Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag Anslagsprogram om hungersnöd

Anslag till program om hungersnöd

Det finns nära en miljard människor i världen som lider av hungersnöd. Ingen kan riktigt förstå de förödande fysiska och känslomässiga konsekvenserna av hungersnöd om man inte har upplevt den. Tack vare LCIF:s anslag till pilotprogram om hungersnöd kan Lions medlemmar stödja skolbaserade matprogram, matbanker, matcenter och liknande inrättningar som tillhandahåller mat till människor när de behöver den allra mest. 

Vår strategi

 

Anslag kan sökas av Lions distrikt på belopp från USD 10 000 upp till USD 100 000.  Anslag till program om hungersnöd stödjer infrastruktur och utrustning i Lions projekt som fokuserar på att lindra hungersnöd.  Anslagsmedel kan användas till projektets kapitalbehov och vissa av projektets verksamhetskostnader under uppstartsperioden.  

Exempel

 

Vanliga projektkostnader kan vara:

  • Konstruktion eller expansion av matbanker, matcenter eller matlager
  • Konstruktion eller expansion av kök eller matsalar som en del i ett skolbaserat matprogram
  • Inköp av kylskåp och frysar för att lagra mat
  • Köksutrustning såsom spisar och ugnar
  • Möbler såsom stolar och bord till matsalar och matcenter
  • Fordon för att transportera, samla in och leverera mat

Ansökan och sista dag

Ansökningar om anslag till hungersnöd måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti.

Du kan bidra med mat till världen

Att besegra hungersnöd är en oerhört stor uppgift. Det kommer kräva insatser av alla, överallt och av alla medlemmar i Lions. För att börja göra skillnad kan du göra en donation i dag.