Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Guiding Lion-programmet

Guiding Lion-programmet


Utformad för nya, befintliga och prioriterade klubbar

Guiding Lion-programmet är utformat att stödja klubbar som har bildats nyligen, har funnits ett tag eller som har tilldelats särskild prioritet. Guiding Lions utses för en period på två år av distriktsguvernören i samarbete med fadderklubbens eller den befintliga klubbens president. En Guiding Lion kan stödja högst två klubbar åt gången.

Guiding Lions hjälper klubben att:

  • Vara framgångsrik under sina två första verksamhetsår.
  • Informera och utbilda klubbens tjänstemän och medlemmar.
  • Motivera och stödja klubbens tillväxt och utveckling.
  • Finna resurser som finns tillgängliga för klubben.
     

Guiding Lions stödjer befintliga och prioriterade klubbar

För att använda Guiding Lions strategi i en klubb som återuppbyggs eller är prioriterad måste distriktsguvernören fylla i tillämpliga formulär:

Prioriterade klubbar: Hjälper klubbarna inom områdena återuppbyggnad, rekrytering av nya medlemmar, utbildning av tjänstemän och genomförande av meningsfulla hjälpprojekt.

Formulär för att utse Guiding Lions: Fyll i detta formulär för att tilldela en Guiding Lion till en klubb och säkerställa att den får den månatliga bedömningen av klubbstatus.

Certified Guiding Lion, bedömning av återuppbyggnad: Denna checklista är ett verktyg utformat att identifiera klubbens styrkor och områden som kan förbättras, så att klubbens Guiding Lion kan utveckla utbildning och stöd specifikt för klubbens behov.

Bedömning av klubbstatus: För att följa upp medlemstillväxt, rapportera trender och klubbars allmänna hälsa i distriktet 

Certified Guiding Lion-programmets e-paket

Guiding Lions uppmuntras att delta i kursen Certified Guiding Lion, för att förbättra sina färdigheter om stöd till klubbar. Kursen kan genomföras enskilt eller ledas av en instruktör. Alla Certified Guiding Lions måste genomgå kursen Certified Guiding Lion var tredje år. Följande är en lista över kursmaterial, för att bli en Certified Guiding Lion:
 

Verktyg för instruktören

Verktyg för deltagare

Resurser för gruppgenomgång

Efter kursen skickar du in verifieringsformuläret och test för Certified Guiding Lions, för att erhålla ett speciellt certifikat för din insats.

 

Arbetsblad

 

Presidentens utmärkelse till Certified Guiding Lion

För att erhålla presidentens utmärkelse för Certified Guiding Lion krävs det att du skickar in:

För mer information eller att beställa paket för Certified Guiding Lion kontaktar du oss via e-post certifiedguidinglions@lionsclubs.org eller telefon 630-468-6810.