Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Leoklubin aloittaminen

Leoklubin aloittaminen

Vaikuttakaa: Ryhtykää leoklubin kummiksi

Leoklubin kummius antaa lioneille tilaisuuksia mentoroida nuoria johtajia ja antaa heille toimintatilaisuuksia samalla, kun heitä opetetaan sitoutumaan paikkakunnan palvelemiseen. Osallistumalla leoklubin toimintaan lionit voivat innostaa jäseniä ja jopa lisätä sponsoriklubin näkyvyyttä paikkakunnalla. Se saattaa houkutella esimerkiksi nuoria ammattilaisia, opiskelijoita vanhempia ja perheitä uusiksi jäseniksi.

Ollaanko lionsklubissasi kiinnostuneita leoklubin kummiudesta? Voitte perustaa paikkakunnallenne uuden leoklubin seuraavien kuuden vaiheen avulla. 

Vaihe 1 – luokaa viitekehys
Selvittäkää, perustetaanko klubi paikkakunnalle vai koulun yhteyteen ja onko se alfaklubi (12-18-vuotiaille) vai omegaklubi (18-30-vuotiaille).

Vaihe 2 – selvittäkää mahdolliset leot
Hanki mahdollisten leojäsenten nimiä kouluista, opistoista, seurakunnista, nuorisoryhmistä sekä lionsklubin jäsenten ystäviltä ja sukulaisilta.

Vaihe 3 – kutsukaa mahdollisia leoja tiedotuskokoukseen
Selittäkää leoklubiohjelman periaate ja vastatkaa kysymyksiin leoklubin jäsenyysvaatimuksista, suhteesta kummilionsklubiin sekä leojen palvelutoiminnasta. Jakakaa Alfaleoklubin jäsenhakemus (Leo 50-A) tai Omegaleoklubin jäsenhakemus (Leo 50-O) ja kutsukaa jäsenyydestä kiinnostuneet nuoret liittymään leoklubiin.

Vaihe 4 – järjestäkää perustamiskokous
Järjestäkää leoklubin perustamiskokous, jossa valitaan leovirkailijat, keskustellaan mahdollisista hankkeista, hyväksytään leoklubin mallisäännöt ja ohjesääntö sekä sovitaan klubikokousten pitopäivä, -paikka ja -aika.

Vaihe 5 – täyttäkää tarvittavat lomakkeet
Täyttäkää Leoklubin perustamisilmoitus (Leo-51) ja hankkikaa siihen asianmukaiset allekirjoitukset. Liittäkää mukaan perustajäsenten nimet ja palauttakaa lomake leoklubiohjelman osastolle. Käsittely voi kestää neljästä kuuteen viikkoa.

Vaihe 6 – suunnitelkaa virkaanasettaminen
Kun Leoklubin perustamisilmoitus on hyväksytty, kummiklubina toimivan lionsklubin tulisi järjestää tilaisuus, jossa ojennetaan perustamistodistus ja asetetaan leoklubin virkailijat tehtäviinsä.  

Taloudellinen sitoumus

Leoklubin perustamismaksu
Leoklubin perustamismaksu on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Tähän kertamaksuun kuuluu

  • leoklubin perustamisilmoituksen käsittelykustannukset
  • perustamistodistus
  • Leoklubivirkailijan paketti
  • Leoklubin kummipaketti
  • leopinssi jokaiselle leoklubin perustajajäsenelle.

Leoklubin kummimaksu
Lionsklubeilta laskutetaan vuotuinen leoklubin sponsorimaksu, joka on 100 dollaria tai vastaava summa paikallisena valuuttana. Maksu kattaa leoklubiohjelman aineistot, postitukset, klubitietojen ylläpidon, tiedotuksen, palkinnot ja ohjelman resurssit. Jos leoklubi lakkautetaan, Leoklubin lakkauttamislomakkeen (Leo-86) pitää olla leoklubiohjelmaosastolla 31.10. mennessä, jotta kuluvan vuoden kummimaksu palautetaan.