Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Guiding Lion programmet

Guiding Lion-programmet

Utformad för nya och befintliga klubbar samt klubbar under återuppbyggnad

Guiding Lion-programmet är utformat att stödja klubbar som har bildats nyligen, har funnits ett tag eller som är under återuppbyggnad. Guiding Lions utses för en period på två år av distriktsguvernören i samarbete med fadderklubbens eller den befintliga klubbens president. En Guiding Lion kan stödja högst två klubbar åt gången.

Guiding Lions hjälper klubben att: 

  • Vara framgångsrik under sina två första verksamhetsår. 
  • Informera och utbilda klubbens tjänstemän och medlemmar. 
  • Motivera och stödja klubbens tillväxt och utveckling.
  • Finna resurser som finns tillgängliga för klubben.

Guiding Lions stödjer etablerade klubbar

Klubbar under återuppbyggnad: Hjälper till att stärka och reaktivera svaga klubbar med svårigheter. Programmet för återuppbyggnad av klubbar möjliggör mer flexibilitet för distriktsguvernörerna, så att de kan stödja svaga klubbar utan att vara begränsade av det antal besök som får göras. Återuppbyggnad av klubbar fokuserar på områdena återuppbyggnad, rekrytering av nya medlemmar, utbildning av tjänstemän och genomförande av meningsfulla hjälpprojekt. Klubbar som behöver stöd ska fylla i Ansökan om återuppbyggnad av klubb och inhämta de namnteckningar som krävs. 

Skapa en vision för din klubb: Framgång börjar med en vision! Använd denna planeringsvägledning och PowerPoint för att upptäcka klubbens styrkor, sätt att förbättras och nya möjligheter som kommer hjälpa klubben att växa och blomstra! Planeringsformulär hjälper till att utveckla en vision, bedöma klubbens behov och organisera er plan inför ett framgångsrikt genomförande.

Formulär att utse Guiding Lion: Fyll i detta formulär för att tilldela en Guiding Lion till en klubb och säkerställa att den får den månatliga bedömningen av klubbstatus.

Certified Guiding Lion - Bedömning av återuppbyggnad: Denna checklista är ett verktyg utformat att identifiera klubbens styrkor och områden som kan förbättras, så att klubbens Guiding Lion kan utveckla utbildning och stöd specifikt för klubbens behov.

Kurs för Certified Guiding Lion 

Guiding Lions uppmuntras att delta i kursen Certified Guiding Lion, för att förbättra sina färdigheter om stöd till klubbar. Kursen kan genomföras enskilt eller ledas av en instruktör. Alla Certified Guiding Lions måste genomgå kursen Certified Guiding Lion var tredje år. Följande är en lista över kursmaterial, för att bli en Certified Guiding Lion:

Presidential Certified Guiding Lion Award

 

Specialty Clubs Program Infographic

To be considered for the Presidential Certified Guiding Lion Award please complete:

  • Quarterly Reports: These are submitted during your two-year assignment.
  • Certified Guiding Lion Final Report: At the end of your two-year term assignment with the club, complete the CGL Final Report, which contains the criteria required to qualify for the award.

For more information, please contact us by email certifiedguidinglions@lionsclubs.org or phone (630) 468-6810.