Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Apurahatyypit SightFirst Grants

SightFirst-apurahat

SightFirst-apurahat voivat auttaa lasta näkemään ensimmäistä kertaa. Ne voivat suojella kokonaisen kylän asukkaita silmäsairaudelta tai auttaa ihmistä, joka sokeutuu diabeettisen silmäsairauden seurauksena. Niiden kautta voidaan varustaa sairaaloita ja klinikoita alipalvelluilla alueilla kouluttamalla lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jakamalla lääkkeitä ja lisäämällä tietoisuutta eri puolilla maailmaa.

 

SightFirst-apurahat   

SightFirst tukee korkealaatuisia, kustannustehokkaita, tasapuolisia ja kestäviä näköhuollon projekteja, jotka keskittyvät infrastruktuurin kehittämiseen, ihmisten kouluttamiseen, näköhuollon palveluiden toteuttamiseen ja siihen liittyvään koulutukseen. 

SightFirst-apurahojen hakuaika päättyy 90 päivää ennen SightFirstin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia, jotka järjestetään tammikuussa ja elokuussa. Täältä löydät hakemusten eräpäivät. 

Keskusteluja tulisi käydä SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan kanssa koko hakuprosessin ajan Täältä. löytyvät alueesi SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan yhteystiedot tai ota yhteyttä osoitteessa SightFirst@lionsclubs.org.

 

SightFirstin näköhuollon apurahat

SightFirst-ohjelman tavoite on kehittää ja parantaa kattavia näönhoitojärjestelmiä, joiden avulla tuetaan sokeuden ja näönmenetyksen johtavien syiden vastaista taistelua ja avustetaan sokeita ja näkövammaisia alipalvelluilla alueilla.

SightFirst-tutkimusapurahat

SightFirst-tutkimusapurahat tarjoavat tukea julkisiin terveydenhuollon aloitteisiin, joissa arvioidaan ja vaikutetaan suoranaisesti SightFirst-ohjelman toimintaan. 

Palveluvoimaa

Kampanja 100

Auta lioneita jatkamaan heidän historiallista työtään näkökyvyn säilyttämisessä - lahjoita jo tänään.