Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Maailmanlaajuisen toimintaryhmän työkalut

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän työkalut

Sitoutuminen palvelulle

Yksittäiset vapaaehtoiset lions- ja leoklubeissa haluavat vastata humanitaarisiin tarpeisiin toteuttamalla käytännön palvelutyötä ja parantamalla heidän paikkakuntiensa asukkaiden oloja. 1,4 miljoonalla jäsenellä yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella on yhteinen identiteetti ja jaettu vastuu auttaa ihmisiä PALVELUN kautta.

Maailmanlaajuinen palveluryhmä (GST) tukee LCI:n ja LCIF:n palvelurakennetta ja sitä kautta se voimaannuttaa lioneita ja leoja eri puolilla maailmaa, kun he toteuttavat tarkoituksenmukaista palvelua, toimintaa ja kasvua.