Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Mentoriohjelma

Mentoriohjelma

Lionien mentoriohjelman tarkoitus on auttaa kaikkia lionsklubien jäseniä eri puolilla maailmaa saavuttamaan tavoitteen palvella heidän paikkakuntiaan paremmin. Se tapahtuu ohjelman kautta, jossa tarjotaan henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia ja niiden kautta jäsenet pääsevät käyttämään omia ainutlaatuisia kykyjään ja tietojaan. Mentoriohjelma valmistaa heidät toimimaan johtajana klubeissa, järjestössä ja myös omassa elämässä. Lions Clubs Internationalin kannalta tämä tarkoittaa enemmän tekijöitä ja parempaa palvelua ihmisille, jotka tarvitsevat sitä eniten.

Lionien mentoriohjelma on jaettu kahteen osaan: perus- ja jatkotaso. Kukin osa läpäistään kahden tason aikana.

Mentoroinnin perustaso

Mentoroinnin perusohjelman tavoite on lisätä vastuuta ja rakentaa ihmissuhteita. Mentoroinnin perusohjelma on tavallaan ensimmäinen vaihe kohti johtoasemaa.

  • Taso yksi, Lionina olemisen vastuu: Mentoroinnin perusohjelman ensimmäisellä tasolla perehdytään siihen, keitä lionit ovat, lionien visioon humanitaarisestä palvelusta, perinteisiin, järjestön rakenteeseen ja lionsklubin jäsenen vastuisiin. Jokaisen klubin pitäisi ottaa tavoitteekseen, että jokainen uusi lion suorittaa tason yksi kolmen kuukauden kuluessa jäseneksi liittymisestään.

  • Taso kaksi, suhteet: Mentoroinnin perusohjelman toinen taso liittyy suhteiden ja organisaatiotaitojen kehittämiseen. Tämä valmistaa toimimaan johtajana klubitasolla. Taso kaksi tulee suorittaa kuuden kuukauden kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Lionien mentoriohjelman jatkotaso

  • Taso yksi, tulokset: Tällä tasolla painotetaan tulosten saavuttamisen kehittämistä keskittymällä paikkakunnan projekteihin ja ohjelmiin, jotka tarjoavat hyödyllistä ja tarpeellista humanitaarista palvelua. Tämän tason suorittaminen on askel kohti johtamistehtävän vastaanottamista klubissa. 

  • Taso kaksi, toistaminen: Tällä tasolla keskitytään mentoroitavan jäsenen rooliin kouluttaa muita johtotehtäviin järjestössä ja humanitaariseen palveluun. Se varmistaa pitkän aikavälin kasvun, ja se voi toimia perustana johtajuudelle piiritasolla. Tällä tasolla koulutusta voidaan vahvistaa lisäkoulutuksella piiritasolla ja aluefoorumeissa.

Osallistuminen

  1. Keskustele klubipresidentin kanssa kiinnostuksestasi ohjelmaa kohtaan. Hän auttaa sinua löytämään mentorin.

  2. Lataa Mentoriohjelman perusopas tai Mentoriohjelman jatko-opas. Oppaat voi tilata myös jäsentoiminnan ja uusien klubien toiminnan osastolta.

  3. Suorita valitsemasi mentoriohjelman tasot.

  4. Lähetä oppaiden lopussa olevat saavutuslomakkeet jäsentoimintaosastolle. Kun mentoroinnin perusohjelma saadaan valmiiksi, sekä mentori että mentoroitava saa saavutustodistuksen. Jatko-ohjelman valmiiksi saavat mentorit ja mentoroitavat saavat kaulusneulan.

Muita mentorointiresursseja

Lisätietoja saa jäsentoimintaosastolta.