Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem LCIF:s program för erkänsla

Lista över erkänsla

Välj den kategori du önskar, för att komma till ett avsnitt där du kan lära dig mer.

Melvin Jones Fellows och Progressive Melvin Jones Fellows
Programmet Lions/Leos delar
Lions testamentsprogram
Erkänsla för ledande och större gåvor
Minnesdonationer
Donationer för att hedra någon
Klubbutmärkelser
Distriktsutmärkelser
Företagsplakett
Humanitära partner

Många länder kan debitera tull och moms vid import av Melvin Jones Fellowship-plaketter och annan erkänsla. Ansvaret att betala dessa avgifter ligger på den person eller den lokala klubb som erhåller plaketten.

Melvin Jones Fellows och Progressive Melvin Jones Fellows

Melvin Jones Fellows (MJF) och Progressive Melvin Jones Fellows (PMJF) är ryggraden i vår stiftelse. Dessa utmärkelser tilldelas dem som har donerat USD 1 000 eller mer till LCIF eller till personer i vars namn en donation har gjorts av andra, eller en kombination av båda, och de är ett enastående bidrag till mänskligheten och till arvet av vår grundare, Melvin Jones. Donationer till MJF kan göras av personer (även icke medlemmar) samt av klubbar och distrikt. Donationer kan ges som engångsbelopp eller delbelopp. Nya Melvin Jones Fellows får en särskild rockslagsnål, en plakett och ett gratulationsbrev.

Progressive Melvin Jones Fellows (PMJF) är ett sätt för donatorer att utöka sitt engagemang till LCIF och att avancera i programmet, genom att donera mer än den inledande donationen på USD 1 000. PMJF-programmet visar erkänsla för gåvor mellan USD 2 000 och USD 100 000. Efter att ha bidragit med USD 100 000 blir donatorerna humanitära partner.

Lär dig mer

Programmet Lions/Leos delar

Detta är ett årligt program som ger erkänsla för individuella donationer på tre nivåer: USD 50, USD 100 och USD 200. Donationerna inom programmet tillgodoräknas gentemot MJF och används för att stödja LCIF:s humanitära anslagsprogram.

Klubbarna tilldelas tygmärket 100 % medlemsstöd och ett Chevron-märke när varje medlem har gjort en minsta donation på USD 50. För varje ytterligare år med 100 % medlemsstöd erhåller klubbarna ett Chevron-märke.

Leomedlemmar kan också tilldelas denna erkänsla när de har donerat minst USD 20 till LCIF.

Lär dig mer

Lions testamentsprogram

LCIF är stolt över att dela sin tacksamhet med, och erbjuda medlemskap i Lions testamentsprogram till, de som åtar sig att bidra med framtida gåvor. Denna erkänsla omfattar bland annat att donatorns namn finns med i stiftelsens årsrapport och på webbplatsen samt följande förmåner på tillämplig nivå och alla föregående nivåer.

Blå diamant nivå 1: USD 10 000 - USD 49 999
Särskilt inramat certifikat från Lions testamentsprogram

Blå diamant nivå 2: USD 50 000 - USD 99 999
Särskild erkänsla vid forum, inbjudan till deltagande i privat mottagning för donatorer vid Lions internationella kongress

Blå diamant nivå 3: USD 100 000 - USD 499 999
All ovanstående erkänsla plus särskild plakett från Lions testamentsprogram

Blå diamant nivå 4: USD 500 000 - USD 999 999
All ovanstående erkänsla plus särskild sittplats vid Lions internationella kongress, personligt telefonsamtal från Lions ledare, namnet angivet i donationsrummet vid Lions huvudkontor

Blå diamant nivå 5: US$1,000,000+
All ovanstående erkänsla plus inbjudan till Lions Internationals särskilda evenemang, minnessak från Lions testamentsprogram som överlämnas på scenen vid Lions internationella kongress

LCIF är även stolt över att kunna överlämna nålen från Lions testamentsprogram till dem som åtar sig att donera minst USD 1 000 till LCIF i sitt testamente.

Lär dig mer

Erkänsla för ledande och större gåvor

 • Medelstor gåva USD 5 000 – särskild nål
 • Medelstor gåva USD 10 000 - USD 15 000 – särskild nål och plakett
 • Större gåva USD 25 000 - USD 49 999 – särskild nål och plakett, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier och digital erkänsla samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Progressiv större gåva USD 50 000 - USD 99 999 – särskild nål och plakett, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier och digital erkänsla samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Ledande gåva USD 100 000 - USD 199 999 – särskild nål och plakett, inslag i marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Progressiv ledande gåva USD 200 000 - USD 499 999 – särskild nål och plakett eller inslag om påverkan i marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Visionär ledande gåva USD 500 000 - USD 749 999 – särskild nål och plakett, inslag i marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Progressiv visionär ledande gåva USD 750 000 - USD 999 999 – särskild nål och plakett, inslag i marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang
 • Gåvor på mer än en miljon dollar – särskild nål och plakett, videoinslag på LCIF:s webbplats och presentation på scenen vid Lions internationella kongress, inslag i marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev, donatorns namn i LCIF:s årsrapport, på webbplatsen, i sociala medier samt särskild erkänsla/inbjudan till Lions internationella kongress och evenemang

Kontakta oss

Minnesdonationer

LCIF uppmärksammar personer som donerar till stiftelsen till minne av någon annan. Donatorn får ett tackkort och den avlidnes familj får ett kort som informerar om donationen.

Minnesdonation

Donationer för att hedra någon

LCIF uppmärksammar donationer till stiftelsen som har gjorts som en gåva för att hedra någon. LCIF skickar ut ett kort på dina vägnar, för att informera om donationen. Donationen tillgodoräknas gentemot Melvin Jones Fellowship för den person som gåvan avser/den som hedras.

Donation för att hedra någon

Klubbutmärkelser

 

Klubbplakett

Klubbplaketten ger erkänsla till lionklubbar som donerar USD 1 000 eller mer till LCIF. Om klubben så önskar kan den istället för plaketten erhålla ett tygmärke till klubbstandaret och ett Chevron-märke. För klubbplaketten krävs en allmän donation (tillgodoräknas inte gentemot MJF).

Melvin Jones Fellowship (MJF) tygmärke till klubbstandaret

Klubben erhåller ett MJF-tygmärke till klubbstandaret och ett Chevron-märke den första gången en medlem hedras med en Melvin Jones Fellowship. Årliga Chevron-märken utdelas även en gång per år vid ytterligare MJF efter det inledande tygmärket och Chevron-märket.

100 procent Melvin Jones Fellowship (MJF) standar

Klubbar erhåller ett 100 procent MJF-standar när alla nuvarande medlemmar är Melvin Jones Fellows. När detta har uppnåtts kommer LCIF:s ordförande att uppmärksamma klubben med ett certifikat vid den internationella kongressen.

100 procent Progressive Melvin Jones Fellowship (PMJF) tygmärke

Klubbar erhåller ett 100 procent PMJF-standar när alla nuvarande medlemmar har uppnått den första nivån i PMJF-programmet. När detta har uppnåtts kommer LCIF:s ordförande att uppmärksamma klubben med ett certifikat vid den internationella kongressen.

Vänligen kontakta LCIF donationsservice via e-post donorassistance@lionsclubs.org om du har frågor om klubbutmärkelser.

Distriktsutmärkelser

 

Ordförandens medalj

Distriktsguvernörer och LCIF-koordinatorer i distrikt som bidrar med minst USD 30 000 till LCIF och som ökar sina donationer till stiftelsen med minst 10 procent jämfört med föregående år är kvalificerade till ordförandens medalj i brons, silver, guld, platina eller diamant. Distriktsguvernörer och koordinatorer vars distrikt donerar USD 100 000 eller mer erhåller medaljen automatiskt. Koordinatorer i multipeldistrikt och guvernörsrådsordförande kommer att kvalificera till utmärkelsen om 50 % eller fler av distrikten i multipeldistriktet kvalificerar till utmärkelsen.

Kontakta oss

100 % klubbstöd, uppskattningscertifikat

Distrikt där varje klubb donerar till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett uppskattningscertifikat. Distriktsguvernören och distriktets LCIF-koordinator erhåller också ett uppskattningscertifikat för 100 procent klubbstöd. Skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org för att få mer information.

Topp tio-certifikat

De 10 distrikt i världen som donerar mest till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett certifikat. Distriktets LCIF-koordinator erhåller också ett certifikat. Skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org för att få mer information.

Företagsplakett

Företag som donerar USD 1 000 eller mer till LCIF erhåller en företagsplakett. Skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org för mer information eller för att beställa en plakett. För företagsplaketten krävs en allmän donation (tillgodoräknas inte gentemot MJF).

Humanitära partner

En del av MJF-programmet, vid namn Humanitära partner, består av personer vars sammanlagda donationer överstiger USD 100 000. Donatorerna erhåller eleganta nålar med unik design som består av stenar, vilka representerar olika donationsnivåer. Brons, silver, guld och vitt guld för donationer i steg om USD 20 000 samt platina för donationer i steg om USD 100 000 och däröver. Skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org för att beställa din nål.

Brons
Diamant
 • Kazutomi Akiba; Japan
 • Douglas Chan; Hongkong, Kina
 • Li-Feng Chen; Kina Taiwan
 • Pravin Chhajed; Indien
 • Tung-Chin Chiueh; Kina Taiwan
 • Nam-Kil Cho; Korea
 • Tzu-Ting Chou; Kina Taiwan
 • Mukesh Shankerlal Chowdhary; Indien
 • Youn-Tong Chung; Korea
 • Bob Corlew; USA
 • Paul Albert Eckelman; USA
 • Daniel Elkins; USA
 • Huei-Tzu Fan; Kina Taiwan
 • Richard Felicelda; USA
 • Chen-Fen Feng; Kina Taiwan
 • Masanori Fukui; Japan
 • Ichiro Harita; Japan
 • Shosaku Hashimoto; Japan
 • Saburo Hata; Japan
 • Shigehito Hayashi; Filippinerna
 • Denny Hsu; Kina Taiwan
 • Fu-Ta Hsu; Kina Taiwan
 • Hin Hung; Hongkong, Kina
 • Kamal Joshi; Tanzania
 • Moon-Soo Jun; Korea
 • Carlos Justiniano; USA
 • Usha Kanithi; USA
 • Carole Kearse; USA
 • Jong-Han Kim; Korea
 • Myung-Shin Kim; Korea
 • Sung-Jeon Kim; Korea
 • Tae-Young Kim; Korea
 • Hideki Kitahata; Japan
 • Akiko Kitamura; Japan
 • Don Kramer; USA
 • Jayashree Kumar; USA
 • Hamed O B Lawal; Nigeria
 • Cheng-Jin Lee; Kina Taiwan
 • Joo-Sub Lee; Korea
 • Peter Lee; Kina Taiwan
 • Sang-Do Lee; Korea
 • Tom Lehman; USA
 • Chin-Sheng Liang; Kina Taiwan
 • Hsiu-Nan Liao; Kina Taiwan
 • Choong-Lai Lim; Korea
 • Tang-Lai Lin; Kina Taiwan
 • Hung-Chi Lo; Kina Taiwan
 • Ka Lo; Kina Taiwan
 • Shyam Malpani; Indien
 • Jakob Martens; Kanada
 • Kazuko Matsui; Japan
 • Kenji Nagata; Japan
 • Nobuo Nishiki; Japan
 • Kwang-Yul Oh; Korea
 • Noriyasu Ohtaka; Japan
 • Laitan Onolaja; Nigeria
 • Kyoko Osawa; Japan
 • Chin-Shih Ou; Kina Taiwan
 • Charles Park; Filippinerna
 • Hee-Chae Park; Korea
 • Ki-Bong Park; Korea
 • Lewis Quinn; USA
 • Murusupally Rao; Indien
 • Rika Risui; Japan
 • Henry Robinett; USA
 • Sanjay Sahu; Indien
 • Michael So; Filippinerna
 • Philip Stern; USA
 • Yin-Mei Su; Kina Taiwan
 • Robert Sy; Filippinerna
 • Jung-Chi Tai; Kina Taiwan
 • Yorio Tsuzuki; Japan
 • Chi-Tsan Wang; Kina Taiwan
 • Chung Wong; Hongkong, Kina
 • Edward Wong; USA
 • Kee-Jung Woo; Korea
 • Yen-Yao Wu; Kina Taiwan
 • Hong Xu; Kina
 • Shiro Yabe; Japan
 • Hao Wen Yang; Kina
 • Hui Yang; Kina Taiwan
 • Guo-Jun Zhang; Kina

 

Rubin
 • Shoichi Anzawa; Japan
 • Tebebe Yemane Berhan; Etiopien
 • Shih Ling Chou; Kina Taiwan
 • Eng Hoe Goh; Malaysia
 • Kyu-Bong Han; Korea
 • Wen Lung Hsiao; Kina Taiwan
 • Chun-Huang Hsu; Kina Taiwan
 • Michael Jan; Kina Taiwan
 • Larry Johnson; USA
 • Hong-Soon Jun; Korea
 • No-Jin Jung; Korea
 • Cheng-Lung Lai; Kina Taiwan
 • Kuei-Hsiang Kuo Li; Kina Taiwan
 • Yuchin Lin; Kina Taiwan
 • Ching-Li Lee; Kina Taiwan
 • Tsai-Chiu Lee; Kina Taiwan
 • Norikata Mita; Japan
 • Chi Park; Korea
 • V Venkata Krishna Reddy; Indien
 • Yoshio Satoh; Japan
 • Manoj Shah; Kenya
 • Shigeharu Shibuta; Japan
 • Katsuki Shirosaka; Japan
 • Kazuyoshi Soga; Japan
 • Chen-Fu Sun; Kina Taiwan
 • Wah-Ching Tam; Hongkong, Kina
 • Wangxing Tian; Kina
 • Jui-Yang Tung; Kina Taiwan
 • Vijay Kumar Raju Vegesna; Indien
 • Elmer Wang; Kina Taiwan
 • Wen-Chuan Wang; Kina Taiwan
 • Xing Ping Xiao; Kina
 • Joo-Hwan Yang; Korea
 • Yi Lin Yang; Kina Taiwan
 • Chien-Chang Yu; Kina Taiwan
 • Ju-Ming Zheng; Kina Taiwan
Blå safir
 • Yu-Chuan Chang; Kina Taiwan
 • Chia-Tien Chen; Kina Taiwan
 • Feng-Chi Chen; Kina Taiwan
 • Kwan Hyun Chung; Korea
 • Pai-Hsiang Fang; Kina Taiwan
 • Ryu Fushimi; Japan
 • Gang-Su Ha; Korea
 • M. A. Hassan; Bangladesh
 • Jeff Chang Wei Huang; Kina
 • Chuan-Kuei Hung; Kina Taiwan
 • Yasuo Iga; Japan
 • Hem Kanithi; USA
 • Byeong-Deok Kim; Korea
 • Chuen Chi Lee; Kina Taiwan
 • Yi-Cheng Liao; Kina Taiwan
 • Tien Sheng Lin; Kina Taiwan
 • Hsin-Chih Lin; Kina Taiwan
 • Masaaki Nakajima; Japan
 • Sakiko Odaka; Japan
 • Yukiharu Sako; Japan
 • Calvin Smith; USA
 • Ming-Chin Tang; Kina Taiwan
 • Chin-Lien Tsai; Kina Taiwan
 • Jin-Rong Wang; Kina Taiwan
 • Shun-Ying Yeh; Kina Taiwan
 • Fu-Yu Yang; Kina Taiwan
 • Shun-Fa Yang; Kina Taiwan
Ametist
 • Jui-Tai Chang; Kina Taiwan
 • Mei-Yu Chen; Kina Taiwan
 • Pi-Che Chen; Kina Taiwan
 • Jung-Chia Carl Chou; Kina Taiwan
 • Paul Chor Ho Fan; Hongkong, Kina
 • Myung-Soo Ha; Korea
 • Hsin-Han Hsu; Kina Taiwan
 • Mei-Li Huang; Kina Taiwan
 • Ming-Tsung Huang; Kina Taiwan
 • Kwang-Soo Jang; Korea
 • Min Hsiung Lai; Kina Taiwan
 • Kang-In Lee; Korea
 • Edward Lim Lin; Malaysia
 • Kuo-Jung Lin; Kina Taiwan
 • Shu-Chuan Lin; Kina Taiwan
 • G Ramaswamy; Indien
 • Toshio Takai; Japan
 • Fu-Lai Tsai; Kina Taiwan
 • Hui-Yi Wu; Kina Taiwan
 • Tomoaki Yamanita; Japan
 • Chizuko Yoshimura; Japan
Smaragd
 • Isamu Arino; Sri Lanka
 • Nai-Cheng Chi; Kina Taiwan
 • Je-Gil Goo; Korea
 • Lionel Li; Kina
 • Somsakdi Lovisuth; Thailand
 • Koji Tsurushima; Japan
 • Yao-Tsung Yang; Kina Taiwan
Silver
Diamant
 • Naresh Aggarwal; Indien
 • Bob Brown; USA
 • Charlie Chan; Singapore
 • Cheng Jung Chang; Kina Taiwan
 • Ling-Hsun Chao; Kina Taiwan
 • Kyu-Dong Choi; Korea
 • Sung-Gyun Choi; Korea
 • Ea-Up Kim; Korea
 • Jong-Seok Kim; Korea
 • J Frank Moore III; USA
 • Ryozo Nishina; Japan
 • Vishnubhai Patel; Indien
 • David Roberts; USA
 • Georges Wissa; Egypten
 • Haruo Yamada; Japan
Rubin
 • Shui-Chuan Chao; Kina Taiwan
 • Mei-Chiao Chiu; Kina Taiwan
 • Yasumasa Furo; Japan
 • Kajit Habanananda; Thailand
 • Shunichi Hayashida; Japan
 • Tae-Sup Lee; Korea
 • Chin-Hsiang Mao; Kina Taiwan
 • Isao Matsuoka; Japan
 • James Melvin; USA
 • Yoshinori Nishikawa; Japan
 • Paulo Pennacchi; Brasilien
 • Shu-Lien Wei; Kina Taiwan
 • Seiki Yamaura; Japan
 • Susumu Yano; Japan
Blå safir
 • Vuthi Boonnikornvoravith; Thailand
 • Eagle Chao; Kina Taiwan
 • Shunji Enomoto; Japan
 • Liao-Chuan Huang; Kina Taiwan
 • Suketaro Kato; Japan
 • Kentaro Kitano; Japan
 • Simon K Y Lee; Hongkong, Kina
 • Paul Settelmeyer; USA
 • Wing-Kun Tam; Hongkong, Kina
Ametist
 • Doo-Hoon Ahn; Korea
 • I-Lang Cho; Kina Taiwan
 • John Knepper; USA
 • Young-Ja Lee; Korea
Guld
Diamant
 • Jean-jean Lai Fong; Kina Taiwan
 • Akira Okamoto; Japan
Rubin
 • Po-Kuang Chang; Kina Taiwan
 • Masayuki Kawashima; Japan
 • Alice Chitning Lau; Kina
 • Chul Woo Yang; Korea
Blå safir
 • Harumasa Mihara; Japan
 • Shingo Onodera; Japan
 • Hung-Lin Tseng; Kina Taiwan
 • Shih I Yu; Kina Taiwan
Vitt guld
Diamant
 • Yi-Tu Cheng; Kina Taiwan
 • Dr. Jitsuhiro Yamada; Japan
Rubin
 • Yoshio Mizobuchi; Japan
 • Takahiro Sakurai; Japan
Ametist
 • Shinji Kayamori; Japan
Smaragd
 • Richard Smith; USA
Platina
Diamant
 • Liang-Chin Chiu; Kina Taiwan
 • Jung-Yul Choi; Korea
 • Alexis Gomès; Kongo
 • Shu-Chin Liao Huang; Kina Taiwan
 • Cheng-Chin Li; Kina Taiwan
 • In-Kyo Oh; Korea
 • Chikao Suzuki; Japan
Krans
Rubin
 • Hsiu-Jung Huang; Kina Taiwan
Blå safir
 • Ting-Yu Ssu; Kina Taiwan
Silver
Diamant
 • Wkang-Hsiang Wang; Kina Taiwan
Ametist
 • Ta-Lung Chiang; Kina Taiwan
 • Magnet Lin; Kina Taiwan
Vitt guld
Safir
 • Aruna Abhey Oswal; Indien

 

Andra utmärkelser

Stiftelsen uppmärksammar Lions medlemmar som främjar större medvetenhet om och stöd till LCIF. LCIF:s utmärkelse Vän till mänskligheten ger erkänsla till några få exceptionella medlemmar varje år som har givit stöd till LCIF på högsta nivå. LCIF:s ordförande avgör vilka mottagarna blir och de tilldelas en medalj. Kontakta oss och berätta vilka medlemmar du vill nominera.

LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper uppmärksammar medlemmar som främjar större medvetenhet om och stöd till LCIF i klubbar, regioner, distrikt eller multipeldistrikt eller genom andra sätt, såsom anslagsprojekt, insamlingar och marknadsföring. För att ansöka fyller du i och skickar in detta nomineringsformulär.

Donationer stärker hjälpinsatser

Ditt beslut att donera till LCIF är ett beslut att hjälpa ett samhälle i nöd. Vi tackar dig och det gör även världen.