Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Lions högskoleklubb

Lions högskoleklubb

Starta en Lions högskoleklubb och samla folk på högskolan för att ta itu med de unika utmaningar som finns på högskolan. Skapa verklig förändring. En högskoleklubb kan göra en insats både för det lokala högskolesamhället och samhällen runtom i världen genom kontakter med studenter, lärare och företagsledare.

För att komma igång, beställ en sats för Lions högskoleklubbar eller ladda ner artiklarna nedan:

Medlemsprogram för studerande

Studenter inskrivna på en utbildningsinstitution mellan myndighetsålder och 30 kan dra fördel av Studentmedlemsprogrammet och bara betala halva internationella avgiften. De är även undantagna från start- eller inträdesavgift när de går med. Studenter som är över 30 år och medlemmar i en lionklubb vid en högskola eller ett universitet erhåller en reducerad på inträdesavgift med USD 10.

Speciellt förlängd justeringsperiod

Högskoleklubbar får en förlängd justeringsperiod för avgifterna som tas upp två gånger om året. Högskoleklubbar har fram till den 31 mars för januarifaktureringen och till den 30 september för julifaktureringen för att uppdatera sin medlemslista. Lions Clubs International krediterar högskoleklubbar för medlemslistejusteringar som skickas in inom denna tidsperiod, utan avdrag.

Ytterligare resurser

Utmärkelser

En högskoleklubbsnål tilldelas de lionmedlemmar som hjälper till att bilda en högskoleklubb, efter beslut av distriktsguvernören. Ett tygmärke för högskoleklubb tilldelas en lionklubb som är fadder för en ny högskoleklubb.

För mer information

För mer information om lionklubbar vid högskolor och universitet är du välkommen att kontakta Membership Division.