Kun lahjoitat Hätäapurahastoomme, autat perheitä ja yhteisöjä, jotka ovat joutuneet kärsimään
maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena. Katso, miten me tuemme Turkkia ja Syyriaa.

Etusivu Resurssikeskus Palkinnot ja tunnustukset leoille ja leo-lioneille

Palkinnot ja tunnustukset leoille ja leo-lioneille

Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on erilaisia palkintoja, joilla annetaan tunnustusta leoklubiohjelmassa toimiville leoille, lioneille ja leo-lioneille. Saavutuksista voidaan antaa tunnustusta yli 20 palkinto-ohjelman kautta.

Huomaa, että vain virkailijaraportilla Kansainväliseen järjestöön ilmoitetut leo- ja lionvirkailijat voivat saada palkintoja ja tunnustuksia.

Käsittelyaika: Huomioithan 2-4 viikon käsittelyajan lomakkeiden vastaanottamisen jälkeen.

Ota yhteyttä leoklubiohjelman henkilökuntaan saadaksesi lisätietoja.

Leo smiling

Henkilökohtaiset palkinnot

 

Kansainvälisen presidentin palkinto – Tänä vuonna on myönnettävissä erityinen presidentin palkinto vasta perustettujen leoklubien presidenteille. Kansainvälinen presidentti myöntää erityisen presidentin palkinnon (Presidential Certificate of Appreciation) niiden leoklubien presidenteille, jotka ovat lisänneet kaikki alkuperäiset leojäsenet klubiensa jäsenrekisteriin 30 päivän kuluessa klubin perustamisesta. Kriteerinä on, että leojäsenet tulee olla lisättynä MyLCI järjestelmään verkossa.

Vuoden leo -palkinnot – Moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto voi nimetä kunakin vuonna yhden leon saavutustensa perusteella tämän ansiomitalin ja todistuksen saajaksi.  Hakemusten tulee olla lähetettynä maaliskuun 1. päivään mennessä. Onnittelut kaikille nykyisille palkinnonsaajille!

Leoklubin presidentin saavutuspalkinto – Leoklubin presidentti, joka täyttää vaaditut kriteerit toimivuotensa aikana voidaan palkita leoklubineuvojan toimesta, sponsoroivan lionsklubin presidentin hyväksynnällä. Palkintokriteerin kategorioita ovat johtajakoulutus, jäsenhankinta, hallinta ja leoklubiaktiviteetit.

Leojen lokakuun jäsenkasvupalkinto – voidaan antaa kenelle tahansa leolle, joka on hankkinut vähintään kolme uutta jäsentä lokakuun aikana. Saadakseen tämän palkinnon, leoklubineuvojan tulee toimittaa  nimityslomake  15. marraskuuta mennessä.

Leokunniapalkinto – Leot voivat valita leojäsenen tämän palkinnon saajaksi erinomaisista saavutuksistaan kuluneena vuonna. Tämä rintaneula voidaan ostaa Klubitarvikeosastolta.

Erinomaisen leoklubineuvojan palkinto – Leoklubin presidentti voi myöntää tämän palkinnon leoklubineuvojalle joka täyttää erityiset vaatimukset ja osoittaa erinomaista palvelua leoklubinsa luotsaamisessa ja kehityksessä. Nimityslomakkeet toimitetaan leoklubien presidenteille maaliskuussa ja todistukset lähetetään toukokuussa.

Leoklubineuvojan viisivuotisen palvelun palkinto – Sponsoroivien lionsklubien presidentit voivat palkita leoklubineuvojia, jotka ovat menestyksellisesti toimineet tehtävässään viiden vuoden ajan.   Sponsoroivan lionsklubin presidentti täyttää ja lähettää tämän hakemuksen saadakseen kyseisen viisivuotispalvelun rintaneulan ja todistuksen.

Leosta leo-lionjäseniksi -palkinto – Erityinen todistus leoklubineuvojille, jotka ovat ohjanneet viiden tai useamman leon siirtymään leoklubeista leo-lionjäseniksi 1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta välisenä aikana.

Leoklubin laajennuspalkinto – Sponsoroivan lionsklubin presidentti ja leoklubineuvoja voivat saada tämän todistuksen uuden leoklubin perustamisesta. Sponsoroiva lionsklubi voi pyytää lisätodistuksia kiittääkseen ketä tahansa valitsemaansa henkilöä, joka on auttanut uuden leoklubin perustamisessa. Lisätodistuksia saa sähköpostitse osoitteesta leo@lionsclubs.org

Leoklubit ja sponsoroivat lionsklubit

 

Leoklubin Pride-palkinto – Leoklubit, jotka ovat menestyksellisesti raportoineet palvelusta sekä jäsenistä ja virkailijoista, saavat Leoklubin Pride-palkinnon. Klubit, jotka täyttävät seuraavat kriteerit perustuen MyLCI:n ja MyLionin raportteihin 30. kesäkuuta mennessä, saavat automaattisesti tämän palkinnon eikä hakemusta tarvita.

Leoklubin erinomaisuuspalkinto – Jokainen priiri voi nimetä yhden leoklubin tämän palkinnon saajaksi. Lähetä hakemus 15. lokakuuta mennessä. Voittajat saavat lippumerkin sekä chevronin leojen väreissä. Onnittelut kaikille palkinnon saaneille!

Serving Together -palkinto – Leoklubin ja lionsklubin logoilla varustettu lippumerkki myönnetään kummallekin, leoklubille sekä sponsorina toimivalle lionsklubille, jotka ovat yhdessä toteuttaneet projekteja ja muita leo- ja lionsklubin välistä toimintaa tukevia aktiviteetteja. Palkintovaatimukset löytyvät hakemuksesta.

Leoklubin ja sponsoroivan lionsklubin juhlavuosimerkit – Leoklubiohjelma voi lähettää juhlavuosimerkkejä leoklubeille ja sponsoroiville lionsklubeille, jotka viettävät perustamisen viisivuotismerkkipäiväänsä. Merkit myönnetään tämän jälkeen aina viiden vuoden välein. Saadaksesi juhlavuosimerkin täytä seuraava lomake.

Leoklubin sponsorin merkki –Uuden leoklubin sponsoroineelle lionsklubille myönnettävä lippumerkki.

Leo-lionsklubin sponsorin palkinto – Lionsklubit, jotka sponsoroivat yhden tai useamman hiljattain perustetun leo-lionsklubin, joka  on saanut Lions Clubs Internationalin hyväksynnän 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta välisenä aikana, saavat erityisen todistuksen. Leo-lionsklubeissa tulee perustamishetkellä olla vähintään 10 perustajajäsentä, jotka ovat aikaisempia leoja. Nämä entiset leot voivat olla kaikki samasta leoklubista, tai tulla useammista leoklubeista.

Piirit ja moninkertaispiirit

 

Leomoninkertaispiirin presidentin saavutuspalkinto – Leomoninkertaispiirin presidentti, joka täyttää vaaditut kriteerit toimivuotensa aikana voi saada tämän todistuksen moninkertaispiirin leoklubijohtajan myöntämänä, kuvernöörineuvoston hyväksynnällä. Palkintokriteerien kategoriat kattavat johtajakoulutuksen, klubilaajennuksen ja jäsenhankinnan, hallinnon sekä moninkertaispiirin leoaktiviteetit. 

Leopiirin presidentin saavutuspalkinto – Leopiirin presidentti, joka täyttää vaaditut kriteerit toimivuotensa aikana voi saada tämän todistuksen piirin leoklubijohtajan myöntämänä, piirikuvernöörin hyväksynnällä. Palkintokriteerien kategoriat kattavat johtajakoulutuksen, klubilaajennuksen ja jäsenhankinnan, hallinnon sekä piirin leoaktiviteetit. 

Leoklubin laajennuspalkinto – Todistukset myönnetään piirin leoklubijohtajille ja leopiirin presidenteille, jotka saavuttavat vähintään kolmen uuden klubin nettokasvun piirissään tai moninkertaispiirin leoklubijohtajille ja leomoninkertaispiirin presidenteille, jotka saavuttavat viiden klubin nettokasvun moninkertaispiirissään 30. kesäkuuta mennessä. Muut kriteerit ovat: kaikkien uusien leoklubien on raportoitava kaikki jäsenet ja viiden klubin virkailijat MyLCI:ssa ja vähintään yksi palveluprojekti on raportoitu MyLionissa ko. toimivuoden ajalta. 

Leopiirin/-moninkertaispiirin virkailijoiden rintaneulat – Kun virkailijat on ilmoitetty MyLCI:iin, pinssit lähetetään automaattisesti leopiirin/-moninkertaispiirin presidentille, varapresidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle. Rintaneulat lähetetään nykyisille piirin/moninkertaispiirin leoklubijohtajille.

Leosta leo-lioniksi -jäsenyyspalkinto – Erityinen todistus piirin ja moninkertaispiirin leojohtajalle, joka on luotsannut leoja ryhtymään leo-lionjäseniksi 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta välisenä aikana. Näihin palkintoihin sovelletaan seuraavaa kriteeriä:

  • Piirin leojohtajat – 15 tai useamman leon luotsaaminen leo-lionjäseniksi  piirin leoklubeista.
  • Moninkertaispiirin leojohtajat – 30 tai useamman leon luotsaaminen leo-lionjäseniksi mistä tahansa leoklubeista moninkertaispiirin alueella.

Leo-Lionsklubin perustamispalkinto – Erityinen todistus piirikuvernööreille, piirien leojohtajille, moninkertaispiirien leojohtajille, jotka ovat auttaneet  yhden tai useamman uuden leo-lionsklubin perustamisessa.  Täytetyt perustamishakemukset tulee hyväksyttää Lions Clubs Internationalilla 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta välisenä aikana. Näihin palkintoihin sovelletaan seuraavaa kriteeriä:

  • Piirien leojohtajat ja piirikuvernöörit – Yhden tai useamman uuden leo-lionsklubin perustaminen piirin alueella.
  • Moninkertaispiirin leojohtajat – Yhden tai useamman uuden leo-lionklubin perustaminen missä tahansa moninkertaispiirin piireistä.

Muut palkinnot

 

LCIF-palkinnot – Leoklubien jäsenien on mahdollista saada useanlaisia palkintoja ja tunnustuksia Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiöltä (LCIF). Näitä ovat kunniakirjat, LCIF-johtajan todistus, Melvin Jones-jäsenyys, lippumerkki ja ja klubin plakaati. Ota yhteyttä LCIF:ään saadaksesi lisätietoja.

Leo-lion jäsenyys – ja klubin perustamispalkinnot – Leon suhde tulevaan lionsklubiin ei ala siitä hetkestä, jolloin hänestä tulee lion, vaan se perustuu koko leojäsenyyteen. Tukesi leoille ja heidän palvelun matkalleen lionsjärjestössä on erittäin tärkeä heidän omille johtamistaitojen kehittämiselle ja Lions Clubs Internationalin tulevaisuudelle. Tunnustuksena tästä annetusta tuesta myönnetään erityiset todistukset klubin, piirin ja moninkertaispiirin tasolla.

Lue lisätietoja Leo-lion -ohjelmasta ja vuosittain myönnettävistä palkinnoista.