Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Klubbfilialer

Klubbfilialer

Klubbfilialer är ett utmärkt sätt för klubbarna att skapa mer mångfald, genom att engagera en mindre grupp på minst fem personer som vill göra skillnad i samhället. Klubbfilialer gör det möjligt för människor att göra insatser i Lions även när de inte är intresserade av att gå med i moderklubben. 

Medlemmarna i klubbfilialen blir en del av den befintliga moderklubben, men kan genomföra egna möten och aktiviteter. Moderklubben utser en kontaktperson som ansvarar för kontakterna mellan moderklubben och klubbfilialen och samtidigt kan klubbfilialen ha självständighet från moderklubben om så önskas.

Vad krävs för att bilda en klubbfilial?

 
  • Minst 5 nya eller befintliga medlemmar.
  • En befintlig klubb som tar in dessa medlemmar i klubbfilialen.
  • En medlem i moderklubben som utses till klubbfilialens kontaktperson.
  • En underrättelse ska skickas till distriktsguvernören.

Behöver du hjälp?

Har du en fråga eller behöver du hjälp om din uppgift som medlemsordförande eller om resurser? Skicka e-post till oss på adress membership@lionsclubs.org.