Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (LCIP)

Viralliseksi Lions Internationalin kouluttajaksi haluavat lionit voivat hakea LCIP-koulutukseen, joka tarjoaa jo olemassa olevien tietojen ja taitojen syventämistä ja laajentamista. LCIP on 4-päiväinen koulutus, joka tarjoaa lioneille, joilla on koulutuskokemusta, mahdollisuuden laajentaa tietämystään ja osoittaa kouluttajan kykynsä, mukaan lukien mahdollisuuden tulla arvioiduksi virallista pätevyyttä varten.

LCIP-väylä

 

Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (LCIP) toimii väylänä pätevöityä virallisiksi kouluttajiksi.

Koulutus

 
 • 4 päivän pituinen kouluttajan vetämä koulutus
 • Vahvistaa olemassa olevaa tietoa ja tukee LCI:n toteuttamaa interaktiivista koulutusmenetelmää
 • Osallistujat toteuttavat 60 minuutin mittaisen istunnon kouluttajan roolissa

Katso koulutus

Pätevöityminen

 
 • Osallistujat saavat pätevyyden ohjattuaan hyväksytysti 60 min pituisen istunnon
 • Hakijat joko läpäisevät ja heistä tulee virallisesti päteviä kouluttajia tai heitä neuvotaan yrittämään uudelleen
 • Todistus on voimassa neljä vuotta, joista viimeisenä vuonna on suoritettava pätevöitymisen uusiminen

Katso pätevöityminen

Uudelleenpätevöityminen

 
 • Keskittyy lionkouluttajien ammatilliseen kehittymiseen
 • Uudelleenpätevöitymiseen oikeutetut viralliset kouluttajat saavat tiedon vaatimuksista ennen sen vuoden alkamista, jolloin heidän tulee suorittaa pätevyyden uusiminen

Katso uudelleenpätevöityminen

Koulutus
 

Vaatimukset

LCIP-koulutukseen haluavien on täytettävä yksi tai useampi ennakkovaatimus ennen hakemista.

 • Kokemus ammattikouluttajana tai opettajana vähintään viiden vuoden ajalta.
 • Merkittävä kokemus kouluttajana paikallisissa  lionskoulutuksissa (esim. Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti, klubivirkailijoiden piiritason koulutus jne.) tai järjestänyt lioneille koulutusta foorumeissa.
 • On toiminut FVDG/DGE-seminaarin  ryhmänjohtajana tai Lions Clubs Internationalin ohjaaman instituutin kouluttajana.

Odotukset

Kun hakija on hyväksytty osallistumaan instituuttiin, vaaditaan häneltä seuraavaa:

 • Osallistuu kaikkiin 4-päiväisen instituutin istuntoihin.
 • Järjestää matkat instituuttiin ja takaisin kotiin.
 • Suorittaa esitehtävät ennen saapumista instituuttiin.
 • Maksaa 200 $ dollarin osallistumismaksun
 • Tutustuu LCIP-pikaoppaan lisätietoihin. 
Onko LCIP sinulle oikea vaihtoehto?

FDI ja LCIP-vertailuopas Antaa hyödyllisen yleiskuvan koulutuksista, jotta voit päättää kumpi niinstä on sopivampi omaan koulutuskokemukseesi.  Jos haluat kehittää pperustaitoja kouluttajana harkitse Kouluttajien koulutusinstituuttia.

Koulutus
 

Kokemus

Osallistu yhdessä muiden kanssa neljän interaktiivisen päivän mittaiseen koulutukseen, jossa pääset osoittamaan kouluttajan taitosi, parantamaan tekniikkaasi ja laajentamaan koulutustietämystäsi yhdessä muiden lionjohtajien kanssa.  

1. päivä

Iltapäivä

 • Tervetuloa: Tapaa kouluttajat ja osallistujat. 
 • Menestyneiden lionkouluttajien ominaisuudet: Listaa ominaisuudet, joita hyvällä lionskouluttajalla tulee olla ja määrittele, miten lionskoulutukset eroavat muista koulutuksista. 
 • Valmistautuminen lionkoulutukseen: Tutustu lionskoulutuksen materiaaleihin, kuvaile tapoja valmistella koulutusta, ja tunnista tavat, joilla fyysistä koulutustilaa saa parannettua osallistujien kokemuksen optimoimiseksi.
2. päivä

Aamu

 • Alkuun pääseminen: Selvitämme mitä ensimmäisen koulutustunnin tulee sisältää, integroimme koulutukseen ice breaker -leikkejä ja virkistysaktiviteetteja, sekä käymme läpi kirjallisen oppimistavoitteen laatimisen pääpiirteet.
 • Viestinnän suorittaminen selkeästi ja uskottavuuden saavuttaminen: Ota talteen vinkkejä elementeistä, joita vaaditaan selkeään viestintään, uskottavuuteen ja uskottavuuden rakentamiseen. Opi esittelemään itsesi tavalla, joka herättää luottamusta yleisössäsi ja tunnista tavat joilla ylläpidät ja parannat asemaasi uskottavana ja luotettavana.

Iltapäivä

 • Positiivisen oppimisympäristön luominen: Ymmärrä ero pedagogiikan ja andragogiikan välillä. Tunnista aikuisoppijoiden piirteet, sovella useita erilaisia metodeja kouluttajana ja tunnista erilaiset oppimistyylit aikuisten oppimisen tehostamiseksi.
 • Aktiivinen oppiminen: Tunnista eri tyyppiset oppimisaktiviteetit. Opi arvioimaan annettua koulutusistuntoa määritelläksesi miten aktiivisen oppimisen metodit auttavat osallistujia oppimaan.
3. päivä

Aamu

 • Koulutuksen hallinta: Opi uusia ajanhallinnan tekniikoita, sekä strategioita hankalien osallistujien kanssa toimimiseen.
 • Haasteiden kohtaaminen: Ratkaisujen löytäminen yleisiin koulutushaasteisiin.

Iltapäivä

 • Palaute: Määrittele palaute, ja miksi se on tärkeää kasvamiselle. Sovella sopivia metodeja palautteen antamiseksi tehokkaalla tavalla, oikea-aikaisesti ja ammattimaisesto, ja opi miten palautetta tulisi ottaa vastaan ja miten siihen tulee vastata hyödyllisellä tavalla.
4. päivä

Aamu/Iltapäivä

 • Osallistujien vetämät istunnot (LCIP-arviointia varten): Osallistujat vetävät 60 minuutin mittaisen istunnon, joka tallennetaan arviointia ja pätevyyden saamista varten. 

 

Koulutus
 

Koronavirukseen liittyvät osallistumisohjeet 

Lioneiden ja muiden etujen ja turvallisuuden vuoksi noudata seuraavia ohjeita.

 • Seuraa kaikkia Maailman terveysjärjestön WHO:n tai paikallisten terveysviranomaisten antamia ohjeita. 
 • Noudata kaikkia hallituksen antamia matkustamiseen liittyviä rajoituksia, karanteenisääntöjä sekä rokotuksiin liittyviä ohjeita kaikilla niillä alueilla, joilla aiot matkustaa.
Koulutus
 

Valmis hakemaan? Valitse ensin oma vaalipiirisi!

Kaikkiin päivämääriin ja sijainteihin voi tulla muutoksia. Huomaa, että hakemuslomakkeet ovat vain niillä kielillä, joilla instituutti järjestetään.

I & II: Yhdysvallat, sen territoriot, Bermuda, Bahamasaaret ja Kanada

Pvm:  13.-16. tammikuuta 2023
Paikka:  Chicago, Illinois, Yhdysvallat
Hakemukset: Englanti 
Hakemuksen määräpäivä:  Hakuaika päättynyt

III: Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka, Meksiko ja Karibian meren saaret

Pvm:  14.-17. huhtikuuta 2023
Paikka:  Recife, Brasilia
Hakemukset:  Espanja | Portugalin kieli
Hakemuksen määräpäivä:  Hakuaika päättynyt

IV: Eurooppa

Pvm:  19.-22. toukokuuta 2023
Paikka:  Madrid, Espanja
Hakemukset:  Englanti | Saksa | Ranska | Espanja
Hakemuksen määräpäivä:  18. helmikuuta 2023

V: Itä-Aasia ja Kaakkois-Aasia

Pvm:  24.-27. helmikuuta 2023
Paikka:  Singapore
Hakemukset:  Englanti | Japanilainen | Korealainen | Chinês simplificado | Chinês tradicional
Hakemuksen määräpäivä:  26. marraskuuta 2022

VI: Intia, Etelä-Aasia ja Lähi-itä

Pvm: 10.-13. helmikuu 2023 
Paikka:  New Delhi, Intia
Hakemukset:  Englanti
Hakemuksen määräpäivä:  12. marraskuuta 2022

VII: Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi-Guinea, Indonesia ja Tyynenmeren saaret

Pvm: 14.-17. huhtikuu 2023
Paikka:  Christchurch, Uusi-Seelanti
Hakemukset: Englanti
Hakemuksen määräpäivä:  14. tammikuuta 2023

VIII: Afrikka

Pvm:  10.-13.maaliskuu 2023
Paikka:  Brazzaville, Kongo
Hakemukset:  Englanti | Ranskan kieli
Hakemuksen määräpäivä:  10. joulukuuta 2022

 

Pätevöityminen

 

Osallistujat saavat pätevyyden ohjattuaan hyväksytysti 60 min pituisen istunnon Pätevöityäkseen kouluttajiksi osallistujien on täytettävä tai ylitettävä nämä LCIP-kriteerit.

Mitä tapahtuu sitten, kun suoritan kurssin hyväksytysti ja minusta tulee virallinen lionskouluttaja?

Hyväksytyn suorituksen tehneet osallistujat saavat todistuksen, joka on voimassa neljä (4) vuotta, joista viimeisenä vuonna on suoritettava pätevöitymisen uusiminen.  Pätevyyden saavuttaneiden kouluttajien odotetaan aktiivisesti hakeutuvan koulutustehtäviin ja ilmoittavan kiinnostuksensa alueella suunnitteilla oleviin koulutuksiin. Heidän odotetaan vetävän johtajakoulutuksen kehittämisohjelmia kaikilla tasoilla, mukaan lukien:

 • Klubivirkailijoiden koulutus 
 • Lohkon puheenjohtajan koulutus 
 • Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti
 • Ensimmäisten ja toisen varapiirikuvernöörien koulutus
 • Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti 
 • Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti
 • Kouluttajien koulutusinstituutti 
 • Lionskouluttajien virallinen pätevöitymisohjelman tarjonta
 • Muut koulutukset tarpeen mukaan
Mitä tapahtuu jos en saa pätevyyttä?
 • Osallistujat, jotka eivät ensi yrittämällä saa pätevyyttä saavat yksityiskohtaisen arvioinnin ja palautteen, jossa kerrotaan mitkä osaamisenn alueet vaativat vielä harjoittelua.
 • Heitä kannustetaan käyttämään riittävästi aikaa palautteessa mainittujen asioiden sisäistämiseen, ehdotettujen muutosten tekemiseen ja hakeutuvan tilaisuuksiin joissa he voivat harjoitella koulutustaitojaan.
 • Kun edhotetut muutokset on saatu tehtyä osallistujan tulisi hakeutua paikalliseen koulutukseen ja pyytää lupaa saada videoida suorituksensa arvioitavaksi LCIP videotallennuksen pyyntölomakkeella joka tulee lähettää osoitteeseen lcip@lionsclubs.org kaksi kuukautta ennen koulutusta.

 

Uudelleenpätevöityminen

 

LCIP-pätevyyden uusiminen keskittyy lionkouluttajien ammatilliseen kehittymiseen. Lionit, joille pätevyyden uusiminen on ajankohtaista saavat siitä ilmoituksen ennen uusimisvuotta ja sen alussa.

Lue lisää LCIP pätevyyden uusimisesta.

Jos uudelleen pätevyyden uusiminen on sinulle ajankohtaista löydät sinulle osoitetut kurssit Lionien oppimiskeskuksesta (pääset sinne Learnissa Lion Account -tilin kautta).

Learn

Kysyttävää?

Pätevöitymiseen ja pätevyyden uusimiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä LCIP-tiimiin osoitteessa lcip@lionsclubs.org.

LCIP-koulutukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä instituuttien  tiimiin osoitteessa institutes@lionslcubs.org.