Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Global medlemsfokusering

Översikt

 

Programmet global medlemsfokusering hjälper distrikt att skapa medlemstillväxt genom en strategisk process:

• Återuppliva distrikt med nya klubbar
• Återuppliva klubbar med nya medlemmar
• På nytt motivera befintliga medlemmar med kamratskap och intressanta hjälpinsatser

Processen går att använda globalt och kan anpassas baserat på regionala behov och omständigheter samt stöds av en växande samling av resurser.

Material

Översikt
Sammanfattning av beslut
Frågor och svar
Resplan (Blå) - Idealisk att användas digitalt
Resplan (Vit) - Fungerar bäst vid egen utskrift
Global medlemsfokusering – exempel på lokalt anpassade tidsplaner

Utforska material för att genomföra global medlemsfokusering i Klubbar inom din zon eller region.

En process i fyra steg

 

Steg 1
SKAPA ETT TEAM

 

Skapa ett team som stödjer global medlemsfokusering.

Skapa ett team – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)

Steg 2
SKAPA EN VISION

 

Genomför en analys av ditt distrikt och utveckla mål för att tillgodose behoven på bästa sätt.

Skapa en vision – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)
Arbetsblad för analys (DOC)
Arbetsblad för analys (PDF)

Steg 3
SKAPA EN PLAN

 

Skapa en gemensam plan för att uppnå det fastställda målet.

Skapa en plan – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)
Mall för handlingsplan (Word)
Mall för handlingsplan (PDF)

Steg 4
SKAPA FRAMGÅNG

 

Genomför din plan, säkerställ ansvar och anpassa vid behov.

Skapa framgång – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)

För att fördjupa din förståelse av processen, gå igenom den globala medlemsfokuseringens e-kurs i Lions utbildningscenter.

Efter att ha genomfört varje steg tillhandahåller du detaljerad information om distriktets genomförda utbildning till din GLT-koordinator för inrapportering i Learn.

Resurser

 
Process
Återuppliva distrikt med nya klubbar
Komma igång
Typer av klubbar
 • Webbsida om traditionella lionklubbar: Information och resurser om traditionella lionklubbar, vilken är den vanligaste typen av klubb.
 • Webbsida om Leo lionklubbar: Information om Leo Lion-programmet, vilket erbjuder nuvarande eller tidigare leomedlemmar möjlighet att genomföra hjälpinsatser i det lokala samhället.
 • Webbsida om lionklubbar vid högskolor och universitet: Information och resurser om att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet.
 • Webbsida om specialklubbar: Programmet för specialklubbar är utformat att skapa klubbar vars medlemmar delar ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör det möjligt för dem att skapa kontakt på en djupare nivå.
 • Webbsida om virtuella klubbar: Information och resurser om virtuella klubbar, vilka ger medlemmarna möjlighet att träffas och genomföra hjälpinsatser via olika virtuella kanaler.
 • Webbsida om programmet vid namn Gemensamma insatser: Information om programmet, vilket har till syfte att uppmuntra lokala ideella organisationer att samarbeta med Lions Clubs International.
 • Webbsida om klubbfilialer: Information och resurser om klubbfilialer, vilka erbjuder små grupper av människor möjlighet att gå med i Lions och att hjälpa till i det lokala samhället.
Återuppliva klubbar med nya medlemmar
Komma igång
Potentiella medlemmar
På nytt motivera medlemmar med kamratskap och intressanta hjälpinsatser
Hjälpinsatser
Kamratskap
Stödja distriktens och klubbarnas ledare
Stöd till distrikt
Stöd till klubbar
 • Leda en klubb: Information och resurser för klubbens ledare.
 • Felsökningsguide för klubbar: Användbar vägledning som identifierar vanliga problem i klubbar och innehåller resurser med möjliga lösningar.
 • Planera för klubbens framgångar - Vägledning och PowerPoint: Verktyg som hjälper din klubb att upptäcka sina styrkor, sätt att förbättra och nya möjligheter som kommer hjälpa klubben att utvecklas och blomstra!
Marknadsföringsresurser
Lions Clubs International
PR och sociala medier 
 • Webbsida om Lions presscenter: Ger tillgång till ett antal resurser, såsom mediapaket, logotyper bilder, mallar samt frågor och svar.
 • Webbsida om PR: Information om PR, vilket omfattar alla former av skriftlig, verbal och icke verbal kommunikation som används för att dela information med allmänheten.
 • SMiLE (Social Media including Lions Everywhere): Information om denna internationella grupp av medlemmar som fokuserar på att hjälpa Lions medlemmar, klubbar och distrikt med sociala medier.
Marknadsföringsdokument

 

Kontakta oss

 

Har du en fråga om den globala medlemsfokuseringen? Skicka frågor och beställningar till membership@lionsclubs.org.