Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Information för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Information för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Formulär för insändande av lägerinformation    Formulär för YCE ordförande

Ansvarsområden för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

 • Säkerställa att ungdomen skyddas och att alla procedurer följs i enlighet med lokala lagar och seder.
 • Läsa igenom och förstå  policyn för ungdomsläger och ungdomsprogram.
 • Säkerställa att lionmedlemmar eller officiellt utsedda icke-medlemmar genomför programmet i enlighet med policyn för ungdomsläger och ungdomsprogram.
 • Utveckla en distrikts- eller multipeldistriktsplan för att fastställa, marknadsföra, utvärdera och samla in rapporter om läger och/eller utbyten.
 • Samarbeta med din distriktsguvernör, guvernörsrådsordförande eller samordningslion för att skicka in information om ert lokala program till Lions Clubs International.
 • Upprätta en grundlig intervju- och urvalsprocess för utbytesungdomar och värdfamiljer.
 • Genomföra ett informationsmöte för utbytesungdomar och värdfamiljer.
 • Se till att alla utbytesungdomar har nödvändiga resehandlingar och lämplig försäkring.

Bästa arbetssätt

 • Bilda och led en kommitté för att samordna de olika delarna av det lokala programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte.
  • Bilda separata kommittéer som övervakar inkommande och utgående ungdomar.
 • Genomföra utbildning för programmets frivilliga på distrikts- och multipeldistriktsnivå.
 • Uppmuntra tidigare utbytesungdomar och Leos att delta i planeringen eller genomförandet av framtida aktiviteter inom programmet.
 • Uppmuntra tidigare värdfamiljer att så värd för en framtida ungdom.

Resurser för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte