Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Klubbtjänstemän

Team av klubbtjänstemän


Ni har en unik position att stärka er klubb och vägleda den till framgång under ert år. 

För att säkerställa era framgångar vill vi informera om användbara verktyg och resurser för er. 

Standardstruktur för klubb ger organisatorisk vägledning för er klubb vid planering och genomförande av alla dess mål, tillhandahåller hjälpinsatser i samhället och skapar vänskapsband i klubben.

Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb – Tillhandahåller viktiga bestämmelser, policy och riktlinjer för att vägleda er klubb. Detta dokument kan ändras och anpassas, för att tillgodose klubbens behov.

Planera för din klubbs framgångar: Framgång börjar med en vision! Använd denna planeringsvägledning och PowerPoint för att upptäcka klubbens styrkor, sätt att förbättras och nya möjligheter som kommer hjälpa klubben att utvecklas!  Planeringsformulär hjälper till att utveckla en vision, bedöma klubbens behov och organisera er plan inför ett framgångsrikt genomförande.  

Klubbens excellensutmärkelse: Klubbar som har gjort utmärkta insatser avseende medlemstillväxt, hjälpinsatser, verksamhet och kommunikation kan kvalificera till den prestigefulla excellensutmärkelsen. 

En speciell webbsida har skapats för varje klubbtjänsteman, för att hjälpa till att få tillgång till de resurser som kommer stödja era framgångar i respektive unik position som klubbledare.

Om du har frågor skickar du e-post till oss på adress Eurafrican@lionsclubs.org eller ringer 630-468-6948.