Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Leopiirin ja -moninkertaispiirin johto

Alla olevalla sivulla leopiirin ja moninkertaispiirin virkailijat ja johtajat voivat löytää hyödyllisiä resursseja piirin ja moninkertaispiirin tason leotapahtumien järjestämiseksi sekä lukea yleiskatsauksen johtamisviroista. Leo- ja lionjohtajat voivat lukea yleiskatsauksen leopiirin ja moninkertaispiirin rakenteesta Lionien hallituksen sääntökokoelman luvussa 22.

Leopiirin ja -moninkertaispiirin johtotehtävät

 

Alla olevassa luettelossa on lisätietoja leo- ja lionjohtajien tehtävistä ja vastuualueista.

Piirin ja moninkertaispiirin leojohtajat

Leoklubien johtajat pyrkivät vaikuttamaan piirinsä menestykseen edistämällä, kehittämällä ja tukemalla jatkuvasti leoklubeja. Johtajien tulisi edistää leojen raportointia alueillaan ja varmistaa, että leoklubit ja jäsenmäärät raportoidaan oikein. He voivat myös avustaa leojen tai leo-lionien nimittämistä hallituksen ja kuvernöörineuvoston yhteyshenkilöiksi.

Leojohtajan resurssit

Leo- tai leo-lion hallituksen ja kuvernöörineuvoston yhteyshenkilö

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston leo tai leo-lion yhteyshenkilöiden virat ovat vuoden mittaisia, ei-äänioikeutettuja virkoja, jotka on kehitetty nuorten johtajien mukaan ottamiseksi sekä piirien ja moninkertaispiirien vahvistamiseksi. Tämä virka on tilaisuus kehittää leon tai leo-lionin johtamistaitoja, käyttää kokemusta leoklubiohjelman parantamiseen ja edustaa järjestömme nuorten jäsenten erilaisia näkemyksiä. Nämä yhteyshenkilöt voivat myös tukea jäsenkasvun kirjaamista omalla alueellaan kertomalla leojen raportoimisen tärkeydestä sekä leoille että lioneille.

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston leo-yhteyshenkilön resurssit

Leopiirin ja -moninkertaispiirin presidentit

Leopiirin ja -moninkertaispiirin presidentit ja varapresidentit valitaan vuosittain. Vaalien jälkeen presidentit voivat nimittää piirin tai moninkertaispiirin sihteerit ja rahastonhoitajat, jos leopiirin ja -moninkertaispiirin sihteereitä ja rahastonhoitajia ei valita vaaleilla. Leopiirin ja -moninkertaispiirin virkailijat järjestävät leoille johtamiskoulutusseminaareja, edistävät yhtenäisiä palveluaktiviteetteja ja/tai varainkeruukampanjoita sekä kannustavat aktiiviseen osallistumiseen leoklubiohjelmaan. Leopiirin ja -moninkertaispiirin presidentit voivat myös tukea jäsenmäärän kasvua alueillaan kannustamalla jäsenten raportointia, kehittämällä alueen laajuisia strategioita ja jakamalla rekrytointiin liittyviä parhaita käytäntöjä klubeille. 

Leopiirin ja -moninkertaispiirin presidentin resurssit

 

Johtajakoulutuksen järjestäminen 

 

Leoneuvojan koulutus & Perehdytys -sivu on suunniteltu tarjoamaan leoneuvojille selkeämpi käsitys leoklubiohjelmasta ja heidän roolistaan neuvonantajana. Piirit ja moninkertaispiirit voivat käyttää tätä sivua oppaana, kun he järjestävät työpajoja leoneuvojille heidän alueellaan ja mainostaa sitä tärkeänä tiedonlähteenä ohjelmaan osallistuville lioneille. Piirien ja moninkertaispiirien tulee myös järjestää leoklubivirkailijoiden koulutuksia ja kannustaa klubivirkailijoita käyttämään Lionien oppimiskeskusta Learn-sovelluksessa käyttäen Lion Account -tilin kirjautumistietoja.

Leoapurahojen hakeminen piirille ja moninkertaispiirille

 

Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea kahta leoille tarkoitettua apurahaa. Leojohtajien apurahaohjelmassa myönnetään korkeintaa US$2000 rahoittamaan leojen johtamistaitoihin keskittyviä tapahtumia. LCIF:n Leojen palveluapurahan kautta voidaan myöntää jopa 5000 dollaria leoille, jotka suunnittelevat palveluprojektia ja tarvitsevat lisävaroja vaikuttaakseen enemmän yhteisöönsä. Tutustu Leojen apurahat -sivuun lisätietojen saamiseksi.

Kannusta leoklubeja raportoimaan jäsenet MyLCI:ssa

 

Piirien ja moninkertaispiirien virkailijoiden tulisi käyttää MyLCI:ta varmistaakseen, että heidän alueensa klubien ja jäsenten tiedot ovat ajan tasalla. Heidän olisi myös kannustettava leoklubivirkailijoita ja leoneuvojia raportoimaan ja hallinnoimaan jäsentietoja ja käyttämään uusien jäsenten resursseja MyLCI:ssä. Varmista, että alueellasi olevat leot saavat tärkeitä viestejä Lions Internationalilta ja rohkaise klubeja raportoimaan virkailijat, jäsenet ja palveluaktiviteetit.

MyLCI-resurssit

Leopiirin tai -moninkertaispiirin raportoiminen

 

Leopiirin tai -moninkertaispiirin perustamiseksi leoklubijohtajan on raportoitava piirin/moninkertaispiirin virkailijat MyLCI:ssa. Jos piirisi tai moninkertaispiirisi ei käytä MyLCI:tä, leopiirien ja moninkertaispiirien vuosiraportti (Leo-91) voidaan toimittaa joka toimivuosi.

Lionspiirit, joissa on vähintään kuusi leoklubia, voivat muodostaa leopiirin piirikuvernöörin suostumuksella. Lionsmoninkertaispiirit, joissa on vähintään 10 leoklubia, voivat muodostaa leomoninkertaispiirin kuvernöörineuvoston suostumuksella. Moninkertaispiirin leojäsenten määrän on oltava yli 100.

Vuosittain lähetettävän raportin resurssit