Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Lohko ja aluepalkinnot

Lohko- ja aluepalkinnot


Presidentin lohko- ja aluejohtajien palkinnon kriteerit

Lohko- tai aluejohtajana sinulla on tärkeä tehtävä ja upea tilaisuus auttaa alueesi klubeja edistämään palvelutyötä, kasvattamaan jäsenkuntaa ja saavuttamaan niiden asettamat tavoitteet. Presidentin palkinto lohko- ja aluejohtajille perustettiin tukemaan sinun työtäsi!

Palkinto on muutakin kuin tunnustus työllesi... se suunniteltiin auttamaan kaikkia onnistumaan.

Seuraamalla palkintoehdoissa kuvattuja vaiheita tutustut saatavilla oleviin ohjelmiin, autat klubeja ja saavuttamaan niiden asettamat tavoitteet sekä osallistut toimintaan, joka edistää omaa kehittymistäsi lionjohtajana.

Ajoitus on tärkeää!

Vaatimukset on ajoitettu niin että yllä mainittujen resurssien käyttäminen on optimoitu. Tee omat suunnitelmasi ajoissa ja täytä kriteerit kuten ohjelmassa on mainittu pitkin vuotta. Jokainen päivä on tärkeä!

Kriteerit

MyLCI-palvelussa ilmoitettujen lohko- ja aluejohtajien, jotka täyttävät asetetut kriteerit, on tehtävä seuraavat toimet: