Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Typer av anslag Diabetesanslag

Diabetesanslag

LCIF:s diabetesanslag kan hjälpa till att utveckla miljöer i samhället som inspirerar och stödjer hälsosamma livsstilar samt tillhandahåller utbildning om diabetes och prediabetes. LCIF:s diabetesanslag kan öka tillgång till diabetesvård och förbättra befintliga diabetescenter, för att kunna tillhandahålla bättre vård

Om diabetesanslag

 

LCIF:s diabetesanslag kan stödja diabetesläger för barn och ungdomar, diabetesundersökningar med omfattande uppföljningsplaner, infrastruktur och inköp av utrustning till befintliga diabeteskliniker samt utbildning av sjukvårdspersonal och lokala utbildare.

Lions distrikt kan ansöka om anslag på upp till USD 150 000. Lions multipeldistrikt kan ansöka om anslag på upp till USD 250 000. Titta på videon, för att lära dig mer om diabetesläger för ungdomar i Rumänien. Lion Ion Antonio Tache från Ploiești Lions Club berättar: ”Utan LCIF:s stöd till detta projekt hade det inte varit möjligt för Lions i Rumänien att konsolidera deras insatser att bekämpa diabetes.”

Lär dig mer om LCIF:s diabetesanslag, till exempel anslagsprioriteringar, viktig information med mera i vägledningen.

Referensvägledning

Nya krav gällande lokalt matchande medel

 

Viktiga förändringar avseende krav på matchande medel för diabetesanslag från och med den 1 juli 2021.

Lions medlemmar måste lokalt samla in matchande medel i form av kontanter som uppgår till 25 procent av projektets totala budget.

  • Minst 25 procent av de lokala medel som ska samlas in måste vara insamlade vid den tid när ansökan skickas in till LCIF. Detta måste styrkas genom att bifoga ett bankkontoutdrag tillsammans med ansökan.
  • Lions medlemmar måste ha samlat in alla lokalt matchande medel när halva tiden har gått av projektets tidsplan. Denna tidpunkt kommer beräknas från det datum när anslaget beviljades. Exempel: Projekt med en tidsplan på ett år måste ha samlat in alla lokalt matchande medel senast sex månader efter det att anslaget beviljades. Projekt med en tidsplan på två år måste ha samlat in alla lokalt matchande medel senast ett år efter det att anslaget beviljades. Det exakta datum när alla lokalt matchande medel måste vara insamlade kommer att anges i anslagsöverenskommelsen.

För mer information skickar du e-post till diabetesgrants@lionsclubs.org.

Ansökan och sista dag

 

TAnsökningar om diabetesanslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar innan förtroenderådets möte inleds, vilket sker i januari, maj och augusti. Skicka e-post till diabetesgrants@lionsclubs.org om du har frågor.

Kriterier och ansökan

Delta i kampen mot diabetes

Genom att arbeta tillsammans kan vi göra skillnad i kampen mot diabetes. Hjälp till att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.