Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Seminarium för zonordförande

Seminarium för zonordförande


Användbara länkar

 

Anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt/distrikt

Karta om lärande för zonordförande

E-bok för zonordförande och regionordförande

Zonordförande och regionordförande

Certified Guiding Lion-programmet

Utvärderingsformulär för deltagare

Förberedelser inför sessionen

 

Instruktörens planeringsvägledning:Instruktörer vid seminarium för zonordförande bör använda denna vägledning, för att hjälpa dem att förbereda sig inför och att leda seminariet. Den innehåller instruktioner och användbar information som kommer hjälpa till att leda seminariet.

Tips om att leverera ett digitalt Seminarium för zonordförande: Dessa tips hjälper instruktörer att leverera ett digitalt seminarium för zonordförande.

Förberedelser inför din ämbetsperiod som zonordförande: Denna hemuppgift är utformad att hjälpa deltagarna i seminariet för zonordförande att samla in information före seminariet. Denna information kommer att användas i seminariet.

Sessionens material

 
Roll och ansvar för zonordförande
 

Denna session ger deltagarna en grundläggande förståelse för en zonordförandes roll och ansvar. Deltagarna kommer även att gå igenom viktiga resurser samt identifiera möjliga utmaningar på posten.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-presentation

Zonens mål och handlingsplaner
 

Sessionen om att fastställa mål och utveckla handlingsplaner i zonen är en ingående genomgång av smarta mål och handlingsplaner. Deltagarna kommer att ha möjlighet att arbeta med zonens och distriktets mål.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-presentation

Problemlösning
 

Denna session fokuserar på metoden med fem varför. Deltagarna kommer att lära sig att använda metoden så att de kan börja använda den i sin zon.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-presentation

Bedöma klubbarnas status
 

Bedömningen av klubbarnas status hjälper deltagarna att se status för varje klubb i zonen.

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-presentation