Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Utbildning för leorådgivare

Utbildning för leorådgivare

 

Programmet för utbildning och information till leorådgivare är utformat att ge en god förståelse för leoklubbprogrammet och rådgivarens roll. Utbildningen omfattar fem avsnitt som går igenom viktiga verktyg och resurser för att hjälpa leoklubbrådgivare att bli mer effektiva och få mer självförtroende. Distriktets och multipeldistriktets leoordföranden kan använda resurserna för att utbilda rådgivare i grupp, eller så kan rådgivarna läsa igenom innehållet på egen hand. Avsnitten kan användas tillsammans eller individuellt, baserat på instruktörens eller rådgivarens behov.

Avsnitt 1: Leoklubbprogrammet - Översikt

Den här sessionen introducerar deltagarna till leoklubbsprogrammets historia, syfte, struktur och globala statistik.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 2: Rollen som leorådgivare

Det här avsnittet ger deltagarna en grundläggande förståelse för en leoklubbsrådgivares roll och ansvarsområden. Deltagarna ska också ta fram personliga strategier för att fungera som effektiva rådgivare och främja en positiv utveckling av ungdomar.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 3: Leoklubbens administration

I det här avsnittet går deltagarna igenom viktiga administrativa aspekter på leoklubbar, som avgifter, bankkonton, val, rapportering, möten och viktiga datum.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 4: Resurser för leoklubbar från Lions Clubs International

I det här avsnittet får deltagarna lära sig om resurser och verktyg från Lions Clubs International som är till stöd för leoklubbsrådgivare.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 5: Fortsätter resan i hjälpinsatser som Leo till Lion

En utbildning för leorådgivare och leoordförande om de olika medlemskap i Lions som finns för leomedlemmar.

PowerPoint-presentation

Komplett utbildning och information för leoklubbsrådgivare

Ladda ner hela den kompletta utbildnings- och informationspresentationen.   

PowerPoint-presentation

Ytterligare resurser

Leorådgivare bör också bekanta sig med följande webbsidor för att tillhandahålla stöd för sina klubbar:

Om Leos: Allmän informationssida om leoklubbprogrammet med länkar till anslag, utbildningar och resurser. 
Leoklubbledarskap: Översikt av leoklubbtjänstemännens roller och resurser.
Utmärkelser och erkänsla för leomedlemmar: Information om utmärkelser för leomedlemmar och leoklubbar.