Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resa i hjälpinsatser

Resa i hjälpinsatser

Lions och Leos hjärtan slår för hjälpinsatser. Sedan 1917 har vårt mål att bringa god hälsa och hopp till mänskligheten aldrig vacklat. I dag har denna mångåriga uppgift ett nytt och spännande ansikte. Resan i hjälpinsatser har inriktningen att leva väl och hjälpa till på ett bra sätt. Att göra verklig skillnad som människor kan se och känna. Den omfattar fyra enkla faser: Lära, upptäcka, agera och fira. Vi älskar dessa ord, för de överträffar organisationens former. De har inga gränser. De är själva kärnan för Lions och Leos.

Om de senaste 100 åren har lärt oss något är det att när vi utför hjälpinsatser lär vi oss något och tanken är att vi aldrig ska sluta.Hjälpinsatser är vår resa. Låt oss utforska den tillsammans.

Lära

Insikt är ofta mer värdefull än instinkt, för om vi inte är informerade om vad som händer i världen omkring oss kommer vår påverkan inte att nå långt. Så vi ökar vår medvetenhet om lokala behov och hur de hör samman i ett större globalt sammanhang. Vi söker efter ny information och formar den till insikt. Lärande positionerar oss att bli effektiva.

Upptäck

Möjligheter finns för alla som är villiga att lära sig. Att dela med sig av kunskap gör att vi blir starkare, överbrygger klyftor genom partnerskap och uppmuntrar motivation. Processen att upptäcka förenar vårt fokus och förbereder oss att göra insatser.

Agera

Vår uppgift är hjälpinsatser och hjälpinsatser är synliga. Deras effekter är mätbara. Utrustade med insikt och inspirerade av möjligheter stödjer vi våra samhällen, våra regioner och vår värld tillsammans. Genom att agera fullgör vi vår uppgift.

Fira

Vi hjälper människor i över 200 länder och geografiska områden och vi är stolta över de unika uttryck av vänlighet som finns i var och en av våra lokala klubbar runtom i världen. När vi delar med oss av våra berättelser och inrapporterar vår påverkan förenar vi vår organisation, inspirerar våra samhällen och skapar uppmärksamhet bland vår globala publik. Att fira stärker upplevelsen av den påverkan hjälpinsatserna har.

Möjlighet till utbildning

 

Resa i hjälpinsatser är en kurs som på ett mycket engagerande sätt lär Lions och Leos om viktiga faser i Lions hjälpinsatser. Du finner kursen genom att logga in på ditt Lion Account där du går vidare till Lions utbildningscenter och söker efter ”Resa i hjälpinsatser.” Genom att genomföra kursen kommer du:

  • Lära dig mer om de globala frågorna och hur du kan delta i hjälpinsatser på nya sätt.
  • Lära dig mer om delarna i verktygslådan om resan i hjälpinsatser och hur du använder verktygen i de hjälpprojekt som genomförs.
  • Identifiera sätt att inspirera och marknadsföra klubbens hjälpinsatser.
  • Ta reda på hur du inrapporterar och firar framgångsrika hjälpinsatser.

Logga in på ditt Lion Account

Lions Clubs International Foundation

Stärker era hjälpinsatser

LCIF är er stiftelse och tillsammans kan vi hjälpa till snabbt och göra stor skillnad. Upptäck hur era hjälpinsatser kan utökas!