Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Medlemsprogram för studerande

Medlemsprogram för studenter

Är du en student som är intresserad av att förbättra samhället, föregå med gott exempel och bidra med vänlighet? Gör som miljoner andra medlemmar i Lions, den största hjälporganisationen i världen, och ta del av förmåner skapade speciellt för studentmedlemmar.

Förmåner för studenter 

Gå med i eller starta en lionklubb som student och få rabatt på medlemsavgift och inträdesavgift. 

  • Studenter som är 30 år och yngre som går med i en klubb betalar halv internationell medlemsavgift (USD 21,50) och är befriad från inträdesavgiften.
  • Studenter som är äldre än 30 år som går med i en lionklubb vid högskola/universitet betalar en rabatterad charteravgift eller inträdesavgift på USD 10,00 samt hel internationell medlemsavgift.

Viktig information om fakturering och medlemsavgift

Speciell faktureringsperiod för lionklubbar vid högskolor/universitet

För att starta en lionklubb vid högskola/universitet krävs att minst fem (5) av de obligatoriska tjugo medlemmarna är studentmedlemmar. 

Lionklubbar vid högskolor och universitet kvalificerar till en speciell period för inrapportering av medlemsändringar. Dessa klubbar kan betala medlemsavgiften i januari senast den 31 mars och medlemsavgiften i juli senast den 30 september. Lions Clubs International kommer att kreditera lionklubbar vid högskolor/universitet för medlemsändringar som skickas in inom denna tidsperiod.

Krav på medlemsavgift för chartermedlemmar som är studenter

För nybildade lionklubbar vid högskolor/universitet, eller i klubbar där en majoritet är studentmedlemmar, krävs att varje chartermedlem som kvalificerar till medlemsprogrammet för studenter förbetalar den internationella medlemsavgiften för ett år. Dessa avgifter måste skickas in tillsammans med charteransökan. Förbetalning av medlemsavgifterna krävs inte när klubben är etablerad.

Fyll i och skicka in Certifieringsformulär för studenter (STU-5) för att hjälpa till med verifiering av ålder och inrapportering.

Lär dig mer om lionklubbar vid högskolor/universitet genom att besöka programmets webbsida.

För mer information om medlemsprogrammet för studenter skickar du e-post till medlemsdivisionen.