Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Lions högskoleklubb
Främja. Leda. Hjälpa. Du är medlem i Lions!

Lionklubbar vid högskolor/universitet

Det spelar ingen roll om du bor på eller utanför universitetsområdet, om du är student på heltid eller deltid — du kan gå med i eller starta en lionklubb vid en högskola eller ett universitet. Du kan hjälpa till på skolan, i ditt bostadsområde och samhällen i nästan alla länder runtom i världen tack vare stödet från den största hjälporganisationen i världen.

Fördelar med lionklubbar vid högskolor/universitet

Få erfarenhet av frivilligarbete. Hjälp till lokalt och globalt.
Bygg upp ditt CV. Delta i utbildningar.
Nätverka. Skapa kontakt med lokala ledare och internationella organisationer.
Led förändring. Planera hjälpinsatser samt främja humanitära frågor och miljöfrågor.
Spara pengar. Dra nytta av särskild rabatt för studerande

Till alla Leos — Fortsätt delta i hjälpinsatser som medlem i lionklubbar vid högskolor/universitet samtidigt som du studerar. Du kan även bjuda in andra studenter att starta eller gå med i en specialklubb. Kolla in webbplatsen, för att lära dig mer om Leo Lion-programmet.

Charterinformation

Vid bildande av en lionklubb vid högskola/universitet definieras klubben som att ha fem (5) eller fler chartermedlemmar som är studenter, vilka är en del av kravet på 20 chartermedlemmar.

Det vanligaste sättet att inleda bildandet av en ny klubb vid högskolan/universitetet är att ansöka om godkännande att bilda klubben vid skolans administrativa kontor (eller liknande). Att inhämta ett sådant godkännande gör det möjligt för klubben att använda skolans namn i klubbnamnet samt ger vanligen även tillåtelse att genomföra möten och hjälpinsatser på skolans område, ansöka om finansiellt stöd och delta i organiserade evenemang av studentklubbar och studentorganisationer.

Ytterligare klubbalternativ

 

Fristående lionklubb vid högskola/universitet

Om skolan inte godkänner att klubben bildas kan ni överväga att bilda en lionklubb vid högskola/universitet som bedriver verksamhet helt fristående från skolan. I detta fall behöver lionklubben inte följa skolans godkända policy för studentklubbar. Emellertid kan detta begränsa eller förhindra möjligheterna att använda skolans namn i klubbnamnet, planera och/eller genomföra hjälpinsatser på skolans område, ansöka om finansiellt stöd och/eller att delta i skolans sponsrade evenemang.

Specialklubbar

Specialklubbar erbjuder ett utmärkt sätt att samla studenter från en eller fler skolor i området att delta i hjälpinsatser. Vissa studenter i specialklubbar genomför hjälpinsatser som ligger i linje med deras studier, till exempel medicinstuderande som deltar i hjälpinsatser inom sjukvårdsområdet. Tidigare studenter i lionklubbar vid högskolor/universitet kan förbli aktiva i Lions, genom att bilda specialklubbar baserat på var de befinner sig i livet. Medlemmar som tar examen kan enkelt överföra sitt studentmedlemskap till ett traditionellt medlemskap, fortsätta att hålla kontakt med skolan och bilda nätverk med andra yrkesmänniskor samtidigt som de förfinar sina ledaregenskaper. Lär dig mer om specialklubbar, genom att besöka webbsidan om specialklubbar.

Klubbfilialer

Endast fem (5) medlemmar behövs för att kunna bilda en klubbfilial. Detta är ett utmärkt alternativ för unga medlemmar som vill bilda en klubb, men som inte har möjlighet att samla 20 personer för att kunna bilda en traditionell lionklubb. Medlemmarna i klubbfilialen kan genomföra egna möten och hjälpinsatser samtidigt som de kan dra nytta av stödet från moderklubben. Detta är ytterligare ett sätt tidigare studenter kan hålla kontakt med lionklubben vid högskolan/universitetet. Besök webbsidan om klubbfilialer, för att lära dig mer.

Resurser

 

 

Resurser om att leda en klubb

 

Vägledning om effektiva möten
Successionsplanering

Membership Development and Chartering Resources

 

Certifieringsformulär för studentmedlem (STU-5)
Vägledning i att bilda lionklubbar vid högskolor/universitet 
Information för lärarrådgivare
Affisch om lionklubbar vid högskolor/universitet
Broschyr om lionklubbar vid högskolor/universitet
 

Kolla in sidan om programmet för studentmedlemmar för att lära dig mer om särskilda rabatter för studenter, förlängd faktureringsperiod för lionklubbar vid högskolor/universitet samt krav på charteravgift för studenter.

 

Utmärkelser

En särskild nål tilldelas de medlemmar som hjälper till att bilda en lionklubb vid högskola/universitet, efter beslut av distriktsguvernören.

Ett särskilt tygmärke tilldelas de lionklubbar som är fadder för en ny lionklubb vid högskola/universitet.