Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.

#LIONSFIGHTDIABETES

Diabetes är Lions och Leos viktigaste fråga. I år samarbetar vi med den internationella diabetesfederationen för att göra skillnad genom att tillhandahålla typ 2-diabetesundersökningar för 1 miljon människor. Hjälp oss att nå vårt mål senast den 14 november, på Världsdiabetesdagen, genom att genomföra riskbedömningen på nätet eller en diabetesundersökning.

Lära

Fakta om diabetes

Diabetes är en global epidemi som påverkar ett växande antal män, kvinnor och barn i hela världen. Den kan leda till allvarliga sjukdomar som påverkar hjärtat, blodkärl, ögon, njurar, nerver och tänder. I de flesta länder med höga inkomster är diabetes den största orsaken till hjärt-/kärlsjukdomar, blindhet, njursvikt samt amputation av armar och ben. Den förväntas påverka 629 miljoner människor år 2045.

Upptäck

Vi har en plan

När vi deltar i hjälpinsatser runtom i världen ser vi och känner vi effekterna av diabetes och vi gör något åt det tillsammans. 

Vårt strategiska mål

Minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

Agera

Utforska vägledningar för planering av serviceprojekt och andra resurser som har tagits fram för att hjälpa dig och din klubb att engagera er i diabetesinsatser ert samhälle.
Fira

Vår berättelse inger hopp

Lions och Leos hjälpinsatser gör skillnad i samhällen runtom i världen.