Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Starta en leoklubb

Starta en leoklubb

Gör en skillnad: Sponsra en leoklubb

Att sponsra en leoklubb ger lionmedlemmar möjlighet att handleda och stärka unga ledare och samtidigt fostra till serviceengagemang på hemorten. Genom sitt engagemang i en leoklubb kan lionmedlemmarna få ny energi och inspirera medlemmarna och samtidigt kanske öka samhällets kännedom om sponsorklubben och locka potentiella nya medlemmar, såsom unga yrkesverksamma, studenter föräldrar och familjer.

Vill din lionklubb sponsra en leoklubb? Följ de sex enkla stegen nedan för att organisera en ny leoklubb på hemorten. 

Steg 1 Skapa en struktur
Bestäm om den nya leoklubben skall vara samhälls- eller skolbaserad, Alpha (12-18 år) eller Omega (18-30 år).

Steg 2 Hitta potentiella leomedlemmar
Samla in namn på potentiella leomedlemmar från skolor, universitet, college, kyrkor, ungdomsgrupper, vänner och släktingar.

Steg 3 Bjud in tänkbara leomedlemmar till ett informationsmöte
Förklara filosofin för leoklubbsprogrammet och besvara frågor om: kraven för leoklubbsmedlemskap, relationen med sponsrande lionklubb och leomedlemmarnas serviceaktiviteter. Skicka ut Ansökan om medlemskap i en Alpha leoklubb (Leo50-A) eller Ansökan om medlemskap i en Omega leoklubb (Leo50-O) och inbjud intresserade ungdomar att gå med i leoklubben.

Steg 4 Anordna ett möte för att bilda klubben
Anordna ett möte för leoklubbsbildande för att välja leoklubbstjänstemän, diskutera potentiella projekt, och acceptera Stadgar och arbetsordning för leoklubb och bestämma plats och tid för klubbmöten.

Steg 5 Fyll i nödvändiga formulär
Fyll i Organisationsrapport för leoklubb (Leo-51) med nödvändiga underskrifter. Bifoga en lista med namn på klubbens chartermedlemmar och skicka in den till Leo Club Program Department. Hela certifieringsprocessen kan ta fyra till sex veckor.

Steg 6 Planera en installationsceremoni
När formuläret Organisationsrapport för leoklubb har godkänts bör sponsrande lionklubb lansera klubben med en, överlämna organisationscertifikatet och installera leoklubbens tjänstemän.

Ekonomiskt åtagande

Organisationsavgift för leoklubb
Organisationsavgiften för leoklubben är USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Denna engångsavgift inkluderar:

  • Kostnaderna att hantera en leoklubbs organisationsrapport.
  • Ett organisationscertifikat.
  • En sats för leoklubbens tjänstemän.
  • En sponsorsats för leoklubb.
  • Leo rockslagsnålar till alla chartermedlemmar.

Årsavgift för leoklubb
Lionklubbar faktureras också en årlig sponsoravgift för leoklubben på USD 100 eller motsvarande i lokal valuta. Avgiften betalar programmaterial för leoklubbar, utskick, underhåll av klubbregister, kommunikation, utmärkelser och underhåll av programresurser. Om en leoklubb läggs ner måste Formulär för nedläggning av leoklubb (Leo-86) ha inkommit till Leo Club Program Department senast 31 oktober för att slippa avgiften för innevarande år.