Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Diabetes

Program

Gör din klubb involverad i en handfull pågående diabetesprogram.

INSATSER FÖR DIABETES
Denna typ av evenemang består av trevliga fysiska aktiviteter, för att hjälpa till att informera om diabetes och hur sjukdomen kan hanteras.
 
UNDERSÖKNING OM DIABETES TYP 2
Evenemang med undersökning av diabetes typ 2 är ett viktigt sätt att hjälpa allmänheten förstå diabetesrisker och sätt att förhindra sjukdomen.
 
STÖDGRUPPER OM DIABETES
Stödgrupper om diabetes uppmuntrar till utbyte av olika typer av stöd bland människor som lever med diabetes.
 
DIABETESLÄGER
Diabetesläger är utformade att förbättra livskvaliteten för ungdomar som lever med diabetes, genom att lära ut färdigheter att hantera sjukdomen.

LCIF-anslag

Flera olika typer av anslag finns att söka, för att stödja diabetesprojekt i hela världen.

DIABETESANSLAG
LCIF:s diabetesanslag stärker Lions medlemmar att genomföra projekt i stor skala om diabetesinformation, förebyggande insatser och att hantera sjukdomen.
 
MATCHANDE ANSLAG
LCIF:s matchande anslag är avsedda för utrustning och byggnation vid projekt i stor skala som tillgodoser angelägna humanitära behov.
 
ANSLAG FÖR DISTRIKT KLUBBAR SOM PÅVERKAR SAMHÄLLET
Tack vare detta program kommer 15 procent av ej öronmärkta donationer att överföras till anslag som finansierar lokala projekt på klubbnivå och/eller distriktsnivå.
 
LEO SERVICEANSLAG
LCIF:s Leo serviceanslag tillhandahåller finansiellt stöd till leomedlemmarnas serviceprojekt som genomförs i leoklubbar i Lions multipeldistrikt eller distrikt.

Aktuella diabetesanslag

 

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 3 diabetesrelaterade anslag på totalt USD 124 501.  Klicka här för att ladda hem rapporten.

Kokar ihop vänlighet

Om du söker efter höga berg, stora floder och blomstrande dalar kommer Grand County, Colorado, USA, inte att göra dig besviken. Här finns Fraser River Valley Lions Club, men trots naturens skönhet som definierar området finns även dolda behov.

Taggar: Diabetesanslag

Om diabetes
 

Diabetes är en global epidemi

Det uppskattas att 463 miljoner vuxna i världen lever med diabetes och dess förekomst ökar snabbt. År 2045 förväntas antalet ha ökat till 700 miljoner. Diabetes är en global epidemi som berör alla delar av världen.

Lions Clubs International och LCIF är hängivna i insatserna att stärka Lions och Leos runtom i världen att bekämpa diabetes, genom att hjälpa sina samhällen ett i taget.

463 miljoner

vuxna lever
med diabetes
under 2019

1 av 2

fall
ej diagnostiserade
(232 miljoner)

1 av 5

personer över
65 års ålder
har diabetes

4,2 miljoner

dödsfall av
diabetes
under 2019
Resurser
 

Flygblad om globala frågor

Lär dig mer eller utbilda andra om förekomsten av diabetes i ditt konstitutionella område (KO) samt om LCIF-anslag som kan sökas till diabetesinsatser.

Utbilda din klubb

Använd dessa användbara verktyg, för att lära dig mer om diabetes, utbilda allmänheten eller planera ert nästa diabetesprojekt.

MED LCIF:s STÖD

Lions hjälper alltid till

LCIF är den enda stiftelse som stödjer passionerade hjälpinsatser av Lions medlemmar runtom i världen. Eftersom 100 % av donationerna används till anslag och program gör dina fortsatta donationer till LCIF att hoppet ökar för en värld i nöd.