Hem Ungdomar uppsatstävling om fred

Internationell uppsatstävling om fred

Den internationella uppsatstävlingen om fred skapades för att ge unga människor med nedsatt syn möjlighet att uttrycka sina känslor om fred och tävlingen genomförs av många klubbar runtom i världen. Lions samarbetar med lokala skolor och familjer, för att finna unga människor som är intresserade av att delta och som skulle kunna ha nytta av detta program. En förstapristagare vinner en utmärkelse och USD 5 000.

 

Tävlingsregler 

Synskadade elever som är 11, 12 eller 13 år den 15 november kan delta i tävlingen. Alla uppsatser måste skickas in tillsammans med ett ifyllt tävlingsformulär. Uppsatsen får vara högst 500 ord, måste vara skriven på engelska, måste vara skriven på dator/skrivmaskin med svart bläck och med dubbelt radavstånd.

Fullständiga regler och tävlingsformulär


 

2017 - 2018 års vinnare av uppsatstävlingen

"Ett firande av fred"

Ely Potter
13 år
Ohio, USA

Sponsrad av Delaware Lions Club

 

Tidigare vinnare

Se tillbaka på vinnande uppsatser under de senaste åren.