Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Lions-Carter Center: Yhteistyökumppanit näkökyvyn pelastamisessa

Yhteistyösuhde Carter Centerin kanssa on yksi tärkeimmistä ja pitkäaikaisimmista SightFirst-ohjelman ja Lions Clubs Internationalin -säätiön (LCIF) yhteistyösuhteista. Yksi säätiön suurimpia menestystarinoita on sen SightFirst-ohjelma, jolla rahoitetaan taistelua ennaltaehkäistävää ja parannettavaa sokeutta vastaan sekä palvelujen hankkimiseksi sokeille tai näkövammaisille.

Vastaamme haasteeseen

 

Vuodesta 1994 lähtien LCIF on hyväksynyt yli 60 apurahaa jokisokeuden ja trakooman eliminoimiseksi, yhteensä yli 67 miljoonaa dollaria. Jokisokeus (tunnetaan myös nimellä onchocerciasis) on loistauti, joka johtaa sokeutumiseen, ja trakooma on suurin sokeutta aiheuttava infektiotauti. Lionien ja Carter Centerin SightFirst -yhteistyösuhde on yksi maailman kunnianhimoisimpia ja menestyneimpiä aloitteita ja sitä kautta on saavutettu mitattavissa olevaa parannusta monissa Afrikan ja Amerikan maissa. 

Yhteistyösuhteemme Carter Centerin kanssa on auttanut meitä jakamaan yli 236 miljoonaa hoitokertaa jokisokeuden poistamiseksi ja yli 177 miljoonaa hoitokertaa trakooman sokeutta aiheuttavien tautien estämiseksi. Trakooman pitkälle edenneen vaiheen korjaamiseksi on suoritettu yli 799 000 näkökykyä parantavaa leikkausta, ja yli 3,2 miljoonaa käymälää on rakennettu vähentämään tartunnan leviämistä.  

Avuttomuudesta toivoon

 

Tämän Lions-Carter Center yhteistyösuhteen tuloksena Maailman terveysjärjestö on julistanut neljä Amerikan maata vapaiksi jokisokeudesta (Kolumbia, Ecuador, Meksiko ja Guatemala). Jokisokeuden leviäminen on myös pysäytetty ja lääkkeiden jakaminen on keskeytetty merkittävillä alueilla Sudanissa, Ugandassa, Nigeriassa ja Etiopiassa. Tämän lisäksi Etiopian Amhara-alueella, jossa esiintyy trakoomaa eniten maailmassa, on nähty, että yli viisi miljoonaa ihmistä ei enää vaadi lääkkeiden jakamista taudin estämiseksi, ja leikkausta tarvitsevien potilaiden määrät vähenevät huomattavasti vuosittain. Miljoonat ihmiset ovat selvinneet näistä taudeista, kiitos Lions-Carter Center  -yhteistyösuhteen ja lionien antaman tuen. Nämä saavutukset eivät olisi toteutuneet ilman LCIF:n varhaisia investointeja ja lionsklubien jatkuvaa tukea ja paikallista tiedottamista eri maissa. Maailman terveyskokous hyväksyi vuonna 1994 päätöslauselman WHA 47.32, jossa kehotettiin toteuttamaan lääkkeiden jakelua suuressa mittakaavassa jokisokeutta vastaan ja WHA 51.11 vuonna 1998, joka kohdistuu trakooman poistamiseen maailmanlaajuisena kansanterveysongelmana.

Epätoivoinen näkökykyyn liittyvä kriisi

 

Jokisokeus ja trakooma ovat täysin ehkäistävissä olevia sairauksia. Maailman Terveysjärjestö on ilmoittanut nämä arviot*:

 • 20,9 miljoonaa jokisokeutta sairastavaa ihmistä;  1,15 miljoonaa, jotka ovat menettäneet näkökykynsä tämän taudin vuoksi.
 • 99% jokisokeuteen sairastuneista asuu Afrikassa – heitä on myös Jemenissä ja Latinalaisessa Amerikassa (Brasilia ja Venezuela)
 • 142 miljoonalla ihmisellä on riski trakooman aiheuttamaan sokeutumiseen ja sokeutumista ei voida korjata.
 • Trakooma on kansanterveysongelma 44 maassa, lähinnä Afrikassa.
 • Trakooma on syynä noin 1,9 miljoonan ihmisen sokeutumiseen tai näkövammaan.
 • Trakooma on täysin ennaltaehkäistävä sairaus.

*Lähde: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis

Yhteisöjen aktivoiminen

Paikalliset lionsklubit auttavat mobilisoimaan paikkakuntia osallistumaan lääkkeiden jakamiseen, silmäluomien leikkauskampanjoihin ja käymälöiden rakentamiseen. Lionit tarjoavat jatkuvaa teknistä tukea, seuraavat kehitystä ja tapaavat maidensa vaikutusvaltaisia johtajia saadakseen jatkuvaa huomiota jokisokeuden ja trakooman vastaiseen taisteluun. 

Arvokas yhteistyökumppani

 

Specialty Clubs Program Infographic

Lions Clubs International on sijoittanut 415 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja työskennellyt yli 25 vuotta ennaltaehkäistävän sokeuden estämiseksi, mukaan lukien auttamalla 30 miljoonaa ihmistä parantamaan ja palauttamaan heidän näkökykynsä.

Vuodesta 1994 LCIF on toiminut yhteistyössä Carter Centerin kanssa jokisokeuden ja trakooman eliminoimiseksi. Yli kahden vuosikymmenen aikana LCIF on hyväksynyt yli 60 apurahaa jokisokeuden ja trakooman eliminoimiseksi, yhteensä yli 67 miljoonaa dollaria. Tämä on tehty erityisesti Lions-Carter Centerin SightFirst -aloitteen kautta:

 • jaettu yli 236 miljoonaa hoitokertaa jokisokeuden eliminoimiseksi;
 • jaettu yli 177 miljoonaa hoitokertaa trakooman sokeutta aiheuttavien vaikutusten pysäyttämiseksi;
 • Suoritettu yli 799 000 näkökykyä parantavaa leikkausta trakooman aiheuttaman näönmenetyksen parantamiseksi; ja
 • rakennettu yli 3,2 miljoonaa käymälää tulehdusten vähentämiseksi. 

Jatkamalla yhteistyötä olemme vakuuttuneita siitä, että yhdessä saavutamme yhteiset tavoitteemme eliminoida jokisokeus ja trakooma.

Painopisteemme

 
 • Johtaa maailmaa monipuolisten näköhuollon laitosten ja järjestelmien perustamisessa ja vahvistamisessa pääoman laajentamisen, välineiden hankkimisen ja henkilökunnan kouluttamisen kautta.
 • Tukea kansallisia toimia sokeutta aiheuttavien tautien eliminoimiseksi kuten jokisokeus ja trakooma, jotka ovat maailman johtavat syyt tulehdustautien aiheuttamalle sokeutumiselle ja näkövammoille; vapaaehtoisten kouluttaminen ja valvonta, tiedottaminen, leikkauspalvelut ja lääkkeiden jakaminen.
 • Johtaa globaalia työtä korjaamatta jääneen taittovirheen hoitamiseksi tukemalla projekteja, jotka tarjoavat korkealaatuisia ja kestäviä sekä laajoja taittovirheen korjaamiseen liittyviä palveluja.
 • Laajentaa lionien johtamia monipuolisia näköhuollon ohjelmia sekä aikuisille että lapsille.

Tehtävämme

Vahvistaa näköhuollon palveluja alikehittyneillä alueilla, antaa mahdollisuuksia taistella sokeutta ja näönmenetystä vastaan sekä auttaa ihmisiä, jotka ovat sokeita tai näkövammaisia.