Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Global medlemsfokusering

Översikt

 

Programmet global medlemsfokusering hjälper distrikt att skapa medlemstillväxt genom en strategisk process:

• Återuppliva distrikt med nya klubbar
• Återuppliva klubbar med nya medlemmar
• På nytt motivera befintliga medlemmar med kamratskap och intressanta hjälpinsatser

Processen går att använda globalt och kan anpassas baserat på regionala behov och omständigheter samt stöds av en växande samling av resurser.

Material

Översikt
Sammanfattning av beslut
Frågor och svar
Resplan (Blå) - Idealisk att användas digitalt
Resplan (Vit) - Fungerar bäst vid egen utskrift
Global medlemsfokusering – exempel på lokalt anpassade tidsplaner

En process i fyra steg

 

Steg 1
SKAPA ETT TEAM

 

Skapa ett team som stödjer global medlemsfokusering.

Skapa ett team – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)

Steg 2
SKAPA EN VISION

 

Genomför en analys av ditt distrikt och utveckla mål för att tillgodose behoven på bästa sätt.

Skapa en vision – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)
Arbetsblad för analys (DOC)
Arbetsblad för analys (PDF)

Steg 3
SKAPA EN PLAN

 

Skapa en gemensam plan för att uppnå det fastställda målet.

Skapa en plan – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)
Mall för handlingsplan (Word)
Mall för handlingsplan (PDF)

Steg 4
SKAPA FRAMGÅNG

 

Genomför din plan, säkerställ ansvar och anpassa vid behov.

Skapa framgång – supporthandbok - Ny!
Presentation (PPT)

För att fördjupa din förståelse av processen, gå igenom den globala medlemsfokuseringens e-kurs i Lions utbildningscenter.

Efter att ha genomfört varje steg tillhandahåller du detaljerad information om distriktets genomförda utbildning till din GLT-koordinator för inrapportering i Learn.

Resurser

 
Process

Roll för distriktets GMT-koordinator & Ansvar
Översikt över roll för distriktets GMT-koordinator, vilken är en viktig roll i det globala arbetsteamet.

Erfarenheter från pilotprojekt och medlemsinitiativ i Nordamerika
Bästa arbetssätt, innovativa idéer och användbara tips från pilotdistrikt.

Integrera global medlemsfokusering i distriktets mål
Strategisk översikt över hur sammanställda planer om global medlemsfokusering kan tillämpas på distriktets mål.

Stödjande handlingar för distriktets framgång
Roll och ansvar för dem som deltar i utbildningsprogram för 1VDG/DG Elect, distriktets mål och global medlemsfokusering.

Återuppliva distrikt med nya klubbar
Komma igång

Handbok för bildande av nya klubbar
Översikt över steg och process att bilda nya klubbar.

Ny broschyr
Denna broschyr kan skrivas ut och den berättar om fördelarna med att vara medlem i Lions och om vår uppgift.

Webbsida om Guiding Lion-programmet
Information och resurser för Guiding Lions utformade att hjälpa nya klubbar, befintliga klubbar samt klubbar som återuppbygger.

Webbsida om anslag till medlemsutveckling
Användbar information och resurser om att ansöka om ett anslag till medlemsutveckling.

Webbsida om PR-anslag
Användbar information och resurser om att ansöka om ett PR-anslag.

Typer av klubbar

Webbsida om traditionella lionklubbar
Information och resurser om traditionella lionklubbar, vilken är den vanligaste typen av klubb.

Webbsida om Leo lionklubbar
Information om Leo Lion-programmet, vilket erbjuder nuvarande eller tidigare leomedlemmar möjlighet att genomföra hjälpinsatser i det lokala samhället.

Webbsida om lionklubbar vid högskolor och universitet
Information och resurser om att bilda lionklubbar vid högskolor och universitet.

Webbsida om specialklubbar
Programmet för specialklubbar är utformat att skapa klubbar vars medlemmar delar ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör det möjligt för dem att skapa kontakt på en djupare nivå.

Webbsida om virtuella klubbar
Information och resurser om virtuella klubbar, vilka ger medlemmarna möjlighet att träffas och genomföra hjälpinsatser via olika virtuella kanaler.

Webbsida om programmet vid namn Gemensamma insatser
Information om programmet, vilket har till syfte att uppmuntra lokala ideella organisationer att samarbeta med Lions Clubs International.

Webbsida om klubbfilialer
Information och resurser om klubbfilialer, vilka erbjuder små grupper av människor möjlighet att gå med i Lions och att hjälpa till i det lokala samhället.

Återuppliva klubbar med nya medlemmar
Komma igång

Webbsida för klubbens medlemsordförande
Information och resurser för klubbens medlemsordförande.

Bara fråga!
En handbok om att rekrytera nya medlemmar.

Hisstal
Information om hur man skriver ett hisstal.

Medlemsansökan
En broschyr som beskriver fördelar med att vara medlem, avgifter samt innehåller en ansökan som kan skrivas ut eller fyllas i på dator.

Förmåner med att vara medlem i Lions
Material som beskriver fördelarna med att vara medlem i Lions.

Webbsida om mentorprogrammet
Information och resurser om Lions mentorprogram, vilket fokuserar på att förbereda Lions medlemmar inför ledarroller i klubbar, i organisationen och i deras privata liv.

Webbsida om att återuppbygga och reaktivera klubbar
Information och resurser som hjälper till att stärka svaga klubbar samt att reaktivera klubbar som har lagts ner eller varit försatta i status quo.

Vi är Lions (affisch)
Denna anpassningsbara affisch är ett utmärkt sätt att marknadsföra din klubb i samhället.

Potentiella medlemmar

Webb sida om unga medlemmar
Information och resurser för unga medlemmar, vilka ofta är 40 år eller yngre.

Webbsida om initiativet Nya röster
Information om initiativet Nya röster, vilket har som mål att öka antal kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation.

På nytt motivera medlemmar med kamratskap och intressanta hjälpinsatser
Hjälpinsatser

Webbsida om att planera serviceprojekt
Ger tillgång till en samling verktyg som kan laddas ner för klubbar som är redo att genomföra lokala hjälpinsatser inom våra globala frågor.

Webbsida med verktygslåda om hjälpinsatser
Innehåller resurser utformade att hjälpa Lions medlemmar att bedöma, positionera och aktivera sina klubbar för större påverkan.

Webbsida om att inrapportera hjälpinsatser
Information om betydelsen av att inrapportera hjälpinsatser och resurser som hjälper till med processen.

Webbsida om att främja Lions
Information om att främja och att skapa möjligheter till hjälpinsatser, vilket stärker både vår organisation och vår stiftelse.

Verktygslåda om medlemsrapporter
Ger tillgång till rapporter som är viktiga för din klubb.

Kamratskap

Webbsida om att förbättra klubbkvalitet
Tillhandahåller idéer och arbetssätt som hjälper klubbarnas verksamhet att bli effektivare samtidigt som den tillgodoser både medlemmarnas och det lokala samhällets behov.

Webbsida om program för klubbkvalitet
Ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper klubbarna att finna möjligheter till förbättringar.

Rapporten bedömning av klubbstatus
Ger tillgång till rapporter som följer medlemstillväxt, ekonomi, trender om rapporter, vakanser bland klubbtjänstemän, donationer till LCIF samt övergripande status bland klubbarna i distriktet.

Strategier för bedömning av klubbstatus
Ett dokument som beskriver strategier som hjälper till att stärka klubbarna.

Er klubb, ert sätt
En vägledning om att anpassa klubbens möten.

Stödja distriktens och klubbarnas ledare

Webbsida om Lions utbildningscenter
Logga in med ditt Lion Account och få tillgång till det digitala verktyget Learn samt navigera i Lions utbildningscenter, för att utforska utbildningar som uppmuntrar personlig utveckling.

Webbsida för Team av klubbtjänstemän
Information och resurser för klubbens ledare.

Leda din zon eller region
Information och resurser som är relevanta för zonordförande och regionordförande. 

Webbsida om seminarium för zonordförande
Tillhandahåller instruktörer med utbildningsmaterial till seminarium för zonordförande samt användbart material för de zonordförande som deltar i seminariet.

Global medlemsfokusering för regionordförande och zonordförande
Den globala medlemsfokuseringen hjälper Lions Clubs International att uppnå optimal medlemstillväxt. Utforska resurser på webbsidan, för att se hur du kan använda denna strategiska process i din region eller din zon.

Webbsida om ledarutveckling
Information och resurser om möjligheter till ledarutveckling.

Webbsida om Lions regionala ledarskapsinstitut
Tillhandahåller instruktioner och deltagarmaterial samt material att dela ut, vilket kan användas under denna utbildning.

Planera för klubbens framgångar – Vägledning
Lär dig hur du genomför en analys av din klubb och skapa mål, för att tillgodose behov på bästa sätt.

Planera för klubbens framgångar – PowerPoint
PowerPoint som kan anpassas, vilken följer vägledningen Skapa en vision för din klubb.

Felsökningsguide för klubbar
Användbar vägledning som identifierar vanliga problem i klubbar och innehåller resurser med möjliga lösningar.

Distriktsguvernörer
Distriktsguvernörer, den här webbplatsen är gjord för er! Här finns alla de resurser du behöver för att hjälpa dig bli framgångsrik. 

Past District Governors
Tidigare distriktsguvernörer, den här webbplatsen är gjord för er! Ni har en enorm mängd kunskap och erfarenhet för att hjälpa klubbar, distrikt och organisationen vidare framåt.

Distriktets vägledning om felsökning
Den här vägledningen identifierar vanliga problem i distrikt och tillhandahåller resurser med möjliga lösningar.

Marknadsföringsresurser
Lions Clubs International

Flygblad om våra insatser 
Ett flygblad som ger en översikt över Lions Clubs International och vår påverkan.

Webbsida om logotyper och emblem
Ger tillgång till godkända resurser med vårt varumärke.

PR och sociala medier 

Webbsida om Lions presscenter
Ger tillgång till ett antal resurser, såsom mediapaket, logotyper bilder, mallar samt frågor och svar.

Webbsida om PR
Information om PR, vilket omfattar alla former av skriftlig, verbal och icke verbal kommunikation som används för att dela information med allmänheten.

SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)
Information om denna internationella grupp av medlemmar som fokuserar på att hjälpa Lions medlemmar, klubbar och distrikt med sociala medier.

Marknadsföringsdokument

Webbsida om varumärket & marknadsföring
Ger tillgång till verktyg med vårt varumärke, vilka klubbarna kan använda för att marknadsföra sig själva och sina hjälpinsatser.

 

Global medlemsfokusering

Hjälp oss att förbättra den globala medlemsfokuseringen genom att ge din återkoppling.

Kontakta oss

 

Har du en fråga om den globala medlemsfokuseringen? Skicka frågor och beställningar till membership@lionsclubs.org.