Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP)

De medlemmar som önskar bli certifierade instruktörer i Lions Clubs International bör ansöka till LCIP, vilket tillhandahåller ett ramverk för att bredda och fördjupa kunskaper och erfarenhet bland instruktörerna. Utbildningen pågår under fyra dagar, den är mycket interaktiv samt ger medlemmar som har erfarenhet av utbildning möjlighet att utöka sina kunskaper och visa sin förmåga att genomföra utbildning, till exempel genom att utvärderas för att kunna certifieras.

Utbildningsvägen LCIP

 

Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) är en utbildning och en väg för medlemmar att ansöka om att bli certifierade instruktörer.

Utbildning

 
 • Utbildning i fyra dagar under ledning av instruktör
 • Bekräftar befintliga kunskaper och förstärker LCI:s metod för interaktivt genomförande
 • Deltagarna genomför en utbildningssession på 60 minuter

Se utbildning

Certifiering

 
 • Kandidaterna utvärderas för att kunna certifieras, baserat på en utbildningssession på 60 minuter
 • Kandidaterna antingen godkänns och blir certifierade instruktörer eller får rådet att prova igen
 • Om certifiering godkänns är den giltig i fyra år, där det sista året är ett år för återcertifiering

Se certifiering

Återcertifiering

 
 • Fokuserar på yrkesmässig utveckling av Lions instruktörer
 • Certifierade instruktörer som är kvalificerade till återcertifiering informeras om kraven före inledningen av året för återcertifiering

Se återcertifiering

Utbildning
 

Kvalifikationer

Kandidater till LCIP-utbildningen bör uppfylla en eller fler kvalifikationer innan de ansöker.

 • Erfarenhet som yrkesmässig instruktör eller utbildare i fem år eller mer.
 • Stor erfarenhet som instruktör vid Lions utbildningar (t.ex. Lions regionala ledarskapsinstitut, distriktens utbildning för klubbtjänstemän etc.) eller har genomfört utbildning vid Lions forum.
 • Tidigare erfarenhet som gruppledare vid seminariet för 1VDG/DG Elect eller instruktör vid Lions Clubs Internationals institut.

Förväntningar

När deltagarna har godkänts att delta i utbildningen måste de göra följande:

 • Delta i alla sessioner under utbildningens fyra dagar.
 • Ordna sina egna resor till och från utbildningen.
 • Slutföra hemuppgifterna innan ankomst till institutet.
 • Betala deltagaravgiften om USD 200.
 • Läsa igenom LCIP snabbvägledning för ytterligare information. 
Är LCIP rätt för dig?

Vägledningarna med jämförelse av FDI och LCIP ger en översikt som är till hjälp att identifiera bäst utbildningsväg baserat på din nuvarande erfarenhet av utbildning. För att utveckla dina grundläggande färdigheter att genomföra utbildning bör du överväga Utvecklingsinstitut för instruktörer.

Utbildning
 

Upplevelsen

Var med andra deltagare under fyra interaktiva dagar, där du kommer visa upp dina färdigheter, förbättra din teknik, utöka dina kunskaper om att genomföra utbildning samt samarbeta med andra ledare i Lions. 

Dag 1

Eftermiddag

 • Välkommen: Träffa instruktörer och deltagare. 
 • Egenskaper bland framgångsrika instruktörer i Lions: Ange de egenskaper en framgångsrik instruktör i Lions har samt identifiera vad som skiljer Lions utbildning från annan utbildning. 
 • Förbereda inför en utbildningssession i Lions: Bli bekant med de olika delarna i Lions utbildningsmaterial, beskriv sätt att förbereda inför en utbildningssession och identifiera olika förbättringar som kan göras i lokalen för att förbättra deltagarnas upplevelse.
Dag 2

Morgon

 • Komma igång: Identifiera nödvändiga komponenter i en öppningssession, inkludera olika isbrytaraktiviteter och energikickar i utbildningssessionen samt beskriv kännetecken för ett välskrivet mål för utbildningen.
 • Kommunicera med tydlighet och skapa förtroende: Få tips om att identifiera komponenter om att leverera ett tydligt budskap, definiera förtroende, identifiera arbetssätt att skapa förtroende, presentera dig själv på ett sätt som hjälper till att skapa förtroende i gruppen samt identifiera sätt att upprätthålla och förbättra förtroende.

Eftermiddag

 • Skapa en positiv utbildningsmiljö: Förstå skillnaden mellan pedagogik och andragogik. Identifiera kännetecken bland vuxna deltagare, använda olika färdigheter som instruktör under utbildningen och förstå olika stilar att lära sig, för att anpassa till vuxna deltagare.
 • Aktivt lärande: Förstå olika typer av utbildningsövningar. Lär dig att utvärdera tilldelad utbildningssession, för att fastställa hur man använder aktiva utbildningsmetoder som hjälper deltagarnas lärande.
Dag 3

Morgon

 • Leda utbildning: Inhämta nya tekniker att hantera tid samt strategier att hantera besvärliga deltagare.
 • Ta sig an utmaningarna: Formulera lösningar till vanliga utmaningar under utbildning.

Eftermiddag

 • Återkoppling: Definiera återkoppling och förklara sedan hur återkoppling är viktig för att växa. Använd lämplig metod att leverera konstruktiv återkoppling i rätt tid och på ett effektivt sätt samt lär dig hur du tar emot och besvarar återkoppling på ett professionellt och givande sätt.
Dag 4

Morgon/Eftermiddag

 • Deltagarledda sessioner (för LCIP-utvärdering): Deltagarna genomför en utbildningssession på 60 minuter, vilken spelas in och kommer utvärderas för certifiering. 

 

Utbildning
 

Riktlinjer om COVID-19 för deltagande i institutet 

För att skydda våra medlemmar och andra människor ber vi att du följer riktlinjerna nedan.

 • Följ aktuella riktlinjer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet. 
 • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
Utbildning
 

Redo att ansöka? Ange ditt konstitutionella område för att börja!

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att det endast finns ansökningsformulär på de språk som kommer att användas under utbildningen.

I & II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 13-16 januari 2023
Plats: Chicago, IL, USA
Ansökan: Engelska 
Sista dag att ansöka: Ansökan stängd

III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 14-17 april 2023
Plats: Recife, Brasilien
Ansökan:  Spanska | Portugisiska 
Sista dag att ansöka: Ansökan stängd

IV: Europa

Datum: 19-22 maj 2023
Plats: Madrid, Spanien
Ansökan:  Engelska | Tyska | Franska | Spanska
Sista dag att ansöka: 18 februari 2023

V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 24-27 februari 2023
Plats: Singapore
Ansökan:  EngelskaJapanska | Koreanska | Kinesiska, förenklad | Kinesiska, traditionell
Sista dag att ansöka: 26 november 2022

VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: Februari 10-13, 2023
Plats: New Delhi, Indien
Ansökan:  Engelska
Sista dag att ansöka: 12 november 2022

VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 14-17 april 2023
Plats: Christchurch, Nya Zeeland 
Ansökan: Engelska
Sista dag att ansöka: 14 januari 2023

VIII: Afrika

Datum: 10-13 mars 2023
Plats: Brazzaville, Kongo
Ansökan:  Engelska | Franska
Sista dag att ansöka: 10 december 2022

 

Certifiering

 

Kandidaterna utvärderas för certifiering baserat på en utbildningssession på 60 minuter. För att bli en certifierad instruktör måste kandidaten uppfylla eller överträffa följande LCIP-kompetens.

Vad händer om jag godkänns och blir en certifierad instruktör i Lions?

Kandidater som godkänns är certifierade i fyra (4) år, där det sista året är ett år för återcertifiering.  Certifierade instruktörer förväntas söka efter möjligheter och aktivt marknadsföra sin tillgänglighet och vilja att leverera utbildningar i sitt område. Certifierade instruktörer förväntas leda ledarutvecklingsprogram på alla nivåer, inklusive men inte begränsade till:

 • Utbildning för klubbtjänstemän 
 • Utbildning för zonordförande 
 • Lions regionala ledarskapsinstitut
 • Utbildning för första och andra vice distriktsguvernör
 • Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 
 • Lions avancerade ledarskapsinstitut
 • Utvecklingsinstitut för instruktörer 
 • Programmet Lions certifierade instruktörer
 • Ytterligare program på begäran
Vad händer om jag inte blir godkänd vid certifieringen?
 • Kandidater som inte certifieras kommer erhålla detaljerad och konstruktiv återkoppling samt en tidsfrist inom vilken de resultatförbättringar som behövs kan uppnås.
 • Kandidaterna rekommenderas starkt att använda föreslagen tid till att reflektera över återkopplingen, göra justeringar efter behov samt söka efter möjligheter att öva och förbättra sina färdigheter att leda utbildning.
 • När de rekommenderade justeringarna har gjorts bör kandidaten söka efter en lokal utbildning samt ansöka om godkännande att spela in utbildningssessionen, genom att fylla i Formulär för begäran om videoinspelning och skicka det via e-post till lcip@lionsclubs.org två månader innan utbildningen genomförs.

 

Återcertifiering

 

Återcertifieringen fokuserar på yrkesmässig utveckling av Lions instruktörer. De medlemmar som är kvalificerade att förnya sin certifiering underrättas innan och i början av året för återcertifiering.

För mer information läser du LCIP återcertifiering – översikt.

Om du för närvarande är kvalificerad till återcertifiering finns dina tilldelade kurser i Lions utbildningscenter (finns i Learn när du loggar in med ditt Lion Account).

Gå till Learn

Frågor?

Om du har frågor om certifiering och återcertifiering kontaktar du LCIP-teamet via e-post lcip@lionsclubs.org.

Om du har frågor om LCIP-utbildning kontaktar du institutets team via e-post institutes@lionslcubs.org.