Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.

#LIONSFIGHTDIABETES

Lions och Leos ökar kännedomen om diabetes, en sjukdom som påverkar 463 miljoner människor i världen, genom att genomföra ett antal korta och enkla aktiviteter på nätet under oktober och november. Vi önskar logga totalt 100 000 minuter till Världsdiabetesdagen den 14 november och vi har tiden på vår sida!

Lära

Fakta om diabetes

Diabetes är en global epidemi som påverkar ett växande antal män, kvinnor och barn i hela världen. Den kan leda till allvarliga sjukdomar som påverkar hjärtat, blodkärl, ögon, njurar, nerver och tänder. I de flesta länder med höga inkomster är diabetes den största orsaken till hjärt-/kärlsjukdomar, blindhet, njursvikt samt amputation av armar och ben. Den förväntas påverka 629 miljoner människor år 2045.

Upptäck

Vi har en plan

När vi deltar i hjälpinsatser runtom i världen ser vi och känner vi effekterna av diabetes och vi gör något åt det tillsammans. 

Vårt strategiska mål

Minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i diabetesinsatser ert samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.