Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Resurssikeskus Valkoisen kepin päivä

Valkoisen kepin päivä

Teenage boy standing with white cane

Sokeat ja näkövammaiset ihmiset kautta maailman liikkuvat turvallisesti ja luotettavasti käyttämällä apunaan pitkää valkoista keppiä.  Valkoinen keppi symboloi käyttäjän taitoja ja lahjoja, liikkuvuutta ja itsenäisyyttä.  Siitä näkevä ihminen tunnistaa käyttäjän näkövammaiseksi.

Alun perin valkoinen keppi kehitettiin ja otettiin käyttöön lisäämään turvallisuutta, etenkin liikenteessä.  Riittävä koulutus suunnistus- ja liikkuvuusasiantuntijan kanssa voi auttaa kepin käytössä, tekniikassa ja turvallisuudessa.   Useissa maissa on liikennesääntöjä valkoisen kepin käyttäjän suojaksi.   Amerikan sokeainsäätiön (American Foundation for the Blind) verkkosivujen "VisionAware"-osassa esitellään monenlaisia kansainvälisesti tunnustettuja valkoisia keppejä.  Valkoisessa kepissä voi olla punainen kontrastijuova tai -raita.

Kansainvälinen valkoisen kepin päivä (15.10.) on lioneille tilaisuus lisätä tietoisuutta valkoisen kepin liikennesäännöistä.  Maailman sokeainliitto (World Blind Union)edustaa maailmanlaajuisesti 285 miljoonaa sokeaa tai osittain näkökykyistä ihmistä. Sen mukaan: "valkoisen kepin päivää vietetään maailmanlaajuisesti tunnustuksena sokeiden ihmisten siirtymisessä riippuvuudesta täysipainoiseen osallistumiseen elämään yhteiskunnassa.”

Ehdotettua toimintaa lioneille

Suunnitelkaa valkoisen kepin päivän tiedotustoimintanne mobilisoimalla klubinne yhteistyöhön paikallisten sokeuden asiantuntijoiden sekä sokeainkoulujen ja -järjestöjen kanssa. 

  • Järjestäkää sokea ihminen esittelemään valkoisen kepin käyttöä ja siitä saatuja etuja sekä kertomaan saavutuksistaan ja pyrkimyksistään paikkakunnalla tai klubissa.
  • Kutsukaa paikallisen sokeainkoulun tai heikkonäköisyysklinikan edustaja kertomaan valkoisesta kepistä, suunnistamisesta ja liikkuvuudesta sekä paikkakunnan valkoisen kepin säädöksistä.
  • Luokaa yhdessä paikallishallinnon virkailijoiden kanssa tapahtumaanne valkoisen kepin päivän julistus.
  • Kertokaa paikallisista valkoisen kepin säädöksistä yleisölle yhteistyössä paikallisen uutismedian kanssa.

Muistakaa ilmoittaa valkoisen kepin tiedotushankkeestanne tai -tapahtumasta MyLCI-palvelun palvelutoimintailmoituksella.  Tutustu tapoihin, joilla hankkeenne voi edistää satavuotisjuhlan palveluhaastetta!

Resurssit