tukee laajinta kansalaisjärjestöjen verkostoa, joka on omistautunut nälän vastaiseen kamppailuun, ja se on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva yksityisen sektorin verkosto. GFN edistää yhteistyötä ruokapankkien ja ruokapankkiverkkojen luomisessa ja tukemisessa. Tämä luo lioneille tilaisuuksia työskennellä paikallisten GFN:n jäsenten ja resurssien parissa.
InterAction
LCIF on jäsenenä InterActionissa, suurimmassa Yhdysvalloissa sijaitsevien kansainvälisten kansalaisjärjestöjen liittoumassa, jonka yli 190 jäsentä työskentelevät kaikissa kehitysmaissa. Yhdistetyllä äänellään InterAction pyrkii vaikuttamaan tärkeisiin poliittisiin päätöksiin, jotka liittyvät hätäapuun ja pitkän aikavälin kehitykseen, kuten ulkomaanapuun, ympäristöön, naisiin, terveyteen, koulutukseen ja maanviljelyyn. Jäsenet ovat johtoasemassa humanitaarisiin kriiseihin ja suurtuhoihin reagoimisessa kaikkialla maailmassa, ja InterAction on tämän työn keskiössä.
International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
IAPB pyrkii edistämään pysyvien kansallisten näönhoito-ohjelmien suunnittelua, kehitystyötä ja toteuttamista tuomalla hallitukset ja kansalaisjärjestöt yhteen, jotta vältettävän sokeuden ja näkövammaisuuden pääasialliset syyt saataisiin eliminoitua. LCIF:llä on paikka IAPB:n hallituksessa, ja se on yksi IAPB:n yli 148 jäsenjärjestöstä.
National Alliance for Eye and Vision Research (NAEVR)
NAEVR on Alliance for Eye and Vision Research (AEVR) ‑yhdistykseen kuuluva voittoa tavoittelematon järjestö, joka hoitaa liittouman kannatustoiminnan. NAEVR:n tavoite on saavuttaa paras silmien ja näön hoito kaikille amerikkalaisille kannattamalla kansallisen terveysinstituutin (National Institutes of Health, NIH), kansallisen silmäinstituutin (National Eye Institute, NEI) ja muiden liittovaltion tutkimusvirastojen silmä- ja näkötutkimusta ja valistamalla yleisöä siitä. LCIF on NAEVR:n jäsenjärjestö.
Onchocerciasis Elimination Program for the Americas (OEPA)
LCIF tukee OEPA:a, alueellista hanketta, jonka tavoite on lopettaa jokisokeuteen sairastuminen ja taudin leviäminen kuudessa Amerikan mantereen maassa, joissa sitä esiintyy runsaasti: Brasiliassa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Guatemalassa, Meksikossa ja Venezuelassa. Terveysvalistuksen ja Mectizan®-jakelun ansiosta uusia jokisokeuden aiheuttamia sokeutumistapauksia ei ole ollut. Tähän mennessä Kolumbia, Ecuador, Guatemala ja Meksiko ovat eliminoineet jokisokeuden.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
Lions-Questin yläasteiden ja lukioiden ohjelmat, Kompassi ja Passi, on lisätty näyttöön perustuvien ohjelmien ja käytäntöjen valtakunnalliseen rekisteriin, joka on SAMHSA:n tuottama palvelu. Lions-Quest-ohjelmalla on luokitus tutkimuksen laadussa (Quality of Research) ja levitysvalmiudessa (Readiness for Dissemination).
The World Blind Union (WBU)
WBU on kansainvälisesti tunnustettu kattojärjestö, joka edustaa noin 285 miljoonan sokean ja heikkonäköisen henkilön etuja 190 jäsenmaassa. WBU puhuu yhteisellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla. Se yhdistää sokeiden ja heitä palvelevien tahojen suuria kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä. LCIF on WBU:n kansainvälisen tason jäsenjärjestö.