Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Hur utvärderar du din klubb?

Hur utvärderar du din klubb?

Att upptäcka små problem och ta itu med dem innan de växer till stora problem kommer att spara både tid och resurser. Resultaten kan även hjälpa dig att fokusera dina insatser på de områden som medlemmarna vill förändra.

Den här processen hjälper dig att se klubben utifrån dina medlemmars perspektiv - vad som fungerar bra och vad som behöver uppmärksammas.

Vissa av deras iakttagelser kan komma som en överraskning, andra inte. Det är viktigt att du har ett öppet sinne gentemot dina medlemmarnas åsikter, även om vissa av dem innebär hård kritik. Kom ihåg att varje kritisk kommentar är en möjlighet att göra förbättringar i klubben.  Följande material finns som hjälp för att genomföra Hur utvärderar du din klubb?- enkäten:


LCI skulle uppskatta synpunkter och frågor från er om den nya, uppdaterade enkäten Hur utvärderar du din klubb? . Kontakta Membership Operations.