Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Utbildning för leoklubbsrådgivare

Utbildning för leoklubbsrådgivare

Programmet för utbildning och information till leorådgivare är utformat för att ge leoklubbsrådgivarna en god förståelse för leoklubbsprogrammet och deras roll som rådgivare. Utbildningen omfattar sex stycken avsnitt som går igenom viktiga verktyg och resurser, för att hjälpa leoklubbrådgivarna att bidra med mer effektivitet och självförtroende.

Fortsätt hjälpa Leos i resan mot att bli Lions

En utbildning för leorådgivare och ordförande, om olika vägar till medlemskap för Leos.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 1: Översikt och metoder för leoklubbsprogrammet

Den här sessionen introducerar deltagarna till leoklubbsprogrammets historia, syfte, struktur och metoder.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 2: Rollen som leoklubbsrådgivare

Den här sessionen ger deltagarna en grundläggande förståelse för en leoklubbsrådgivares roll och ansvarsområden. Deltagarna ska också ta fram personliga strategier för att fungera som effektiva rådgivare och främja en positiv utveckling av ungdomar.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 3: Leoklubbsadministration

I den här sessionen går deltagarna igenom viktiga administrativa aspekter på leoklubbar, såsom avgifter, bankkonton, val, rapportering, möten och viktiga datum.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 4: Leoklubbsmedlemskap

Den här sessionen fokuserar på leoklubbens medlemmar. Deltagarna går igenom ämnen såsom rekrytering av nya medlemmar, rapportering av leomedlemmar och hur man säkerställer att de är nöjda och blir kvar. Deltagarna får också möjlighet att utveckla en rekryteringsstrategi för sina klubbar.

PowerPoint-presentation

Avsnitt 5: Leos serviceaktiviteter

Den här sessionen gå igenom ämnen såsom planering, övervakning och genomförande av serviceaktiviteter så att leoklubbsrådgivare kan ge effektivt stöd för leos serviceprojekt.  

PowerPoint-presentation

Avsnitt 6: Leoklubbsprogrammets resurser från LCI

I den här sessionen får deltagarna lära sig om resurser och verktyg från Lions Clubs International till stöd för leoklubbsrådgivare.   

PowerPoint-presentation

Komplett utbildning och information för leoklubbsrådgivare

Ladda ner hela den kompletta utbildnings- och informationspresentationen.   

PowerPoint-presentation