Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Lohkon puheenjohtajan työpaja

Lohkon puheenjohtajan työpaja


Hyödyllisiä linkkejä

 

Johtajakoulutuksen kehittäminen - Moninkertaispiirin/piirin rahoitusohjelma

Lohkon puheenjohtajien koulutuksen osat

Lohkon ja alueen puheenjohtajien e-Kirja

Lohkon ja alueen puheenjohtajat

Opaslionin koulutusohjelma

Osallistujan arviointilomake

Istunnon esivalmistelut

 

Ohjaajan suunnitteluopas: Lohkon puheenjohtajan työpajan ohjaajan tulisi käyttää tätä opasta, kun hän valmistautuu vetämään Lohkon puheenjohtajan työpajan. Se sisältää ohjeet työpajan valmisteluun ja muita hyödyllisiä tietoja tämän työpajan johtamiseen.

Vinkkejä Lohkon puheenjohtajan virtuaalisten työpajojen toteuttamiseksi: täältä ohjaajat löytävät lisätietoja, miten he voivat toteuttaa Lohkon puheenjohtajan työpajan virtuaalisesti.

Valmistautuminen tehtävääsi lohkon puheenjohtajana: Tämä etukäteistehtävä on suunniteltu auttamaan Lohkon puheenjohtajan työpajan osallistujia keräämään tietoja ennen koulutukseen osallistumista. Tätä tietoa käytetään työpajaistunnossa.

Istunnon materiaali

 
Lohkon puheenjohtajan rooli ja velvollisuudet
 

Tässä istunnossa annetaan osallistujille yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan roolista ja velvollisuuksista. Osallistujat käyvät myös läpi keskeisimmät resurssit sekä tunnistavat viran mahdolliset haasteet.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint

Lohkon tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien laatiminen
 

Lohkon tavoitteiden asettaminen ja Toimintasuunnitelmien laatiminen -istunnossa tutustutaan tarkemmin SMART-tavoitteiden asettamiseen ja toimintasuunnitelmien laatimiseen. Osallistujat pääsevät työskentelemään oman lohkon ja piirin tavoitteiden parissa.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint

Ongelmanratkaisu
 

Ongelmanratkaisu -istunnossa keskitytään käyttämään erityistä metodia (Viisi miksi-kysymystä). Osallistujat käyvät läpi tämän menetelmän käytön, jotta he osaavat käyttää sitä lohkossa.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint

Klubin hyvinvoinnin arvioiminen
 

Klubin hyvinvoinnin arvioiminen -istunnossa osallistujille näytetään, miten he voivat arvioida lohkon klubien tilanteen.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint