Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Guiding Lion-programmet

Guiding Lion-programmet

Utformat för nya, befintliga och återuppbyggande klubbar

Guiding Lion-programmet är utformat att stödja klubbar som har bildats nyligen, har funnits ett tag eller som är under återuppbyggnad.  Guiding Lions utses för en period på två år av distriktsguvernören i samarbete med fadderklubbens eller den befintliga klubbens president. En Guiding Lion kan stödja högst två klubbar åt gången.

Guiding Lions hjälper klubben att: 

  • Vara framgångsrik under sina två första verksamhetsår 
  • Informera och utbilda klubbens tjänstemän och medlemmar 
  • Motivera klubbens tillväxt och utveckling
  • Finna resurser som finns tillgängliga för klubben

Kursmaterial till programmet Certified Guiding Lion finns på engelska. Om du önskar material på svenska är du välkommen att kontakta Eurafrican Department via e-post eurafrican@lionsclubs.org.

Stöd av Guiding Lions för etablerade klubbar

Återuppbyggnad av klubb: Stöd för att hjälpa till att stärka och reaktivera svaga klubbar med svårigheter.  Programmet för återuppbyggnad av klubbar möjliggör mer flexibilitet för distriktsguvernörerna, så att de kan stödja svaga klubbar utan att vara begränsade av det antal besök som får göras.  Återuppbyggnad av klubbar fokuserar på områdena återuppbyggnad, rekrytering av nya medlemmar, utbildning av tjänstemän och genomförande av meningsfulla hjälpprojekt. För klubbar som behöver stöd fyller du i Ansökan om återuppbyggnad av klubb och inhämtar de namnteckningar som krävs. 

Planera för din klubbs framgångar: Framgång börjar med en vision!  Använd denna planeringsvägledning och PowerPoint för att upptäcka klubbens styrkor, sätt att förbättras och nya möjligheter som kommer hjälpa klubben att utvecklas!  Planeringsformulär hjälper till att skapa en vision, bedöma klubbens behov och organisera er plan inför ett framgångsrikt genomförande.

Formulär för att utse Guiding Lions:  Fyll i detta formulär för att tilldela en Guiding Lion till en klubb och säkerställa att den får den månatliga bedömningen av klubbstatus.

Certified Guiding Lion - Bedömning av återuppbyggnad (EN): Denna checklista är ett verktyg utformat att identifiera klubbens styrkor och områden som kan förbättras, så att klubbens Guiding Lion kan utveckla utbildning och stöd specifikt för klubbens behov.

Kurs för Certified Guiding Lions 

Alla Guiding Lions uppmuntras att delta i kursen Certified Guiding Lion, för att förbättra sina färdigheter om stöd till klubbar. Kursen kan genomföras enskilt eller ledas av en instruktör. Alla Certified Guiding Lions måste genomgå kursen Certified Guiding Lion var tredje år.  Följande är en lista över kursmaterial, för att bli en Certified Guiding Lion.
 

Presidentens utmärkelse för Certified Guiding Lion

 

Specialty Clubs Program Infographic

För att kvalificera till presidentens utmärkelse för Certified Guiding Lion ska du fylla i och skicka in följande:

För mer information kontaktar du oss via e-post certifiedguidinglions@lionsclubs.org eller via telefon 630-468-6889.