Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Lions evenemangskalender

Året för Lions

Vi är en global organisation med aktiva män och kvinnor och det syns i våra almanackor. Varje år försöker vi att göra ännu större global påverkan än året innan. Ett sätt vi gör detta på är att delta i viktiga och mångåriga evenemang samt att lägga till nya evenemang.

Oktober 2020

 
Månad för syninformation
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt

1 oktober

 • Sista dag att köpa tävlingspaket till fredsaffischtävlingen från Club Supplies

8 oktober

 • Världssyndagen

10-13 oktober

 • Den internationella styrelsens möte (Teneriffa, Kanarieöarna, Spanien)

10 oktober

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO IV (Frankfurt, Tyskland)
 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VI (Pune, Indien)

15 oktober

 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-,SightFirst- och Lions Quest- anslag, vilka kommer att granskas vid möten i januari 2021 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivande kommitté (LAC) och SightFirst rådgivande kommitté (SAC).
 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-,SightFirst- och Lions Quest- anslag, vilka kommer att granskas vid möten i januari 2021 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivande kommitté (LAC) och SightFirst rådgivande kommitté (SAC).

18 oktober

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VIII (Nairobi, Kenya)

24 oktober

 • FN-dagen
 • Lions dag med FN (Wien, Österrike)

29 oktober – 1 november (Flyttat till november 2021)

 • OSEAL Forum (Jeju City, Sydkorea)

31 oktober

 • Sista dag att nominera nya röster
 • Sista dag att nominera multipeldistriktets GST-koordinator till utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen skickas till Lions Clubs International.

November 2020

 
Lions månad för diabetesinformation

1 november

 • Sista dag att sicka in bidrag till den internationella leodagens videotävling

8 november

 • Sista dag att ansöka till utvecklingsinstitut för instruktörer i KO III (Rio de Janeiro, Brasilien)

14 november

 • Världsdiabetesdagen

15 november

 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en klubb att skicka en vinnande fredsaffisch (för varje tävling) till distriktsguvernören
 • Sista dag att skicka in nomineringar till utmärkelsen för leomedlemstillväxt i oktober

28 november

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO V (Taichung, Taiwan)

December 2020

 

1 december

 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande fredsaffisch till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande fredsaffisch (per sponsrad tävling) till Public Affairs Division
 • Sista dag, poststämpelns datum gäller, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande uppsats till multipeldistriktets guvernörsrådsordförande och för klubbar som inte tillhör distrikt och distrikt som inte tillhör multipeldistrikt att skicka en vinnande uppsats (per sponsrad tävling) till Public Affairs Division

5 december

 • Internationella leodagen

5-7 december

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i KO V (Seoul, Sydkorea)

10-13 december (Flyttat till december 2021)

 • ISAME Forum (Dhaka, Bangladesh)

12-14 december

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO III (Quito, Ecuador)

13 december

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO I & II (Toronto, ON, Kanada)

15 december

 • Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande fredsaffisch till Public Affairs Division
 • Sista dag, poststämpelns datum, för multipeldistriktets guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande uppsats till Public Affairs Division

18 december

 • Sista dag att ansöka till utvecklingsinstitut för instruktörer i KO VI (Kathmandu, Nepal)

18-21 december

 • Lions certifierade instruktörer i KO VI (Colombo, Sri Lanka)

20 december

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO IV (Paris, Frankrike)

26 december

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO VII (Sydney, Australien)

Januari 2021

 
Lions månad för information om hungersnöd

7 januari

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, IL, USA)

8 januari

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO V (Kuala Lumpur, Malaysia)

8-10 januari

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VI (Pune, Indien)

8-11 januari

 • Lions certifierade instruktörer i KO IV (Frankfurt, Tyskland)

Januari 10

 • Sista dag för rabatterad registreringsavgift till kongressen

11-18 januari

 • LCIF-veckan

13 januari

 • Melvin Jones födelsedag

13-15 januari

 • LCIF:s förtroenderådsmöte (Oak Brook, Illinois, USA)

15 januari

 • Tävlingspaket till fredsaffischtävlingen börjar säljas i butiken på LCI:s webbplats
 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VII (Brisbane, Australien)

16-18 januari

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VIII (Nairobi, Kenya)

20-23 januari

 • FOLAC Forum (DIGITALT MÖTE, Bucaramanga, Columbia)

21-22 januari

 • Fredsaffishbedöming 2020-21 (Loyola University Museum of Art, Illinois)

30 januari

 • Sista dag att ansöka till utvecklingsinstitut för instruktörer i KO VIII (Laos, Nigeria)

Februari 2021

 
Lions månad för barncancerinformation

1 februari

 • Vinnarna i internationella fredsaffischtävlingen meddelas senast detta datum

2-4 februari

 • Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect (dag 1-3)

4 februari

 • Ansökan om matchande anslag samt anslag om diabetes, hungersnöd och barncancer ska vara inskickade, för beslut i maj 2021 av LCIF:s förtroenderåd.

6 - 8 februari

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i KO III (Rio de Janeiro, Brasilien)

10-14 februari

 • Afrika Forum (Dar Es Salam, Tanzania)

13 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO I & II (Chicago, Illinois, USA)
 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO III (San Jose, Costa Rica)

15 februari

 • Internationella barncancerdagen

20 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer i KO VIII (Tunis, Tunisien)

21 februari

 • Sista dag att ansöka till utvecklingsinstitut för instruktörer i KO IV (Stockholm, Sverige)

28 februari – 1 mars

 • Lions certifierade instruktörer i KO V (Taichung, Taiwan)

Mars 2021

 

1 mars

 • Sista dag för nominering till utmärkelsen Årets Leo

18 - 20 mars

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i KO VI (Kathmandu, Nepal)

20 mars

 • Lions dag med Förenta Nationerna (New York, USA)

20 - 22 mars

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO IV (Paris, Frankrike)

26 - 29 mars

 • Lions certifierade instruktörer i KO VII (Sydney, Australien)

31 mars

 • Sista dag för registrering till kongressen med ordinarie avgift

April 2021

 
Lions månad för miljöinformation
Månad för familjer & vänner
Leoklubbarnas informationsmånad

2 - 5 april

 • Den internationella styrelsens möte (Gdansk, Polen)

8 - 10 april

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO V (Kuala Lumpur, Malaysia)

15 - 17 april

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO VII (Brisbane, Australien)

22 april

 • Earth Day

25 april

 • Lions världsomfattande välkomstdag

30 april - 2 maj

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i KO VIII (Lagos, Nigeria)

Maj 2021

 
Månad för medlemstillväxt

1 maj

 • Sista dag för tidig registrering till kongressen och bokning av hotellrum
 • Sista datum för återbetalning av registrering till kongressen och återbetalning av hotelldeposition för enskilda personer
 • Sista dag att ansöka om medel till distriktets GAT

5 - 7 maj

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (Oak Brook, Illinois, USA)

10 maj

 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-,SightFirst- och Lions Quest- anslag, vilka kommer att granskas vid möten i augusti 2021 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivande kommitté (LAC) och SightFirst rådgivande kommitté (SAC).

11 maj

 • Möte för verkställande kommitté (Oak Brook, Illinois, USA)

14-17 maj

 • Lions certifierade instruktörer i KO I & II (Chicago, Illinois, USA)
 • Lions certifierade instruktörer i KO III (San Jose, Costa Rica)

15 maj

 • Sista datum för inrapportering av klubbtjänstemän (PU101)

21 - 24 maj

 • ions certifierade instruktörer i KO VIII (Tunis, Tunisien)

22 - 24 maj

 • Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i KO IV (Stockholm, Sverige)

Juni 2021

 

1 juni

 • Helen Keller-dagen

7 juni

 • Lions Clubs Internationals födelsedag

15 juni

 • Sista datum för insändande av förhandsregistrerade delegatformulär för röstning vid internationella kongressen

20-24 juni

 • Den internationella styrelsens möte (Montreal)

25 juni

 • Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect (dag 4)

25 - 29 juni

 • Lions 103:e internationella kongress (Montreal)

Juli 2020

 
 

1 juli

 • Distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om anslag från anslagsprogrammet för leoledarskap 2020-2021
 • Utmärkelsen Vänlighet har betydelse inleds!

15 juli

 • Sista datum att skicka in serviceaktivitetsrapport

Augusti 2020

 
 

12 augusti

 • Internationella ungdomsdagen

4-7 augusti (preliminärt)

 • Informationsmöte för LCIF:s nya förtroenderådsmedlemmar (Oak Brook, Illinois, USA eller digitalt)

13 - 15 augusti

 • LCIF:s förtroenderådsmöte (Oak Brook, Illinois, USA)

15 augusti

 • Sista dag för nomineringar till leoprogrammets rådgivande kommitté
 • Sista dag att ansöka om leoklubbens excellensutmärkelse
 • Sista dag att nominera klubbens serviceordförande för utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen skickas till distriktets GST koordinator.

31 augusti

 • Sista dag att ansöka om excellensutmärkelser till klubbar och distriktsguvernörens team
 • Sista dag att ansöka om presidentens utmärkelser till zon- och regionordförande

September 2020

 
Lions månad för barncancerinformation

6 september

 • Sista dag att ansöka till utvecklingsinstitut för instruktörer i KO V (Seoul, Sydkorea)

13 september

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i KO III (Quito, Ecuador)

15 september

 • Sista dag att nominera distriktets GST-koordinator till utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen skickas till multipeldistriktets GST-koordinator.

19 september

 • Sista dag att ansöka till Lions certifierade instruktörer (Colombo, Sri Lanka)

February 2021

 
Childhood Cancer Awareness Month

February 1

 • Application deadline for consideration in May 2021 by the LCIF Board of Trustees and the Lions Quest Advisory Committee for Childhood Cancer, Diabetes, Hunger, Matching and Lions Quest grants. Final submission deadline subject to finalization of the board meeting dates. Contact LCIF for confirmation)

February 15

 • International Childhood Cancer Day

February 21

 • Application deadlines for the Faculty Development Institutes to be held in Tampere, Finland and Stockholm, Sweden on May 22-24, 2021

February 22

 • Application deadline for the Advanced Lions Leadership Institute to be held in Mombasa, Kenya on May 23-25, 2021

February 26

 • Last day for early discount on convention registration fees

March 2021

 

March 1

March 13-15

 • Faculty Development Institute in Los Angeles, CA, USA

March 15

 • New Voices nominations due for third quarter recognition

March 20

March 20-22

 • Advanced Lions Leadership Institute in Paris, France

March 22-24

 • Advanced Lions Leadership Institute in Taichung, Taiwan

March 31

 • Last day for regular convention registration fees

April 2021

 
Environmental Awareness Month
Family & Friends Month
Leo Club Awareness Month

April

April 7

April 8-10

 • Faculty Development Institutes in Kunming, Yunnan, China and Seoul, Korea

April 9-11

 • Advanced Lions Leadership Institute in Nelson, New Zealand

April 16-18

 • Advanced Lions Leadership Institute in Lome, Togo and Faculty Development Institutes in Porto, Portugal and Sydney, Australia

April 18-21

 • International Board of Directors meeting (Atlanta, GA, USA)

April 22

 • Earth Day

April 24

 • Lions Worldwide Induction Day

April 30 - May 2

 • Faculty Development Institute in Quito, Ecuador and Advanced Lions Leadership Institute in Pune, India

May 2021

 
Strengthen Membership Month

May

May 1

 • Deadline for advance convention registration and hotel room
 • Deadline for convention registration refunds and hotel deposit refunds for individual cancellations
 • GAT District Funding submissions due
 • Application deadline for consideration in August 2021 by the LCIF Board of Trustees, Lions Quest and SightFirst Advisory Committees for Childhood Cancer, Diabetes, Hunger, Matching, Lions Quest and SightFirst grants (Final submission deadline subject to finalization of the board and committee meeting dates. Contact LCIF for confirmation.)

May 4

 • Executive Committee meeting (Oak Brook, Illinois, USA)

May 5-7

 • LCIF Board of Trustees and Lions Quest Advisory Committee meetings (Oak Brook, Illinois, USA)

May 14-16

 • Advanced Lions Leadership Institutes in Atlanta, GA, USA and Hyderabad, India, and Faculty Development Institute in Rio de Janeiro, Brazil

May 15

 • Officer Reporting Form (PU101) filings due
 • New Voices final nominations due for fourth quarter recognition

May 22-24

 • Faculty Development Institutes in Tampere, Finland and Stockholm, Sweden

May 23-25

 • Advanced Lions Leadership Institutes in Mombasa, Kenya

June 2021

 

June 1

 • Helen Keller Day

June 1-15

June 7

 • Lions Clubs International birthday

June 15

 • Pre-certified delegate form submission due for voting at International Convention

June 20-24

 • International Board of Directors meeting (Montreal)

June 25

June 25-29

June 30

 • Last day to submit district goals for first vice district governor/district governor elects.

Past events

 
July 2020
July 1 July 15
 • Lions Club Activity Report due
August 2020
August 12
 • International Youth Day
August 4-7 (Tentative)
 • LCIF New Trustee Orientation (Virtual)
August 13-15
 • LCIF Board of Trustees Meeting (Virtual)
August 15
 • Leo Club Program Advisory Panel nominations due
 • Leo Club Excellence Award applications due
 • Club service chairperson Kindness Matters Service Award nominations due to the District GST coordinator
August 31
 • Final day to submit Club and District Team Excellence Awards nominations
 • Final day to submit Presidential Zone and Region Chairperson Awards nominations
September 2020
Childhood Cancer Awareness Month
September 15
 • District GST coordinator Kindness Matters Service Award nominations due to the multiple district GST coordinator
October 2020
Vision Awareness Month
Lions Membership Growth Month
Leo Membership Growth Month
October 1 October 8
 • World Sight Day
October 10-13
 • International Board of Directors Meeting (Virtual)
October 15
 • Matching, Diabetes, Hunger, Childhood Cancer, SightFirst, and Lions Quest grants application submission deadline for consideration in January 2021 by the LCIF Board of Trustees and the Lions Quest and SightFirst Advisory Committees
October 24 October 29 - November 1 (Rescheduled for November 2021) October 31
 • New Voices nominations due for first quarter recognition
 • Multiple district GST Kindness Matters Service Award nomination due to Lions Clubs International
November 2020
Diabetes Awareness Month
November 1 November 8
 • CA III Faculty Development Institute (FDI) application due (Rio de Janeiro, Brazil)
November 14
 • World Diabetes Day
November 15
 • Postmark deadline for a club to send one winning Peace Poster (per contest) to the district governor
 • Leo October Membership Growth Award nominations due
November 28
 • CA V Lions Certified Instructor Program (LCIP) application due (Taichung, Taiwan)
December 2020
December 1
 • Postmark deadline for a district governor to send their one winning Peace Poster and/or Peace Essay to the multiple district council chairperson. A district not belonging to a multiple district must send their one Peace Poster and/or one Peace Essay directly to Brand & Marketing Strategy at Lions Clubs International Headquarters.
December 5
 • International Leo Day
December 10-13 (Rescheduled for December 2021) December 15
 • Postmark deadline for multiple district council chairpersons to send their one winning Peace Poster and/or Peace Essay to Brand & Marketing Strategy at Lions Clubs International
January 2021
Hunger Awareness Month
January 8
 • Application deadlines for Faculty Development Institutes to be held in Kunming, Yunnan, China and Seoul, Korea on April 8-10, 2021
January 9
 • Application deadline for the Advanced Lions Leadership Institute to be held in Nelson, New Zealand on April 9-11, 2021
January 11
 • Executive Committee meeting (Oak Brook, IL, USA) (Virtual)
January 13
 • Melvin Jones’ birthday
January 13-21
 • LCIF Board of Trustees meeting (Oak Brook, Illinois, USA) (Virtual)
January 15
 • Peace Poster Kits go on sale in the Lions International Shop
 • New Voices nominations due for second quarter recognition
January 16
 • Application deadlines for the Advanced Lions Leadership Institute to be held in Lome, Togo and the Faculty Development Institutes to be held in Porto, Portugal and Sydney, Australia on April 16-18, 2021
January 23-24
 • FOLAC Forum (Bucaramanga, Columbia) (Virtual)
January 30
 • Application deadlines for the Faculty Development Institute to be held in Quito, Ecuador and the Advanced Lions Leadership Institute to be held in Pune, India on April 30 - May 2, 2021