Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Uusia ääniä

Uusia ääniä


Uusia ääniä ‑aloite edistää sukupuolten tasapuolista edustusta ja sen tavoite on lisätä naisten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestöryhmien jäsenmäärää järjestössämme. Se on monipuolinen ryhmä lioneita ja leoja, jotka piirikuvernööri valitsee joka vuosi. He saavat tunnustusta heidän tekemästään dynaamisesta ja innovatiivisesta työstä yhdellä neljästä alueesta: palvelu, jäsenyys, johtajuus ja markkinointi.

New Voices Logo

Tämä aloite keskittyy piiritasolla edistämään alueellistamista ja tukea ruohonjuuritasolla. Kun Uudet äänet -ehdokkaat on valittu, heitä voidaan mainostaa alueellisesti koko vuoden ajan, jotta he voivat esitellä kykyjään ja panoksiaan sekä innostaa muita lioneita ja leoja. Kannustamme paikallisia alueita edistämään tätä ohjelmaa ja heidän ehdokkaitaan tavoitteena saada mukaan uusia dynaamisia jäseniä järjestöömme ja kannustaa heitä hakemaan johtotehtäviä.

Resurssit   Tallenteet

Piirikuvernöörit

Piirikuvernöörit ovat keskeinen osa Uusia ääniä -aloitetta, koska heidän on valittava ja nimettävä neljä Uusia ääniä -ehdokasta piirissään. Saat lisätietoja piirikuvernöörien roolista Uusia ääniä -aloitteessa tutustumalla piirikuvernöörin oppaaseen.

Uusia ääniä -symposiumit

 

Uusia ääniä -symposiumohjelman tavoitteeena on edistää sukupuolten tasapuolista edustusta ja moninaisuutta lisäämällä naisten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestöryhmien jäsenmäärää järjestössämme. Symposiumit ovat hyödyllisiä työkaluja tarpeiden ja asiaankuuluvien palvelumahdollisuuksien määrittämiseksi, jotta innostetaan kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä osallistumaan. Heidän tehtävänä on edistää lionsklubeja ja yhteisölle kiinnostavia palveluprojekteja, rekrytoida ei-lioneita, sekä tarjota tietoa ja resursseja uuden klubin tai liitännäisklubin perustamiseen tavoitteena kehittää uusia yhteisöhankkeita.

Lions Clubs International tarjoaa apurahana korkeintaan 2 000 dollaria symposiumia kohden (4 000 dollaria vaalipiiriä kohti). Lisätietoja ja apurahahakemus löytyy Uusia ääniä -symposiumin suunnitteluoppaasta.

Uusia ääniä -työpajat

 

Aikaisemmin tunnettu nimellä Lionien alueellinen naisten työpaja. Nämä Uusia ääniä -työpajat tuovat yhteen pienen lionryhmän tutkimaan tekijöitä, jotka liittyvät uusien jäsenten rekrytoimiseen ja säilyttämiseen, kuten eri etniset taustat, sukupuoli ja ikäryhmät. Tarjoamalla lioneille mahdollisuuden tavata toisiaan ja suunnitella strategioita naisten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen henkilöiden määrän lisäämiseksi ja heidän johtamismahdollisuuksien lisäämiseksi, työpajat voivat tarjota lioneille selkeän toimintasuunnitelman alueelle.

Lions Clubs International tarjoaa apurahana korkeintaan 2 000 dollaria työpajaa kohden (4 000 dollaria vaalipiiriä kohti). Lisätietoja ja apurahahakemus löytyy Uusia ääniä -työpajan suunnitteluoppaasta

Uusia ääniä -voittajat

 

Piirikuvernöörit ovat valinneet tässä esiteltävät lionit ja leot heidän piiriensä voittajiksi. Nämä lionit saavat tunnustusta kansainvälisellä tasolla heidän saavutuksistaan yhdellä neljästä alueesta: johtajuus, markkinointi, jäsenyys ja palvelu. Onnittelut kaikille Uusia ääniä -voittajille ympäri maailmaa! Kiitos tarinoiden jakamisesta ja tekemästänne tärkeästä työstä. Valitse alla olevat kategorialinkit nähdäksesi 2021-2022 Uusia ääniä -kunniakirjojen saajat sekä aikaisemmat voittajat.

2021–2022 voittajat

Jäsenyys   Palvelu   Johtajuus   Markkinointi

Aikaisemmat voittajat

Jäsenyys   Palvelu   Johtajuus   Markkinointi

Kerro oma tarinasi

 

Käytä #NEWVOICES liittyäksesi keskusteluun sosiaalisessa mediassa!

Kerro maailmalle, miten omat ainutlaatuiset ideasi ovat vaikuttaneet lioneihin, kun olet edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta sekä auttanut lisäämään nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestöryhmien jäsenmäärää järjestössämme.

Facebook   Twitter   Instagram   YouTube

Nähdäksesi Lions Internationalin tulevat webinaarit, käy Virtuaalinen tapahtumakalenteri -sivulla.

Tallenteet

 

Näytä tukesi

Juhli ja tue Uusia ääniä -aloitetta Lions Shopin tuotteilla!