Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Resurser om juridiska frågor

Resurser om juridiska frågor

Den juridiska divisionen ansvarar för den juridiska verksamheten, att organisationens globala policy följs och tillhandahåller vägledning i alla frågor som avser stadgar och arbetsordning. Utöver detta hanterar den juridiska divisionen organisationens ansvarsförsäkring, registrerar och upprätthåller LCI:s och LCIF:s varumärken samt besvarar frågor om policy för valprocedurer och konfliktlösning, vilka har antagits av den internationella styrelsen.

Stadgar och arbetsordning

 

Internationella stadgar och arbetsordning - Styrande dokument för International Association of Lions Clubs

Stadgar och arbetsordning för lionklubb (DOC) - Styrande dokument för lionklubbar

Stadgar och arbetsordning för lionklubb (PDF) - Styrande dokument för lionklubbar

Stadgar och arbetsordning för distrikt (DOC) - Styrande dokument för Lions distrikt

Stadgar och arbetsordning för distrikt (PDF) - Styrande dokument för Lions distrikt

Stadgar och arbetsordning för multipeldistrikt (DOC) - Styrande dokument för Lions multipeldistrikt

Stadgar och arbetsordning för Lions multipeldistrikt (PDF) - Styrande dokument för Lions multipeldistrikt

 

Styrelsens policyhandbok

 

Den internationella styrelsens policyhandbok innehåller aktuell policy och procedurer som har antagits av den internationella styrelsen. 
 

Sammanfattning av beslut

 

Sammanfattning av beslut från den internationella styrelsens möten

Sammanfattning av beslut - Oktober 2022
Sammanfattning av beslut - Juni 2022
Sammanfattning av beslut - April 2022
Sammanfattning av beslut - Oktober 2021
Sammanfattning av beslut - Juni 2021
Sammanfattning av beslut - April 2021
Sammanfattning av beslut - Oktober 2020
Sammanfattning av beslut - Juni 2020
Sammanfattning av beslut - April 2020
Sammanfattning av beslut - Oktober 2019
Sammanfattning av beslut - Juni 2019
Sammanfattning av beslut - April 2019
Sammanfattning av beslut - Oktober 2018
Sammanfattning av beslut - Juni 2018

Konfliktlösning

 

Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå - Ger information till klubbmedlemmar om att lösa konflikter i sina klubbar

Konfliktlösningsförfarande på distriktsnivå - Ger information till klubbarna i distriktet att lösa konflikter i distriktet

Konfliktlösningsförfarande på multipeldistriktsnivå - Ger information till klubbarna i multipeldistriktet att lösa konflikter i multipeldistriktet

Procedur för klagomålsärende vid val av internationell tjänsteman och vice distriktsguvernör - Procedur om att skicka in klagomålsärende vid val av distriktsguvernör och/eller vice distriktsguvernör

Process för konstitutionellt klagomål - Ger information till klubbar och distrikt att lösa konflikter kring tolkning av, brott mot eller tillämpning av internationella stadgar och arbetsordning samt annan policy och process antagen från tid till annan av den internationella styrelsen

Policy om att stänga av distriktsguvernör - Policy om att begära avstängning av en distriktsguvernör

Riktlinjer för konfliktlösning - Har för avsikt att hjälpa Lions medlemmar, klubbar och distrikt med att följa konfliktlösningsförfarande för klubbar, distrikt och multipeldistrikt. Dessa riktlinjer är ett komplement till den policy som har antagits av den internationella styrelsen och har inte för avsikt att ersätta denna policy
 

Försäkring

 

The International Association of Lions Clubs har en allmän ansvarsförsäkring som skyddar Lions medlemmar i hela världen.
 

Information för kandidater

 

Information för kandidater till internationella poster - Detaljer om kvalifikationer och regler för kandidater till internationella poster

Intyg om godkännande av internationell tjänsteman - Formulär för att godkänna kandidat till internationell post
 

Varumärkespolicy

 

Varumärkespolicy - Översikt - Detaljer om Lions varumärkespolicy
 

Aktiebolag, stiftelse & Resurser för registrerad agent

 

Information om att bilda en Lions stiftelse - Brev till Lions medlemmar med detaljer om vad som krävs för att bilda en Lions stiftelse

Kriterier för stiftelse - Kriterier om att bilda och driva en Lions stiftelse

Ansökan för stiftelse - Ansökan om att använda Lions namn och emblem

Exempel på regler för inregistrering - Exempel på stiftelseregler för Lions stiftelser

Exempel på arbetsordning för stiftelse - Exempel på arbetsordning för Lions stiftelser

Exempel på resolution för stiftelser - Exempel på resolution för stiftelser

Information om att registrera en lionklubb - Brev till Lions medlemmar om vad som krävs för att registrera en lionklubb

Exempel på inregistrering - Endast klubbar i USA - Exempel på inregistrering för att hjälpa Lions medlemmar att inregistrera sina klubbar
 

Skatt

 

Resurser om registrering av klubb/distrikt i delstat - Endast klubbar i USA - Ger vägledning till klubbar och distrikt i USA om inregistrering i delstat

Vägledning om IRS-formulär 8976 - Endast klubbar i USA - Ger vägledning om nya regler från IRS som kräver att alla nya organisationer enligt 501(c)(4) att underrätta IRS om sina intentioner att följa 501(c)(4), genom att skicka in formulär 8976

IRS – Frågor och svar – Ny årlig elektronisk underrättelse – e-postkort  - Endast klubbar i USA - Ger vägledning om IRS krav att små skattebefriade organisationer skickar in en årlig elektronisk underrättelse (Formulär 990-N, även kallat e-postkort)

Kommentarer om IRS-formulär 8976 - Brev till Lions klubbar om kommentarer inskickade av Lions Clubs International till IRS om formulär 8976

Skattefrågor och regler som påverkar Lions klubbar och ledare - Endast i USA - Riktlinjer om regler och krav gällande skattefrågor

Inkomstskatt - Vägledning för distrikt och klubbar som följer skattelagstiftning i USA - Information om inkomstskatt
 

Etisk standard

 

Etisk standard och uppförande - Riktlinjer om etisk standard och uppförande för verkställande tjänstemän, internationella direktorer och adjungerade styrelsemedlemmar

Etisk standard och uppförande (Klubbtjänsteman) - Ger vägledning om etisk standard och uppförande

Etisk standard och uppförande (Guvernörsrådsordförande) - Information om etisk standard och uppförande för guvernörsrådsordförande

Etisk standard och uppförande (Distriktsguvernör) - Detaljer om etisk standard och uppförande för distriktsguvernörer
 

Övrig policy

 

Riktlinjer för val i distrikt - Ger riktlinjer till distrikt om policy och regler att genomföra distriktsmöte och val.

Lions Clubs Internationals policy om personlig information - Policy om personlig information i Lions Clubs International

Policy för användande av medel - Policy som informerar om hur medel från lionklubbarnas aktiviteter får användas

Policy för användande av medel - Frågor och svar - Informerar och hjälper Lions medlemmar, klubbar och distrikt att följa Policy för användande av medel

Information för röstande delegater vid riksmöte och distriktsmöte - Information för röstande delegater vid riksmöte och distriktsmöte samt information om röstningsprocess