Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag Anslagsprogram om barncancer

Anslag till program om barncancer

Varje år diagnostiseras mer än 300 000 barn med cancer. Att förbättra överlevnad på grund av barncancer kräver stöd till barn och deras familjer under det att de upplever otänkbara sociala, ekonomiska och känslomässiga bördor när barnet har drabbats av cancer. 

Vår strategi

 

Anslag kan sökas av Lions distrikt och multipeldistrikt på belopp från USD 10 000 upp till USD 150 000.  Projekt måste genomföras i samarbete med befintliga myndigheter eller ideella hälsovårdsinrättningar för barncancer.  

Anslag till pilotprogram om barncancer kommer inte att finansiera den direkta medicinska vården.  Om sökande önskar genomföra ett projekt som omfattar medicinsk utrustning eller infrastruktur kan de vara kvalificerade att ansöka om LCIF:s matchande anslag.

Exempel

 

Projektexempel innefattar, men är inte begränsade till:

  • Konstruktion, expansion eller renovering av väntrum som är anpassade för barn, tonåringar och familjer vid hälsovårdsinrättningar
  • Konstruktion, expansion eller renovering av rum eller hus där familjer kan vila, sova eller laga mat när deras barn får behandling
  • Projekt som ökar tillgång till eller förbättrar transport till och från sjukvårdsbesök
  • Projekt som tillgodoser behov kring utbildning och rekreation för barncancerpatienter som får behandling vid en sjukvårdinrättning
  • Infrastruktur för att stödja palliativ vård

Ansökan och sista dag

Ansökningar om barncanceranslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti.

Hjälp ett barns liv

Våra barn behöver oss. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad i livet för tusentals barn som har diagnostiserats med cancer.