Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resa i hjälpinsatser Vägledningar om serviceprojekt

Vägledningar om serviceprojekt

Vägledningar om serviceprojekt är en samling nedladdningsbara verktyg som utformas för klubbar som är redo att engagera sig i våra globala frågor lokalt.

Planering av diabetesprojekt