Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Lions evenemangskalender

Året för Lions

Vi är en global organisation med aktiva män och kvinnor och det syns i våra almanackor. Varje år försöker vi göra ännu större global påverkan än året innan. Ett sätt vi gör detta på är att delta i viktiga och mångåriga evenemang samt att lägga till nya evenemang.

Oktober 2021

 
Lions månad för information om syn
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt

1 oktober

 • Sista dag att köpa tävlingsmaterial till fredsaffischtävlingen från Lions Shop
 • Sista dag att skicka in ansökan om LCIF:s matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-, SightFirst- och Lions Quest-anslag, för granskning vid förtroenderådets och SightFirst rådgivande kommitté vid dess möte i januari 2022. (Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsen och kommittén. Kontakta LCIF för mer information.)

10-16 oktober

 • "Fira samhället" är ett veckolångt evenemang i oktober som marknadsför gemensamma serviceprojekt bland de enastående medlemmarna i Lions Clubs International, Kiwanis International, Optimist International och Rotary International. Kom med och fira!  

14 oktober

 • Världsyndagen

23 oktober

28-31 oktober

 • Internationella styrelsens möte (San Diego, Kalifornien, USA)

30 oktober

 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under första kvartalet

31 oktober 

November 2021

 
Lions månad för diabetesinformation

6 november

13 november

15 november

 • Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande fredsaffisch (per tävling) till distriktsguvernören
 • Utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar under oktober Nomineringar ska vara inskickade

20 november

27-30 november

 • OSEAL Forum (inställt)

December 2021

 

1 december

 • Sista dag, poststämpelns datum, för distriktsguvernörer att skicka vinnande fredsaffisch och/eller uppsats till guvernörsrådsordföranden. Ett distrikt som inte tillhör ett multipeldistrikt måste skicka sitt bidrag direkt till avdelningen Brand & Creative vid Lions Clubs Internationals huvudkontor.

5 december

 • Internationella leodagen

11 december

15 december

 • Sista dag, poststämpelns datum, för guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande affisch och/eller uppsats till avdelningen Brand & Creative vid Lions Clubs International

15-18 december

 • ISAME Forum (virtuellt)

18 december

26 december

Januari 2022

 
Lions månad för information om hungersnöd

11 januari

 • Verkställande kommitténs möte (Oak Brook, Illinois, USA)

12-18 januari

 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (virtuellt)

15 januari

 • Tävlingspaket till fredsaffischtävlingen börjar säljas i Lions Shop
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under andra kvartalet

21-24 januari

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Kathmandu, Nepal)

22 januari

23 januari

30 januari

Februari 2022

 
Lions månad för information om barncancer

1 februari

 • Sista dag att ansöka om barncancer-, diabetes-, hungersnöd- och matchande anslag samt Lions Quest-anslag, för övervägande av LCIF:s förtroenderåd i maj 2022. (Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsen och kommittén. Kontakta LCIF för mer information.)

4-6 februari

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut (Brisbane, Australien)

8-10 februari

11-14 februari

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Christchurch, Nya Zeeland)

12 februari

18-21 februari

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Johannesburg, Sydafrika)

Mars 2022

 

11 mars

 • 44:e årliga Lions dag med Förenta Nationerna

11-13 mars

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut (Mumbai, Indien)

18-20 mars

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut (Bryssel, Belgien)

26-28 mars

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut (Calgary, Kanada)

26-29 mars

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Frankfurt, Tyskland)

April 2022

 
Lions månad för miljöinformation
Månad för familjer och vänner
Leoklubbarnas informationsmånad

22-25 april

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Lima, Peru)

23-25 april

 • Lions avancerade ledarskapsinstitut (Tunis, Tunisien)

30 april - 2 maj

 • Utvecklingsinstitut för instruktörer (Rio de Janeiro, Brasilien)

Maj 2022

 
Månaden att stärka medlemmarna

1 maj

 • Sista dag att ansöka om barncancer-, diabetes-, hungersnöd- och matchande anslag samt Lions Quest-anslag och SightFirst-anslag, för övervägande av LCIF:s förtroenderåd respektive SightFirst rådgivande kommitté i augusti 2022. Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsen och kommittén. Kontakta LCIF för mer information.

13-16 maj

 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Shanghai, Kina)

Juni 2022

 

24-28 juni

 • Lions 104:e internationella kongress i Montréal

Tidigare evenemang

 
Juli 2020
1 juli 15 juli
 • Sista dag att inrapportera Lions serviceaktiviteter för 2020-2021
Augusti 2020
12 augusti
 • Internationella ungdomsdagen
4-7 augusti (preliminärt)
 • Möte för nya medlemmar i LCIF:s förtroenderåd (virtuellt)
13-15 augusti
 • Möte i LCIF:s förtroenderåd (virtuellt)
15 augusti
 • Leoprogrammets rådgivande kommitté nomineringar måste vara inskickade
 • Leoklubbens excellensutmärkelse ansökan måste vara inskickad
 • Sista dag att nominera klubbens serviceordförande till utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen ska skickas till distriktets GST koordinator
 • Topp tio ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte, nominering måste vara Lions Clubs International tillhanda
31 augusti
 • Sista dag att skicka in nomineringar till klubbens och distriktets excellensutmärkelse
 • Sista dag att skicka in nomineringar till presidentens utmärkelse för zonordförande och regionordförande
September 2020
Lions månad för information om barncancer
15 september
 • Sista dag att nominera distriktets GST-koordinator till utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen ska skickas till multipeldistriktets GST-koordinator
Oktober 2020
Lions månad för information om syn
Lions månad för medlemstillväxt
Leos månad för medlemstillväxt
1 oktober
 • Sista dag att köpa tävlingsmaterial till fredsaffischtävlingen från Lions Shop
8 oktober
 • Världsyndagen
10-13 oktober
 • Internationella styrelsens möte (Virtuellt)
15 oktober
 • Sista ansökningsdag för matchande-, diabetes-, hungersnöd-, barncancer-, SightFirst- och Lions Quest-anslag, vilka kommer att granskas vid möten i januari 2021 i förtroenderådet, Lions Quest rådgivande kommitté och SightFirst rådgivande kommitté
24 oktober 29 oktober - 1 november (Flyttat till november 2021) 31 oktober
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under första kvartalet
 • Sista dag att nominera multipeldistriktets GST-koordinator till utmärkelsen Vänlighet har betydelse. Nomineringen ska skickas till Lions Clubs International
November 2020
Lions månad för diabetesinformation
1 november 8 november
 • Ansökan till utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) i KO III (Rio de Janeiro, Brasilien) måste vara inskickad
14 november
 • Världsdiabetesdagen
15 november
 • Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande fredsaffisch (per tävling) till distriktsguvernören
 • Sista dag att skicka in nomineringar till utmärkelsen för leomedlemstillväxt i oktober
28 november
 • Sista dag att ansöka till programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) i KO V (Taichung, Kina Taiwan)
December 2020
1 december
 • Sista dag, poststämpelns datum, för distriktsguvernörer att skicka vinnande fredsaffisch och/eller uppsats till guvernörsrådsordföranden. Ett distrikt som inte tillhör ett multipeldistrikt måste skicka sitt bidrag direkt till avdelningen Brand & Creative vid Lions Clubs Internationals huvudkontor.
5 december
 • Internationella leodagen
10-13 december (Flyttat till december 2021) 15 december
 • Sista dag, poststämpelns datum, för guvernörsrådsordförande att skicka in en vinnande affisch och/eller uppsats till avdelningen Brand & Creative vid Lions Clubs International
Januari 2021
Lions månad för information om hungersnöd
8 januari
 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Kunming, Yunnan, Kina och Seoul, Sydkorea, den 8-10 april 2021
9 januari
 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i Nelson, New Zealand, den 9-11 april 2021
11 januari
 • Verkställande kommitténs möte (Oak Brook, Illinois, USA) (Virtuellt)
13 januari
 • Melvin Jones födelsedag
13-21 januari
 • LCIF:s förtroenderåds möte (Oak Brook, Illinois, USA) (Virtuellt)
15 januari
 • Tävlingspaket till fredsaffischtävlingen börjar säljas i Lions Shop
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under andra kvartalet
16 januari
 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i Lome, Togo, och Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Porto, Portugal, och Sydney, Australien, den 16-18 april 2021
23-24 januari
 • FOLAC Forum (Bucaramanga, Columbia) (Virtuellt)
30 januari
 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Quito, Ecuador, och Lions avancerade ledarskapsinstitut i Pune, Indien, den 30 april - 2 maj 2021
Februari 2021
Lions månad för information om barncancer

1 februari

 • Sista dag att ansöka om barncancer-, diabetes-, hungersnöd-, matchande- och Lions Quest-anslag, för övervägande av LCIF:s förtroenderåd och Lions Quest rådgivande kommitté i maj 2021. Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsen. Kontakta LCIF för mer information)

15 februari

 • Internationella barncancerdagen

21 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Tammerfors, Finland, och Stockholm, Sverige, den 22-24 maj 2021

22 februari

 • Sista dag att ansöka till Lions avancerade ledarskapsinstitut i Mombasa, Kenya, den 23-25 maj 2021

26 februari

 • Sista dag för tidig rabatt på kongressens registreringsavgift
Mars 2021
1 mars 15 mars
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under tredje kvartalet
22-24 mars
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Taichung, Kina Taiwan
31 mars
 • Sista dag för ordinarie registreringsavgift till kongressen
 • Sista dag att registrera sig till Africa Lions Summit den 8-10 april (Virtuellt)
April 2021
Lions månad för miljöinformation
Månad för familjer och vänner
Leoklubbarnas informationsmånad
April 8-10 april
 • Africa Lions Summit (Virtuellt)
 • Utvecklingsinstitut för instruktörer i Seoul, Sydkorea
9-11 april
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Nelson, Nya Zeeland
10 april 12-15 april
 • Lions dag på Capitol Hill: Washington DC, USA (Virtuellt)
12-21 april
 • Internationella styrelsens möte (Virtuellt)
16-18 april
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Lome, Togo, och Lions utvecklingsinstitut för instruktörer i Sydney, Australien
22 april
 • Earth Day
24 april
 • Lions världsomfattande välkomstdag
Maj 2021
Månaden att stärka medlemmarna
Maj 1 maj
 • Sista dag att ansöka om finansiering till distriktets GAT
 • Sista dag för ansökan med beslut i augusti 2021 av LCIF:s förtroenderåd och SightFirst rådgivande kommitté avseende barncancer-, diabetes-, hungersnöd-, Lions Quest-, matchande anslag och SightFirst-anslag. (Slutgiltig sista ansökningsdag fastställs av styrelsen och kommittén. Kontakta LCIF för mer information.)
14-16 maj
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Atlanta, Georgia, USA
15 maj
 • Formulär för inrapportering av tjänstemän (PU-101) ska vara inskickat
 • Sista dag att skicka in nomineringar till nya röster, för erkänsla under fjärde kvartalet
18-25 maj
 • LCIF:s förtroenderåds möte och Lions Quests rådgivande kommittés möte (virtuellt)
19 maj
 • Verkställande kommitténs möte (virtuellt)
28-30 maj
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut i Rom, Italien
Juni 2021
1 juni
 • Helen Keller-dagen
1-15 juni 7 juni
 • Lions Clubs Internationals födelsedag
13-16 juni
 • Internationella styrelsens möte (Atlanta, Georgia)
15 juni
 • Sista dag att skicka in formulär att förhandsregistrera delegater att rösta vid den internationella kongressen
25 juni 25-29 juni 30 juni
 • Sista dag att skicka in distriktets mål för första vice distriktsguvernör/DG Elect.
Juli 2021
1 juli
Augusti 2021
9 augusti
 • Verkställande kommitténs möte (virtuellt)
11-17 augusti
 • LCIF:s förtroenderåds möte (virtuellt)
15 augusti 31 augusti
September 2021
8 september 13-16 september
 • Programmet Lions certifierade instruktörer (Des Moines, Iowa, USA)
15 september 24 september