Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Lions evenemangskalender

Året för Lions

Vi är en global organisation med aktiva män och kvinnor och det syns i våra almanackor. Varje år försöker vi att göra ännu större global påverkan än året innan. Ett sätt vi gör detta på är att delta i viktiga och mångåriga evenemang samt att lägga till nya evenemang.

Maj 2021

 
Månad för medlemstillväxt

Maj

1 maj

 • Sista dag att ansöka om finansiering till distriktens GAT
 • Sista dag att skicka in ansökan om matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-, SightFirst- och Lions Quest- anslag, för granskning vid förtroenderådets möte och möte i SightFirst rådgivande kommitté i augusti 2021. (Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsemötets exakta datum. Kontakta LCIF för mer information.)

4 maj

 • Möte för verkställande kommitté (virtuellt)

14 - 16 maj

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Atlanta, USA

15 maj

 • Rapportformulär för tjänstemän ska vara inskickade
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under det fjärde kvartalet

18-25 maj

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd och Lions Quests rådgivande kommitté (virtuellt)

28 - 30 maj

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Rom, Italien

Juni 2021

 

1 juni

 • Helen Keller-dagen

1-15 juni

7 juni

 • Lions Clubs Internationals födelsedag

13 - 16 juni

 • Den internationella styrelsens möte, Atlanta, Georgia, USA

15 juni

 • Sista dag att skicka in formulär för att förhandsregistrera delegater att rösta vid den internationella kongressen

25 juni

25-29 juni

30 juni

 • Sista dag för första vice distriktsguvernör/DG Elect att skicka in distriktets mål

Tidigare evenemang

 

Juli 2020

Juli 1

15 juli

 • Sista datum att skicka in serviceaktivitetsrapporter för 2020-2021
Augusti 2020

12 augusti

 • Internationella ungdomsdagen

4-7 augusti (preliminärt)

 • Informationsmöte för LCIF:s nya förtroenderådsmedlemmar(virtuellt)

13 - 15 augusti

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd i januari 2020 (virtuellt)

15 augusti

 • Sista dag för nomineringar till leoprogrammets rådgivandekommitté
 • Sista dag att ansöka om leoklubbens excellensutmärkelse
 • Sista dag att nominera klubbens serviceordförande för utmärkelsenVänlighet har betydelse. Nomineringen skickas till distriktets GST koordinator.
 • Sista dag att nominera en ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte till topp tio utmärkelsen

31 augusti

 • Sista dag att skicka in nomineringar till excellensutmärkelse tilldistriktsguvernörens team
 • Sista dag att skicka in nomineringar till presidentens utmärkelseför zon- och regionordförande
September 2020
Lions månad för information om barncancer

September 15

 • Sista dag att nominera distriktets GST-koordinator tillutmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen skickas tillmultipeldistriktets GST-koordinator
Oktober 2020
Månad för syninformation
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt

1 oktober

8 oktober

 • Världssyndagen

10-13 oktober

 • Den internationella styrelsens möte (Virtuellt)

15 oktober

 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-,barncancer-,SightFirst- och Lions Quest- anslag, vilka kommer att granskasvid möten i januari 2021 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivandekommitté (LAC) och SightFirst rådgivande kommitté (SAC).

24 oktober

29 oktober - 1 november (Flyttat till november 2021)

31 oktober

 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänslaunder det första kvartalet
 • Sista dag att nominera multipeldistriktets GST-koordinator tillutmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen skickas till Lions ClubsInternational.
November 2020
Lions månad för diabetesinformation

1 november

 • Sista dag att skicka in bidrag till den internationella leodagensvideotävling

8 november

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i KO III (Rio de Janeiro,Brasilien)

14 november

 • Världsdiabetesdagen

15 november

 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en klubb att skicka envinnande fredsaffisch (för varje tävling) till distriktsguvernören
 • Sista dag att skicka in nomineringar till utmärkelsen förleomedlemstillväxt i oktober

28 november

 • Sista dag att ansöka till programmet Lions certifieradeinstruktörer i KO V (Taichung, Taiwan)
December 2020

1 december

 • Sista datum för distriktsguvernörer att posta vinnandefredsaffisch och/eller uppsats till guvernörsrådsordföranden Ett distriktsom inte tillhör ett multipeldistrikt måste skicka sitt bidrag direkt till Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret

5 december

 • Internationella leodagen

10-13 december (flyttad till december 2021)

15 december

 • Sista dag, poststämpelns datum, för en guvernörsrådsordförande attskicka in en vinnande affisch och/eller uppsats till Brand & Creative vid det internationella huvudkontoret
Januari 2021
Lions månad för information om hungersnöd

8 januari

 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut förinstruktörer i Kunming, Yunnan, Kina och Seoul, Sydkorea, den 8-10 april2021.

9 januari

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut iNelson, New Zealand, den 9-11 april, 2021

11 januari

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, IL, USA) (Virtuellt)

13 januari

 • Melvin Jones födelsedag

13-21 januari

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (Oak Brook, Illinois, USA) (Virtuellt)

15 januari

 • Tävlingspaket till fredsaffischtävlingen börjar säljas i LCI:s onlinebutik,SHOP
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänslaunder det andra kvartalet

16 januari

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut iLome, Togo, och Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Porto, Portugal,och Sydney, Australien, den 16-18 april 2021

23-24 januari

 • FOLAC Forum (Bucaramanga, Columbia) (Virtuellt)

30 januari

 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut förinstruktörer i Quito, Ecuador, och Lions avancerade ledarskapsinstitut iPune, Indien den 30 april - 2 maj 2021
Februari 2021
Lions månad för information om barncancer

1 februari

 • Sista dag att ansöka om barncancer-, diabetes-, hungersnöd- och matchande anslag, för övervägande av LCIF:s förtroenderåd i maj 2021  (Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsemötets exakta datum. Kontakta LCIF för mer information)  

15 februari

 • Internationella barncancerdagen

21 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Tampere, Finland, och Stockholm, Sverige, den 22-24 maj 2021.

22 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i Mombasa, Kenya, den 23-25 maj.

26 februari

 • Sista dag för tidig rabatt på kongressens registreringsavgift
Mars 2021
1 mars 15 mars
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under det tredje kvartalet
22 - 24 mars
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Taichung, Kina Taiwan
31 mars
 • Sista dag för registrering till kongressen med ordinarie avgift
 • Sista dag för registrering till Afrika Lions toppmöte den 8-10 april (virtuellt)
April 2021
Lions informationsmånad om miljö
Månad för familj och vänner
Leoklubbarnas informationsmånad
April 7 april 8-10 april
 • Afrika Lions toppmöte (virtuellt)
 • Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Kunming, Yunnan, Kina, och Seoul, Sydkorea.
9-11 april
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Nelson, Nya Zeeland
10 april
 • Lions dag med FN, New York City, USA (virtuellt)
12-15 april
 • Lions dag på Capitol Hill, Washington, USA (virtuellt)
12-21 april
 • Den internationella styrelsens möte (virtuellt)
16-18 april
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Lome, Togo, och Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Sydney, Australien
22 april
 • Earth Day
24 april
 • Lions världsomfattande välkomstdag