Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Programmet Lions certifierade instruktörer

Programmet Lions certifierade instruktörer

På grund av covid-19 har alla utbildningar för detta program ställts in under 2020-2021.

Utbildningen Lions certifierade instruktörer är ett nytt program vilket är en väg för medlemmar som har deltagit i programmet att ansöka om att bli certifierade instruktörer. Medlemmar som har genomgått programmet kan vara instruktörer vid lokalt godkända institut (Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare, Lions avancerade ledarskapsinstitut, Utvecklingsinstitut för instruktörer), Lions Clubs Internationals institut*, seminariet för 1VDG/DG Elect och andra utbildningsevenemang. *Från och med juli 2020 är certifiering från programmet ett krav för att kunna vara instruktör vid Lions Clubs Internationals institut och gruppledare vid seminariet för 1VDG/DG Elect.  

*För att kunna vara instruktör vid LCI:s institut måste kandidaten även kunna kommunicera väl på engelska.  

Varför?

Syftet med programmet är att tillhandahålla enhetlig presentation av effektiv utbildning på alla nivåer i Lions, genom att öka antalet kvalificerade instruktörer och samtidigt tillhandahålla ett ramverk för att bredda och fördjupa kunskaperna samt erfarenheten bland instruktörerna. Utbildningsprogrammet ger medlemmar som har erfarenhet av utbildning möjlighet att utöka sina kunskaper och visa sin förmåga att genomföra utbildning, till exempel genom att utvärderas vid ett utbildningstillfälle för att kunna certifieras.

Vilka kvalificerar?

Medlemmar som är intresserade av att ansöka till utbildningen måste uppfylla minst en av följande kategorier:

  • Har erfarenhet av yrkesmässig utbildning eller som lärare under minst fem år.
  • Har varit instruktör vid lokal utbildning, till exempel Lions regionala ledarskapsinstitut, distriktets utbildning för klubbtjänstemän etc. eller har genomfört utbildning vid Lions forum.
  • Har varit gruppledare vid seminariet för 1VDG/DG Elect eller instruktör vid Lions Clubs Internationals institut.

Om du inte faller inom någon av dessa tre kategorier, men är intresserad av att utveckla dina färdigheter som instruktör, kan du överväga att ansöka till Utvecklingsinstitut för instruktörer

För att avgöra vilken utbildning som är bäst lämpad för dig laddar du ner vårt Faktablad om certifiering för utbildning i klassrum.

Förväntningar på Lions certifierade instruktörer:

  1. Leda ledarutvecklingsprogram på alla nivåer, inklusive men inte begränsade till: Utbildning för klubbtjänstemän, utbildning för zonordförande, Lions regionala ledarskapsinstitut, Utbildning för första och andra vice distriktsguvernör, Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare, Lions avancerade utvecklingsinstitut, Utvecklingsinstitut för instruktörer, programmet Lions certifierade instruktörer och ytterligare program efter begäran.
  2. Söka efter möjligheter och informera om egen tillgänglighet och eget intresse av att leda utbildningar på alla nivåer, bland annat dem som har nämnts ovan.
  3. I samarbete med det globala arbetsteamets GLT tillhandahålla regelbundna uppdateringar till divisionen för ledarutveckling gällande utbildningsstatus och utbildningsrelaterade behov i ditt område.

Ansökningar

Medlemmar som uppfyller ovanstående kvalifikationer kan ansöka om att delta i programmets utbildning. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före utbildningen. Om du är intresserad av att ansöka laddar du ner ansökan för den utbildning du är kvalificerad att delta i från listan nedan. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid utbildningen inte garanteras. Dessutom garanterar deltagande inte att man blir certifierad.

Policy om personliga utgifter i samband med utbildningen Lions certifierade instruktörer

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende enligt utbildningens program. I enlighet med den internationella styrelsens policy kommer en deltagaravgift på USD 200 krävas, för att täcka en del av utbildningens kostnader. Denna avgift måste betalas senast sex veckor före utbildningens startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev att delta i utbildningen. Deltagarna ansvarar också för sina egna transportkostnader samt relaterade resekostnader till och från utbildningen.

Förnya certifiering

Tidslinje och översikt för att förnya certifiering under programmet Lions certifierade instruktörer.