Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Klubbtjänstemän

Klubbtjänstemän


Nytt för klubbtjänstemän!

Den nya Modell för klubbstruktur ger organisatorisk vägledning för klubben att planera och uppnå alla sina mål, ge välbehövlig samhällsservice och bygga upp en god kamratanda i klubben.

En speciell webbplats har skapats för er alla så att det blir lättare att hitta resurser som hjälper dig att lyckas på din unika klubbledarpost.

Kontakta oss på @ eurafrican@lionsclubs.org eller ring 630 468 6948.