Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Resurssikeskus Sight for Kids
Näköhuollon muuttaminen monipuolisten näkökykyyn liittyvien ratkaisujen kautta

LCIF and Johnson & Johnson Vision

Vuodesta 2002 lähtien Lions Clubs International Foundation (LCIF) on tehnyt yhteistyötä Johnson & Johnson Vision -säätiön kanssa toteuttaakseen suurimman kouluissa toimivan näköhuollon ohjelman, Sight for Kids. Ohjelma mobilisoi lionit ja näköhuollon ammattilaiset tarjoamaan kattavia näkökykyyn liittyviä terveyspalveluja vähävaraisten alueiden kouluissa, tällä hetkellä neljässä maassa Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Ohjelma tarjoaa opettajille koulutusta näkökykyyn liittyvän terveyskasvatuksen antamiseksi, näöntarkkuustestin suorittamiseksi ja yleisten silmäsairauksien seulomiseksi. Opiskelijat, joilla on mahdollinen näköhäiriö tai -ongelma, ohjataan terveydenhuollon ammattilaisten arvioitavaksi.

Todellinen vaikutus: Numeroina

 

Tämä ohjelma on tuonut valtavia muutoksia yhteisöihin ympäri maailmaa. Tänään LCIF ja kumppanimme Johnson & Johnson Vision -säätiö ovat ylpeinä saavuttaneet useita menestyksiä, kuten:

42
MILJOONAA
 

opiskelijaa saanut näöntarkastuksen ympäri maailmaa

3
MILJOONAA
 

opiskelijaa tavoitetaan vuosittain

500
000
 

paria silmälaseja, jotka lahjoitetaan niitä tarvitseville lapsille

600
000
 

opiskelijaa hoidettu

200
000
 

opettajaa osallistunut

Sight for Kids: Yhteisöjen voimaannuttaminen ympäri maailmaa

Sight for Kids on luonut valtavasti tehokkuutta ja kattavuutta useiden aktiivisten projektikohteiden kautta ympäri maailmaa. Muiden maiden, kuten Saksan, lionit ovat kokeilleet innovatiivisia tapoja ottaa Sight For Kids käyttöön yhteisöissään. Viimeisen viiden vuoden projektipaikat ovat:

Thaimaa

Intia - Hyderabad, Kochi ja Kolkata

Kenia

Filippiinit

Kiina

Turkki

Yhdysvallat

Tarjoamme ratkaisuja

 

Sight for Kids tarjoaa yhteisöille kriittiset työkalut, joita he tarvitsevat tarjotakseen lapsille hyvän näkökyvyn. Ohjelman tavoitteena on tarjota kattavia näköterveyteen liittyviä ratkaisuja, jotka koostuvat kuudesta yksinkertaistetusta vaiheesta:

Koordinoida

Lionit koordinoivat terveys- ja opetusministeriöiden, terveyskeskusten, paikallisten sairaalaverkostojen ja koulujen kanssa opettajien ja vapaaehtoisten kouluttamisen.

Kouluttaa

Lionit työskentelevät sairaaloiden ja koulutuslaitosten kanssa järjestääkseen koulutustapahtumia, joissa opettajille, vapaaehtoisille ja lioneille opetetaan näköterveyteen liittyviä aiheita ja varmistetaan, että heillä on tarvittavat materiaalit, joiden avulla he voivat tiedottaa, arvioida ja lähettää oppilaita jatkotutkimuksiin.

Toteuttaa

Opettajat, lionit ja näköterveysalan ammattilaiset (ECP) suorittavat kouluissa näkökykyyn liittyviä terveystarkastuksia ja järjestävät koulutusta näkövammojen ja silmäsairauksien varhaiseksi havaitsemiseksi.

Lähettää jatkotutkimuksiin

Oppilaat, joilla on tiettyjä oireita, ohjataan jatkohoitoon hyvin varusteltuihin ja johtaviin silmäsairaaloihin.

Hoitaa

Lionit ja paikkakunnan jäsenet työskentelevät yhdessä ammattilaisten kanssa tarjotakseen hoitoa ja seurantaa lisähoitoa tarvitseville lapsille.

Hankkia silmälaseja

Oppilaille tarjotaan mahdollisuus saada korkealaatuiset silmälasit, jotka ovat kestäviä, hyväksyttäviä, mukavia ja kohtuuhintaisia.

Tarpeisiin vastaaminen

 

Maailman terveysjärjestön mukaan arviolta 312 miljoonaa alle 19-vuotiasta lasta kärsii likinäköisyydestä (myopia), ja puolet näistä tapauksista jää huomaamatta ja hoitamatta. Lisäksi lähes 19 miljoonalla lapsella maailmanlaajuisesti on näkövamma, jota ei voida korjata korjaavilla linsseillä. Kolme neljäsosaa näistä lapsista asuu Aasian ja Afrikan vähiten kehittyneillä alueilla, joilla potilaiden hoidossa on puutteita ehkäistävissä tai hoidettavissa olevien tautien kohdalla. Lapsilla, joilla ei ole mahdollisuutta päästä näöntarkastukseen, on vaarana vaikeudet koulussa, huonompi elämänlaatu ja jopa sokeus.

Vuonna 2002 Lions Clubs International Foundation -säätiö ja Johnson & Johnson Vision perustivat Sight For Kids -ohjelman, joka on ensimmäinen laatuaan, kouluissa toimiva näköterveysohjelma, joka mobilisoi lioneita tarjoamaan näköterveyteen liittyvää koulutusta, laadukkaita näöntarkastuksia ja jatkohoitoon lähettämistä, mukaan lukien silmälasien hankkimiseksi.