Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Home Resurscenter Klubbens ordförande för marknadskommunikation

Marknadsföring av klubben

Oavsett om du är klubbens ordförande för marknadskommunikation eller en medlem som vill sprida information om er klubb har Lions Clubs International resurser som du kan använda. På den här sidan kan du lära dig mer om hur du marknadsför din klubb och hitta de verktyg du behöver.

Ordförande för marknadskommunikation - vägledning

Säkerställ   att ditt lokalsamhälle förstår Lions roll i att förbättra vår värld. Att marknadsföra era insatser kan förbättra klubbens image och resultera i nya medlemmar. Titta närmare på vägledningen för ordförande för marknadskommunikation för mer information.

SMiLE

SMiLE (Social Media including Lions Everywhere) är en internationell grupp medlemmar med syfte att hjälpa Lions medlemmar, klubbar och  distrikt med sociala medier genom resurser på nätet och utbildning.

Riktlinjer om Lions varumärke

Detta dokument omfattar all grundläggande information du behöver för att marknadsföra din klubb i samhället.  Du kan också klicka här för att komma till riktlinjer om Lions varumärke.