Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Leoklubineuvojan koulutus

Leoklubineuvojan koulutus

 

Leoklubineuvojan koulutus- ja perehdytys on suunniteltu tarjoamaan leoneuvojille selkeämpi käsitys leoklubiohjelmasta ja heidän roolistaan neuvonantajana. Koulutus sisältää viisi moduulia, jotka kattavat tärkeitä työkaluja ja resursseja, joiden avulla leoneuvojat voivat palvella tehokkaasti ja luottavaisesti. Piirin ja moninkertaispiirin leojohtajat voivat käyttää näitä resursseja leoneuvojien kouluttamiseen ryhmänä tai leoneuvojat voivat tutustua sisältöön itsenäisesti. Moduuleja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen kouluttajan tai leoneuvojan tarpeiden perusteella.

Moduuli 1: Leoklubiohjelman yleiskatsaus

Tämä moduuli esittelee Leoklubiohjelman historian, perusteet, rakenteen ja maailmanlaajuiset tilastot.

PowerPoint

Moduuli 2: Leoneuvojan rooli

Tämä moduuli antaa osallistujille perustiedot leoneuvojan tehtävistä ja velvollisuuksista. Osallistujat laativat myös henkilökohtaisia strategioita, joiden avulla he voivat toimia tehokkaina leoneuvojina ja edistää nuorten myönteistä kehitystä.

PowerPoint

Moduuli 3: Leoklubin hallinto

Tässä moduulissa osallistujat tarkastelevat leoklubien keskeisiä hallinnollisia näkökohtia, kuten maksuja, pankkitilejä, vaaleja, raportointia, kokouksia ja tärkeitä päivämääriä.

PowerPoint

Moduuli 4: Leoklubiohjelman resurssit Lions Clubs Internationalilta

Tässä moduulissa osallistujat saavat tietoa Lions Clubs Internationalin resursseista ja työkaluista, jotka on luotu leoneuvojan tueksi.

PowerPoint

Moduuli 5: Palvelun matkan jatkaminen leosta lioniksi

Koulutus leoneuvojille ja -johtajille eri mahdollisuuksista, joita leoilla on, kun he jatkavat leoista lioneiksi.

PowerPoint

Leoklubineuvojan koulutus ja perehdytys

Lataa koko koulutus- ja perehdyttämisesitelmä.   

PowerPoint

Muita resursseja

Leoneuvojien pitäisi myös tutustua seuraaviin verkkosivuihin, jotta he voivat tukea leoklubejaan:

Tietoja leoista: Yleinen tietosivu leoklubiohjelmasta, jossa on linkkejä apurahoihin, koulutuksiin ja resursseihin. 
Leoklubin johto: Yleiskatsaus leoklubin virkailijoiden rooleista ja resursseista.
Leopalkinnot ja tunnustukset: Tietoja leojäsenille ja klubeille myönnettävistä palkinnoista.