Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Medlemsutmärkelser

Engagerade medlemmar är mycket viktigt för framgångarna i din klubb, ditt distrikt och för Lions Clubs International globalt. Utan hängivna medlemmar skulle det inte finnas någon som hjälper människor i nöd. Lions Clubs International erbjuder alla medlemmar möjligheter att erhålla erkänsla för den roll de spelar när det gäller att få vår organisation att växa runtom i världen.

Lions International erbjuder även olika utmärkelser till Lions och Leos som deltar aktivt i leoklubbprogrammet. För mer information om leoutmärkelser besöker du sidan Utmärkelser och erkänsla för leomedlemmar.

Utmärkelser till medlemmar

 

Följande utmärkelser kan tilldelas alla medlemmar i Lions, oavsett titel:

Chevronutmärkelser

Detta program ger medlemmarna erkänsla för antal medlemsår med början vid 10 år och sedan var femte år. Det finns två typer av Chevron-utmärkelser som ser lite olika ut. Charter Monarch Chevron kan endast tilldelas chartermedlemmar, respektive Monarch Chevron. Lär dig mer >

Nyckelutmärkelser

Detta program utdelar erkänsla till medlemmar som är fadder för nya medlemmar som förblir aktiva i minst ett år. Det börjar redan när man har varit fadder för två medlemmar, något som alla medlemmar kan vara redan från första dagen som medlemmar i Lions. Lär dig mer >

Internationella utmärkelser för bildande av nya klubbar

Extensionutmärkelser tilldelas de två medlemmar som enligt distriktsguvernören har gjort den bästa insatsen för att bilda en ny lionklubb, vilken förblir aktiv och har fullgjort sina skyldigheter i minst ett år. Detta program börjar redan när en ny klubb har bildats och du som medlem kan tilldelas utmärkelser när 1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 och 150 klubbar har bildats. Lär dig mer >

Nål för lionklubbar vid högskolor och universitet

Denna nål kan, efter distriktsguvernörens beslut, överlämnas till upp till två medlemmar som har hjälpt till att bilda en lionklubb vid en högskola eller universitet. Lär dig mer >

Nål för klubbfilial

Denna prestigefyllda nål tilldelas klubbfilialens kontaktperson när en ny klubbfilial har bildats. Lär dig mer >

Utmärkelser för klubbar

 

Följande utmärkelser är några av de utmärkelser din klubb kan tilldelas för utmärkt arbete avseende medlemstillväxt:

Tygmärke för fadder till ny klubb

Klubbar som är fadder för en ny klubb erhåller ett tygmärke som med stolthet kan fästas på klubbstandaret. Lär dig mer >

Tygmärke för lionklubbar vid högskolor och universitet

Klubbar som är fadder för en ny klubb vid en högskola eller universitet erhåller ett tygmärke som med stolthet kan fästas på klubbstandaret. Lär dig mer >

Tygmärke för klubbfilialer

Klubbar som är moderklubb till en klubbfilial erhåller detta märke som kan fästas på klubbstandaret som erkänsla för deras insatser. Lär dig mer >

Utmärkelse för nöjda medlemmar

Klubbarna kan tilldelas denna prestigefyllda utmärkelse och placera den på klubbstandaret, så att alla som ser den vet att det finns nöjda medlemmar i klubben. Märket tilldelas antingen när 90 % av medlemmarna stannar kvar under verksamhetsåret eller när medlemsminskning har upphört. Fler märken kan tilldelas under efterföljande år, vilka kan fästas på klubbstandaret. Lär dig mer >

Utmärkelser för distrikt

 

Följande utmärkelser tilldelas distriktet efter att ha uppnått målen för distriktets medlemsutveckling:

Distriktsguvernörens extensionutmärkelse

Denna speciella nål tilldelas närmast föregående distriktsguvernör som har bildat minst en klubb under sitt år som distriktsguvernör, under förutsättning att klubben har fullgjort sina skyldigheter under minst ett år. Denna nål visar det antal klubbar som har bildats under året. Lär dig mer >

Jesse Robinsons utmärkelse för medlemstillväxt

Det bästa distriktets team med högst medlemstillväxt i varje konstitutionellt område kommer tilldelas äran att bli ihågkomna för alltid, genom att tilldelas den första Jesse Robinsons utmärkelse för medlemstillväxt. Varje konstitutionellt område kommer att ha sin egen pokal. Varje medlem i distriktets team (distriktsguvernör, närmast föregående distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör, andra vice distriktsguvernör) kommer att få sina namn ingraverade på det konstitutionella områdets pokal, vilken uppmärksammar deras enastående prestationer under året. Varje medlem i distriktets team kommer även att erhålla en kopia av pokalen som uppmärksammar deras enastående prestationer. Lär dig mer >

Kontakta oss

 

Om du har frågor eller önskar mer information skickar du e-post till oss på adress membership@lionsclubs.org.