Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Medlemsprogram för studerande

Medlemsprogram för studerande

Unga ledare står för Lions Clubs Internationals framtid. De tar de med sig ny energi, inspirerar till nya serviceidéer och ger ökat stöd för lokala och internationella projekt.

Så vi har gjort det lätt att engagera studenter.

Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18 och 30 år betalar bara halv internationell medlemsavgift (USD 21.50) och är undantagna från inträdesavgift. Klubbsekreterare kan skicka in en certifiering via MyLCI eller skicka in en certifiering på papper tillsammans med medlemsrapporten eller klubbens charteransökan. Studenter som är över 30 år och medlemmar i en lionklubb vid en högskola eller ett universitet erhåller en reducerad inträdesavgift med USD 10.

Speciellt förlängd justeringsperiod

Starta en Högskoleklubb och få en förlängd justeringsperiod för avgifterna som tas upp två gånger om året. Högskoleklubbar har fram till den 31 mars för januarifaktureringen och till den 30 september för julifaktureringen för att uppdatera sin medlemslista. Lions Clubs International krediterar högskoleklubbar för medlemslistejusteringar som skickas in inom denna tidsperiod, utan avdrag.

Avgifter som krävs vid startande

I en nychartrad klubb vid en högskola eller ett universitet, eller i en klubb där de flesta är studentmedlemmar, måste alla chartermedlemmar som uppfyller kraven för studentmedlemsprogrammet förbetala den internationella studentmedlemsavgiften för ett år. Dessa avgifter måste skickas in tillsammans med startansökan. Förbetalning av medlemsavgifterna krävs inte när klubben är etablerad.

För mer information om studentprogram är du välkommen att kontakta medlemsdivisionen.