Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Resurssikeskus Leoneuvojakoulutus

Leoneuvojakoulutus

Leoklubineuvojan koulutus ja perehdytys on koulutusresurssi, jonka kautta leoklubineuvojat saavat paremman käsityksen leoklubiohjelmasta ja heidän omasta roolistaan leoneuvojina. Koulutus sisältää kuusi moduulia ja se kattaa tärkeitä työkaluja ja resursseja, joiden avulla leoneuvojat voivat palvella tehokkaasti.

Leosta lioniksi -palvelun matkan jatkaminen

Koulutus leoneuvojille ja puheenjohtajille erilaisista Lions-jäsenyysmahdollisuuksista leoille.

PowerPoint

Moduuli 1: Yleiskatsaus Leoklubiohjelmaan

Tämä moduuli esittelee osallistujille leoklubiohjelman historian, taustan, rakenteen ja lähestymistavan.

PowerPoint

Moduuli 2: Leoklubineuvojan rooli

Tässä istunnossa annetaan osallistujille yleiskäsitys leoneuvojan tehtävistä ja velvollisuuksista. Osallistujat laativat henkilökohtaisia lähestymistapoja tehokkaaseen neuvontaan ja nuorten myönteisen kehityksen tukemiseen.

PowerPoint

Moduuli 3: Leoklubin hallinto

Tässä moduulissa osallistujat kertaavat leoklubien hallinnan keskeisiä piirteitä, kuten maksut, pankkitilit, vaalit, ilmoitukset, kokoukset ja tärkeät päivämäärät.

PowerPoint

Moduuli 4: Leoklubin jäsenyys

Tämä moduuli keskittyy leoklubin jäsenkuntaan. Siinä kerrataan esimerkiksi uusien jäsenten hankkiminen, leojäsenten tietojen ilmoittaminen sekä jäsenten tyytyväisyyden ja mukana pysymisen varmistaminen. Osallistujat saavat myös tilaisuuden kehittää jäsenhankintastrategian klubeilleen.

PowerPoint

Moduuli 5: Leojen palveluaktiviteetit

Tässä moduulissa käsitellään esimerkiksi suunnittelun, valvonnan ja palvelutoiminnan toteuttamisen tapaisia aiheita, jotta leoneuvojat pystyvät tukemaan leoklubien palveluhankkeita tehokkaasti.  

PowerPoint

Moduuli 6: Leoklubiohjelman resurssit LCI:sta

Tässä moduulissa osallistujat saavat tietoja resursseista ja työkaluista, joita Lionsklubien kansainvälinen järjestö antaa leoneuvojien toiminnan tueksi.   

PowerPoint

Täysimittainen leoneuvojakoulutus ja perehdytys

Lataa koko täysimittainen koulutus- ja perehdytysesitys   

PowerPoint