Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Virtuella klubbar

Virtuella klubbar


Virtuella klubbar använder sina telefoner och datorer för att hjälpa till i samhället. Dessa klubbar bygger upp sin närvaro på nätet och samordnar sina hjälpinsatser genom att använda ett antal olika virtuella kanaler.

Att bilda en virtuell klubb är ett utmärkt alternativ när människor har ont om tid, inte har en klubb i närheten, har en funktionsnedsättning och andra orsaker.

Bilda en ny virtuell klubb

Processen och policyn att bilda en virtuell lionklubb är densamma som för en vanlig lionklubb, men man bör ha följande i åtanke:

 • Distriktet för en virtuell klubb kommer att avgöras av distriktet för fadderklubben, men även av var medlemmarna bor geografiskt.
 • 75 procent av klubbens chartermedlemmar måste bo eller arbeta i det multipeldistrikt där klubben bildas.
 • Klubbens namn måste följa LCI:s regler och kan innehålla identifierande termer, såsom ”virtuell”, ”online” etc.
 • Stadgar och arbetsordning för en virtuell klubb kan revideras, för att anpassa till processer om lösning av konflikter och att rösta på nätet.

För information om hur man bildar en lionklubb kan du kolla in resurserna nedan:

 • Starta en lionklubb
 • Klubbfilialer är ett sätt för klubbar att skapa mångfald bland sina medlemmar genom att engagera en liten grupp på minst fem personer, vilka vill göra skillnad i sitt samhälle. På webbsidan om klubbfilialer finns mer information om att bilda en virtuell klubbfilial.

En virtuell klubb på gång

Virtuella klubbar förlitar sig på flera olika plattformar, för att kunna tillhandahålla meningsfulla hjälpinsatser, upprätthålla medlemmarnas engagemang och skapa nya ledare. Några typer av verktyg som är viktiga för att på ett effektivt sätt kunna stödja klubbens insatser finns nedan. Varje klubb är unik och bör därmed välja de verktyg som fungerar bäst för dess medlemmar.

Ett Lion Account hjälper dig säkerställa att du får ut mesta möjliga av ditt medlemskap och dina hjälpinsatser. Du kommer ha tillgång till alla våra digitala verktyg, såsom MyLion där du kan inrapportera hjälpinsatser, och MyLCI där du kan uppdatera information om klubben och medlemmarna. Utforska dessa användbara verktyg redan i dag, genom att registrera dig för ett konto.

Nedan anges en webbserie i fem delar, som visar hur virtuella klubbar i Ohio County har antagit en virtuell plattform för att fortsätta göra skillnad i sina samhällen:

Avsnitt 1 – Virtuellt engagemang – Lokala hjälpinsatser, globalt tänkande

Avsnitt 2 – Insamlingsaktiviteter under pandemin

Plattformar som inte har utvecklats av Lions finns med endast som exempel. Lions Clubs International stödjer inte eller tillhandahåller inte incitament eller rabatter för de virtuella plattformar och applikationer som nämns.

 • Plattform för möten: För att alla medlemmar ska kunna delta i beslutsprocessen är det viktigt att välja en plattform för möten och kommunikation som stödjer medlemmarnas aktiva deltagande. 
  Exempel: Skype, WhatsApp grupp/konferens, GotoMeeting, Zoom och Facebook gruppsamtal samt traditionella konferenssamtal.
 • Plattform för utbyte av handlingar: För att hålla ordning på klubbens handlingar och göra dem tillgängliga för medlemmarna på ett enkelt sätt.
  Exempel: Office 365, Google Mail och Slack.
 • Plattform för finanser: För att hålla ordning på klubbens finanser, medlemsavgifter, insamlade medel och göra betalningar på ett enkelt sätt.
  Exempel: Bankernas tjänster på deras hemsidor, Paypal och Square.
 • Plattform för röstning: För att möjliggöra enkel uppföljning och omröstningar i klubbens frågor.
  Exempel: Google Survey, SurveyMonkey och Simply Voting.
 • Plattform för planering av serviceprojekt: För att planera, marknadsföra, hjälpa till att genomföra och inrapportera serviceprojekt.
  Exempel: Vi rekommenderar att använda MyLion för att planera och inrapportera era serviceprojekt. Registrera dig eller logga in på ditt Lion Account för att komma igång. Exempel på andra plattformar är Facebook och SignUpGenius.
 • Konton i sociala medier: För att upprätthålla närvaro på virtuella plattformar som är synliga för medlemmar och för allmänheten där nyheter, serviceaktiviteter och annan information kan läggas upp.
  Exempel: Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram.

MyLCI och virtuella klubbar

Virtuella klubbar anses vara en stil för ledning och möten i MyLCI. För att uppdatera klubbens beteckning loggar du in på ditt Lion Account, väljer MyLCI och klickar på flaggan ”Online” som finns i avsnittet Mötesplats. Nedan finner du andra resurser som hjälper dig och din virtuella klubb att växa och bidra med hjälpinsatser i samhället. Kolla in dem redan i dag!

Ytterligare resurser för virtuella klubbar

Frågor?

För att lära dig mer om virtuella klubbar besöker du Frågor och svar om virtuella klubbar.

Om du är medlem i en virtuell klubb och vill dela med dig av information, idéer samt vilka verktyg och resurser som har fungerat i din klubb är du välkommen att skicka e-post till oss på adress membership@lionsclubs.org.