Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Verktygslåda för globala medlemsteamet och globala tillväxtteamet

Verktygslåda för globala medlemsteamet och globala tillväxtteamet

Att öka antal medlemmar är mycket viktigt, för att kunna göra vår vision till verklighet om att vara den globala ledaren gällande humanitära hjälpinsatser. Nya medlemmar inspirerar våra klubbar med ny energi och nya idéer samtidigt som de är vår nästa generation av ledare. Nya klubbar gör att vi kan nå ut till nya samhällen, vilket gör att vi kan hjälpa fler människor på nya sätt.

Det globala medlemsteamet (GMT) stödjer medlemsutveckling, genom att rekrytera nya medlemmar och att främja positiva medlemsupplevelser. Det globala tillväxtteamet (GET) är en frivillig del i det globala medlemsteamet som fokuserar på att starta nya klubbar i distriktet.

Vill du lära känna dessa roller mer på djupet? Kolla in beskrivningarna av posterna GMT-koordinator och GET-koordinator. Ta en titt på PowerPoint om GET-koordinator för att lära dig mer om hur GET hjälpa dig att nå dina mål gällande att bilda nya klubbar. Resurserna nedan kommer att vägleda dig när du leder medlemstillväxt och klubbtillväxt i ditt distrikt.

Global medlemsfokusering

 

Den globala medlemsfokuseringen är en process i fyra steg som har visat sig öka både medlemmarnas tillfredsställelse, rekrytering av nya medlemmar och bildande av nya klubbar. De fyra stegen är: Skapa ett team, skapa en vision, skapa en plan och skapa framgång. Besök webbsidan om den globala medlemsfokuseringen för att lära dig mer om hur detta fokuserade arbetssätt kan hjälpa ditt distrikt att sätta upp och att nå sina tillväxtmål.

Som en del i steget om att skapa en vision måste du besöka verktygslådan med medlemsrapporter för att ta reda på nuvarande status för medlemmarna i ditt distrikt. Den innehåller tillväxttrender över fem år, rapporter om klubbarnas och distriktets status samt mycket mer.

Zonordförande och regionordförande spelar en viktig roll i insatserna att nå dina mål för medlemstillväxt. Webbsidan för regionordförande och zonordförande om den globala medlemsfokuseringen har resurser som stödjer dem.

Starta nya klubbar

 

Webbsidan om att starta nya klubbar har allt det du behöver veta för att starta en ny klubb. Vi rekommenderar att du startar med Handbok om att bilda nya klubbar.

Överväg att inkludera specialklubbar som en del i din strategi för nya klubbar. Dessa klubbar bildas kring ett gemensamt intresse istället för att vara baserade geografiskt.

Rekrytera nya medlemmar

 

Lions ledare har funnit att följande resurser är till hjälp vid rekrytering av nya medlemmar. Kom alltid ihåg att alla på din hemort är potentiella medlemmar i Lions!

Lions klubbar erbjuder unika möjligheter för människor i alla åldrar att hjälpa till i det lokala samhället tillsammans. Att sponsra leoklubbar ökar hjälpinsatserna i distriktet, gör medlemskapet mer attraktivt för familjer och bygger nästa generation av ledare i Lions. Lär dig mer om leoklubbprogrammet här.

Förbättra medlemsupplevelsen

 

Människor kan hjälpa sina samhällen på egen hand, men de kommer till Lions för kamratskapet. Dessa resurser kommer hjälpa dig att hålla medlemmarna engagerade och visa områden där förbättringar kan behövas.

Lions utbildningscenter

 

Lions ledare har funnit att följande kurser på webbplatsen i Lions utbildningscenter har varit till hjälp med att öka antal medlemmar och att starta nya klubbar:

  • Kurs om att bilda nya klubbar
  • Kurs om det globala arbetsteamet
  • Kurs om konfliktlösning
  • Information om den globala medlemsfokuseringen

Resurser

 

Kontakta oss

Lions Clubs Internationals personal finns här för att besvara de frågor du har. Du kan skicka e-post till oss på adress membership@lionsclubs.org.