Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Program för erkänsla

Uppmärksamma lionmedlemmarnas vänlighet

Utan de generösa donationerna från våra donatorer runtom i världen skulle vår stiftelse inte ha möjlighet att tillhandahålla de otroliga nivåer av stöd som ger styrka till de hjälpinsatser Lions alla medlemmar utför. För att hedra och uppmärksamma våra donatorer har vi skapat en omfattande struktur för erkänsla.

Andra program

Det finns flera sätt för enskilda medlemmar, klubbar och distrikt att erhålla erkänsla för sitt stöd till stiftelsen och bidrag till hjälpinsatser.

Få erkänsla

För frågor om LCIF:s program för erkänsla kontaktar du avdelningen Donor Processing via telefon 630-203-3836 eller e-post DonorAssistance@lionsclubs.org.

*Observera att många länder kan ta ut tullavgifter och moms för import av Melvin Jones Fellowship-plaketter eller annan erkänsla. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som erhåller plaketten.