Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Klubbens ordförande för marknadskommunikation

Marknadsföring av klubben

Oavsett om du är klubbens ordförande för marknadskommunikation eller en medlem som vill sprida information om er klubb har Lions Clubs International resurser som du kan använda. På den här sidan kan du lära dig mer om hur du marknadsför din klubb och hitta de verktyg du behöver.

Ordförande för marknadskommunikation - vägledning

Säkerställ   att ditt lokalsamhälle förstår Lions roll i att förbättra vår värld. Att marknadsföra era insatser kan förbättra klubbens image och resultera i nya medlemmar. Titta närmare på vägledningen för ordförande för marknadskommunikation för mer information.

Lions Clubs Internationals marknadsföringsutmärkelse

Klubbarnas marknadsföring är ett utmärkt sätt att rekrytera nya medlemmar, att sprida information om hjälpinsatser och att öka synligheten i samhället. Och nu har din klubb möjlighet att tilldelas erkänsla för sina marknadsföringsinsatser med denna spännande utmärkelse!

SMiLE

SMiLE (Social Media including Lions Everywhere) är en internationell grupp medlemmar med syfte att hjälpa Lions medlemmar, klubbar och  distrikt med sociala medier genom resurser på nätet och utbildning.

Riktlinjer om Lions varumärke

Detta dokument omfattar all grundläggande information du behöver för att marknadsföra din klubb i samhället.  Du kan också klicka här för att komma till riktlinjer om Lions varumärke.

Paket om varumärket

STÖRRE OCH BÄTTRE. Vi har uppdaterat vårt paket med fler resurser, mer material och fler mallar för att vägleda och inspirera klubbens marknadsföringsinsatser. Titta närmare på det nya paketet i vår översikt eller gå direkt till paketet nedan.