Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Etusivu Resurssikeskus Leoneuvojat

Leoneuvojat

Leos and their advisors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jotta varmistetaan tehokas opastus leoklubin jäsenille, kummiklubi nimittää lionin palvelemaan leoneuvojan tehtävässä. Tämän lionin tulee olla henkilö joka nauttii nuorten parissa työskentelystä.

Leoneuvojat opastavat leoja klubin hallinnoinnissa ja tehokkaiden palveluprojektien kehittämisessä. Neuvojat edistävät myös leojen kehittymistä varmistamalla, että ilmapiiri on suotuisa viestinnälle ja leojen yhteydenpidolle paikkakunnan johtajien kanssa.

Leoneuvoja voi muokata johtamistapaansa leoklubin lähestymistavan perusteella. Nuoret alfaleot tarvitsevat yleensä enemmän opastusta kuin vanhemmat alfaleot, ja omegaleot saattavat työskennellä itsenäisesti.

Vastuut

 • Leoklubin jäsenten perehdyttämisen ja jatkuvan kehittämisen seuranta.
 • Leoklubin toiminnasta tiedottaminen.
 • Osallistuminen kuhunkin leoklubin ja hallituksen kokoukseen.
 • Toimiminen linkkinä kummilionsklubin ja leoklubin välillä.  
 • Sen varmistaminen, että uudet leot saavat perehdytys- ja uusien jäsenten aineistot.
 • Tunnustuksen antaminen leoille näiden saavutuksista.
 • Valmistuvien leojen rohkaiseminen ryhtymään lioneiksi.

Klubin tietojen päivittäminen

Kummilionsklubien täytyy varmistaa tehokas viestintä kansainvälisen päämajan kanssa ilmoittamalla leoneuvojan ja leoklubin virkailijoiden tiedot vuosittain. Kummilionsklubin presidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat lähettää nämä tiedot MyLCI-palvelussa.

Tarvitsetko apua MyLCI:n käyttämisessä? Lue vaiheittaisesta ohjeesta, miten leoneuvojan ja virkailijoiden tiedot ilmoitetaan.

Jos piirissä ei käytetä MyLCI-palvelua, klubit voivat lähettää Leo-72 -lomakkeen.

Leoklubimateriaalit ja -tarvikkeet

Leojäsenkortteja, todistuksia ja uusien jäsenten oppaita voi ladata MyLCI-palvelusta. Tarvitsetko leojen jäsenhankintaesitteitä, julisteita tai muita leojulkaisuja? Nämä materiaalit voi ladata LCI:n verkkosivujen Leoklubin resurssit -osasta. Kaikki muut tuotteet, myös leojen uusien jäsenten paketit, voi ostaa Lions Clubs Internationalin verkkokaupasta.

Leoklubiohjelmaosasto ottaa vastaan tilauksia materiaaleista ja julkaisuista, jotka luetellaan Leoklubiohjelman julkaisujen tilauslomakkeessa (Leo-4). Nämä tilaukset laskutetaan vastaavan lionsklubin, piirin tai moninkertaispiirin tililtä.

Resurssit

 • Leoneuvojakoulutus – Perehdy leoklubiohjelmaan ja rooliisi neuvojana tässä kattavassa koulutus- ja perehdytysohjelmassa.
 • Leoklubiohjelman resurssiopas – Tutustu leoklubiohjelman kautta saataviin resursseihin, kuten apurahoihin, koulutustietoihin ja tiedotusmateriaaleihin.
 • MyLCI – Tätä verkkoilmoitusjärjestelmää käyttävillä alueilla leoneuvojat voivat lisätä jäseniä, tehdä virkailijailmoituksia, päästä erilaisiin resursseihin ja muuta.
 • Leojen Facebook-sivu – Pysyttele ajan tasalla leoklubiohjelman suhteen seuraamalla tiedotuksia tärkeistä takarajoista, uusista resursseista ja jännittävistä palveluhankkeista.
 • Hallituksen sääntökokoelman luku XXIII – Hallituksen sääntökokoelman leoklubiohjelmaa käsittelevä luku sisältää leoklubin mallisäännön ja ohjesäännöt.
 • Leosta lioniksi -siirtolomake ja palveluvuosien hyvityslomake – Nykyisten tai entisten leojen, jotka haluavat ryhtyä lioniksi, kannattaa täyttää tämä lomake.
 • Todistus suoritetusta leopalvelusta – Tämä todistus luovutetaan ohjelmasta valmistuville leoille.