Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Lionit ja UNODC: Yhteistyökumppanit ennaltaehkäisyssä

Lionit ja UNODC: Yhteistyökumppanit ennaltaehkäisyssä

LCIF on toiminut vuodesta 2014 lähtien yhteistyössä YK:n huume- ja rikosviraston (UNODC) kanssa laajentaakseen Lions Questia eri puolilla maailmaa. Todistettuun tutkimustietoon perustuvana ohjelmana Lions Quest vahvistaa sosiaalisia ja emotionaalisia kykyjä tukeakseen perheitä, kouluja ja yhteisöjä varmistamaan, että nuoret kasvavat ja pysyvät terveinä ja turvallisina.

Tehtävämme

Tuoda yhteen koulun, perheen ja yhteisön edistämään terveen ja vastuullisen nuorison kehittymistä tukemalla sosiaalis-emotionaalista oppimista (SEL), henkistä kasvua, huumeidenkäytön ja kiusaamisen estämistä sekä edistämällä sitoutumista vapaaehtoistyöhön.

Painopisteemme

 

Lions Quest on sosiaalis-emotionaalinen opetusohjelma, jonka tavoitteena on estää riskialtista käyttäytymistä edistämällä lasten ja nuorten positiivista potentiaalia, elämän kannalta välttämättömien taitojen ja luonteen kehittämistä, henkilökohtaista ja sosiaalista vastuuta sekä yhteisön ja perheen osallistumista.

Lions Quest on maailman johtava kouluissa toimiva ongelmien ennaltaehkäisyyn keskittyvä ohjelma.

 

Lions Questilla on kolme eri ikäryhmille tarkoitettua ohjelmaa: Vatupassi, 5-9-vuotiaille lapsille, Kompassi (10-14-vuotiaille) ja Passi (15-19-vuotiaille). Yhteistyösuhteen ensimmäisessä vaiheessa LCIF ja UNODC toteuttavat Kompassi -ohjelman, joka käsittelee aiheita kuten murrosiän alkaminen, itseluottamuksen kehittäminen, tunteiden hallitseminen positiivisella tavalla, ihmissuhteiden vahvistaminen ja oppiminen palvelun kautta.

Vahvistamalla nuorten kykyjä joustaa ja kestää vastoinkäymisiä, Lions Quest estää ja/tai lykkää nuorten huumeiden käytön aloittamista. Maailman lionien avulla yli 19 miljoonaa lasta on saanut apua Lions Questin kautta.

Vakava todellisuus

 

Varhaisnuoruudessa, kun lapset etenevät ala-asteelta toisen asteen kouluun, he kohtaavat uusia ja haastavia sosiaalisia ja akateemisia tilanteita.

  • Teini-ikäisen aivot kehittyvät vielä ja ne ovat erityisen herkkiä päihteille. Mitä aikaisemmin päihteiden tai huumeiden käyttäminen alkaa, sen suurempi on riski erilaisille terveysongelmille1.
  • Haitallinen juominen nuorten keskuudessa on kasvava huolenaihe monissa maissa. Alkoholin käyttö alkaa nuorena: Alhaisen ja keskitulotason maissa 14% murrosikäisistä tytöistä ja 18% 13–15-vuotiaista pojista käyttää alkoholia2.
  • Hyvän koulutuksen puute ja huonon koulutilanteen seurauksena on oppimisen jääminen matalammalle tasolle, heikot sosiaaliset taidot, korkea stressitaso sekä riittämättömyyden ja epäonnistumisen tunne, joista kukin liittyy riskiin käyttää päihteitä3.

Luomme terveitä yhteisöjä

 

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät 2030 Kestävän kehityksen ohjelman, johon sisältyy 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) köyhyyden lopettamiseksi, eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi sekä ilmastomuutoksen hallitsemiseksi. LCIF:n ja UNODC:n Lions Quest -yhteistyö pyrkii tavoitteen 3 toteuttamiseen: terveen elämän varmistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen kaikissa ikäryhmissä käsittelemällä tavoitetta 3.5, jonka tarkoituksena on "tehostaa päihteiden väärinkäytön ehkäisyä ja hoitoa, mukaan lukien huumausaineiden ja alkoholin väärinkäyttöä.”

Johdamme globaalia työtä

 

Lions-UNODC -yhteistyön kautta LCIF on myöntänyt yli US$1,4 miljoonaa dollaria Lions Quest -pilottiohjelmaan Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa, Montenegrossa, Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Guatemalassa, El Salvadorissa ja Norsunluurannikolla; UNODC on myöntänyt samansuuruisen summan. Yhdessä nämä kaksi järjestöä ovat esitelleet projektista kerätyt tiedot YK:n yleiskokouksen huumeongelmaan liittyvässä erityisistunnossa (UNGASS) vuonna 2016. Istunnon yhtenä tuloksena oli suositus "lisätä tieteelliseen näyttöön perustuvien ehkäisytoimenpiteiden ja työkalujen saatavuutta, kattavuutta ja laatua, jotka kohdistuvat asiaankuuluviin ikä- ja riskiryhmiin erilaisissa ympäristöissä," kuten esimerkiksi Lions Quest.

Yhteistyösuhteen tuloksena Lions Quest on vaikuttanut positiivisella tavalla yli 10 000 oppilaan, 500 opettajan ja 200 koulun elämään. Projektit ovat käynnissä kaikissa kahdeksassa maassa. Tähän mennessä 20% kaikista koululaisista on saavutettu pelkästään Montenegron alueella!

Lähteet:
(1) UNDOC, 2014(2) WHO, Fact Sheet on Adolescent health, 2015(3) UNODC, page 32

Todistettuja tuloksia

Lions Questin suorittaneet oppilaat ovat ilmoittaneet tilastollisesti merkittävästä päihteiden käytön vähentämisestä. Tulokset julkaistiin Prevention Science -julkaisussa toukokuussa 2019. Artikkelin aiheena oli ”Lions Questin ”Kompassi” -koulutusohjelma koulun osallistumiseksi päihdeaineiden käytön estämiseen - pilottitutkimus kolmesta Kaakkois-Euroopan maasta”.

Laajennus Länsi-Afrikkaan

Joulukuussa 2019 LCIF ja UNODC laajensivat yhteistyösuhdetta Länsi-Afrikkaan. LCIF aloitti pilotin yhteistyössä Norsunluurannikon opetusministeriön ja paikallisten lionsklubien kanssa Lions Questin toteuttamiseksi Norsunluurannikon 20 koulussa, minkä kautta saadaan tärkeää palautetta alueen laajentamiselle.

Esittely globaalilla lavalla

Maaliskuussa 2020 LCIF ja UNODC järjestivät yhdessä sivutapahtuman huumausaineita käsittelevän komission 63. istunnossa. Tämä maailmanlaajuinen tapahtuma on toiminut alustana aloitteessa vähentää huumeiden kysyntää Lions Questin kautta viimeisen viiden vuoden aikana.