Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Presidentens utmärkelser detta år

 

 

1 juli 2021 – 31 oktober 2021

Snabbstart för bildande av nya klubbar

Att börja året starkt är viktigt för framgångarna i distriktet. Här är din chans att börja starkt och uppmärksammas för att ha bildat nya klubbar.

Visa kriterier

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Medlemstillväxt

Att bjuda in någon att bli medlem i Lions är det bästa sättet att förändra ett liv. Och om var och en av oss tillför en kan vi förändra världen. Här är din chans att uppmärksammas, för att ha hjälpt andra ta sina första steg som medlemmar i Lions.

Visa kriterier

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Nästa generation

Inspirerar morgondagens ledare genom att stödja dem i dag. Här är din chans att uppmärksammas, för att ha engagerat och uppmuntrat nästa generation medlemmar och de yngre människor som deltar i hjälpinsatser tillsammans med oss varje dag.

Visa kriterier

 

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Medlemmarnas tillfredsställelse

Utmärkta hjälpinsatser börjar med utmärkta klubbar. Här är din möjlighet att uppmärksammas, för att ha säkerställt att våra klubbar är en plats där alla känner sig välkomna, uppskattade och engagerade.

Visa kriterier

1 juli 2021 – 20 juni 2022

Bilda nya klubbar

När vi bildar nya klubbar ökar möjligheterna till hjälpinsatser. Här är din chans att bli uppmärksammad för att ha bildat nya klubbar i ditt distrikt och i ditt samhälle.

Visa kriterier

1 juli 2021 – 20 juni 2022

Erkänsla till koordinator för specialklubbar

När vi hjälper Lions medlemmar att leva ut den mångfald av hjälpinsatser de har i sina hjärtan hjälper vi fler människor än någonsin. Här är din möjlighet att tilldelas erkänsla för att ha bildat nya specialklubbar.

Visa kriterier

Kriterier för året utmärkelser

 

Lions medlemmar har lika stor mångfald som de behov vi tillgodoser. Och årets utmärkelser uppmärksammar unika styrkor i varje konstitutionellt område. Ditt gruppnummer kommer hjälpa till att avgöra hur du kan kvalificera till erkänsla. 

 • Grupp 1: KO II, KO VII, KO VIII
 • Grupp 2: KO III
 • Grupp 3: KO I, KO IV, KO V, KO VI*
  *Kvalifikationer för KO VI skiljer sig för utmärkelsen ”Specialklubb” och ”Snabbstart”

Vänligen kom ihåg att varje medlem endast kan tilldelas en presidentutmärkelse eller en ledarskapsutmärkelse under ett och samma verksamhetsår. Om en mottagare inte är kvalificerad att tilldelas utmärkelsen kan han/hon nominera en annan medlem som på ett betydande sätt har bidragit till prestationen.

1 juli 2021 – 31 oktober 2021

Snabbstart för bildande av nya klubbar

Vi är stolta över att kunna uppmärksamma de medlemmar som är hängivna att inleda året starkt, genom att bilda nya klubbar och att utöka vår potential för hjälpinsatser. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.
 

Charterutmärkelse - lionklubb

Distriktsguvernörer som chartrar nya klubbar under det första kvartalet kan kvalificera till att erhålla en speciell plakett.

 • Distriktsguvernörer från KO VI som bildar fem nya lionklubbar kommer att kvalificera till erkänsla.
 • Distriktsguvernörer från alla andra KO som bildar två nya lionklubbar kommer att kvalificera till erkänsla.

Charterutmärkelse - specialklubb

Erkänsla till koordinator för specialklubbar

Koordinatorer för specialklubbar som har chartrat specialklubbar per den 31 oktober 2021 och inrapporterat dem senast den 15 november 2021 kan kvalificera att erhålla presidentens uppskattningscertifikat.

 • Koordinatorer från KO VI som chartrar tre specialklubbar kvalificerar till erkänsla.
 • Koordinatorer från alla andra KO som chartrar två nya specialklubbar kvalificerar till erkänsla.
Erkänsla på distriktsnivå

Distriktsguvernörer och distriktens GMT-koordinatorer som rekryterar en koordinator för specialklubbar, vilken i sin tur chartrar en specialklubb senast den 31 oktober 2021 och inrapporterar den senast den 15 november 2021 kommer att kvalificera till ett speciellt utmärkelsecertifikat.

Verktyg för framgång

Starta en ny klubb
Handbok för bildande av nya klubbar

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Medlemstillväxt

Vi är stolta över att visa erkänsla för medlemmar som fokuserar på att bjuda in nya medlemmar. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av dessa utmärkelser.
 

Utmärkelser på distriktsnivå

Distriktsguvernörer i de distrikt med högst procentandel medlemmar som är fadder för nya medlemmar per grupp kommer att erhålla presidentens utmärkelse.

 • Grupp 1 – De fem bästa distriktsguvernörerna kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 2 – De sju bästa distriktsguvernörerna kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 3 – De tio bästa distriktsguvernörerna kommer att uppmärksammas.

Utmärkelse på klubbnivå

De främsta klubbarna med högst procentandel medlemmar som är fadder för nya medlemmar per grupp, och med minst fem deltagande medlemmar, kommer att kvalificera till presidentens uppskattningscertifikat till klubbpresidenten, ett tygmärke till klubbstandaret till klubben och ett speciellt e-certifikat till alla deltagande medlemmar.

 • Grupp 1 – De 100 bästa klubbarna kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 2 – De 150 bästa klubbarna kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 3 – De 200 bästa klubbarna kommer att uppmärksammas.

Verktyg för framgång

Klubbens medlemsordförande
Medlemsansökan
Bara fråga!
Förmåner med att vara medlem i Lions

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Nästa generation

Vi är stolta över att uppmärksamma de Lions och Leos som fokuserar på att stärka våra yngre medlemmar. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av dessa utmärkelser.

Leo-Lion medlemstillväxt i distriktet

Distriktsguvernörer i de tio främsta distrikten som har tillfört flest Leo-Lions per grupp kommer att kvalificera till möjligheten att tilldela presidentens ledarskapsutmärkelse till en leodistriktspresident och presidentens utmärkelse till en medlem de själva utser.
 

Leo medlemstillväxt i distriktet

Leodistriktspresidenter i de tio främsta distrikten som har rekryterat, och inrapporterat, flest leomedlemmar per grupp kommer kvalificera till möjligheten att uppmärksamma en leomedlem de själva utser med presidentens ledarskapsutmärkelse.
 

Bildande av nya leoklubbar i distriktet

Leodistriktspresidenter i de tio bästa distrikten med flest chartrade leoklubbar per grupp och med 100 % av chartermedlemmarna inrapporterade inom 30 dagar av respektive klubbs bildande kommer kvalificera till presidentens ledarskapsutmärkelse.
 

Kvalificeringskriterier

 • Grupp 1 – De fem bästa distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 2 – De sju bästa distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 3 – De tio bästa distrikten kommer att uppmärksammas.

Verktyg för framgång

Leo Lion-programmet
Bli en Leo Lion - Checklista
Från Leo till Lion
Starta en leoklubb
Om Leos

1 juli 2021 – 30 juni 2022

Medlemmarnas tillfredsställelse

Vi är stolta över att uppmärksamma medlemmar som fokuserar på klubbarnas goda status. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av dessa utmärkelser.
 

Utmärkelser på distriktsnivå

Distriktets GMT-utmärkelse

GMT i distrikt med högst procentandel behållande av medlemmar per grupp kommer att erhålla presidentens ledarskapsutmärkelse.

Distriktsguvernörens utmärkelse

Distriktsguvernörer i distrikt med högst procentandel behållande av medlemmar per grupp kommer att erhålla presidentens utmärkelse.

Kvalificeringskriterier
 • Grupp 1 – De fem mest framgångsrika distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 2 – De sju mest framgångsrika distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 3 – De tio mest framgångsrika distrikten kommer att uppmärksammas.

Utmärkelse på klubbnivå

Presidenter och medlemsordförande i klubbar som har behållit 100 % av sina medlemmar kommer var och en tilldelas ett speciellt e-certifikat.

Verktyg för framgång

Klubbens medlemsordförande
Program för klubbkvalitet
Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen

1 juli 2021 – 20 juni 2022

Bilda nya klubbar

Vi är stolta över att uppmärksamma och ge erkänsla till medlemmar som fokuserar på att bilda nya klubbar. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av dessa utmärkelser
 

Utmärkelser på distriktsnivå

Distriktsguvernörer i distrikt med högst antal nya klubbar per grupp kommer kvalificera till möjligheten att uppmärksamma en medlem de själva utser med presidentens utmärkelse.

 • Grupp 1 – De fem bästa distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 2 – De sju bästa distrikten kommer att uppmärksammas.
 • Grupp 3 – De tio bästa distrikten kommer att uppmärksammas.

Utmärkelse på klubbnivå

Klubborganisatörer kommer att uppmärksammas med presidentens uppskattningscertifikat, vilket bifogas tillsammans med det material som skickas ut i samband med klubbens bildande.

1 juli 2021 – 20 juni 2022

Erkänsla till koordinator för specialklubbar

Vi är stolta över att uppmärksamma koordinatorer för specialklubbar, vilka är fokuserade på att öka antal specialklubbar runtom i världen. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.
 

Utmärkelse för bildande av den första klubben

Vid bildande av den första klubben i sin utvecklingsplan kommer koordinatorn att erhålla ett speciellt e-certifikat och en särskild utmärkelse.

Utmärkelse vid årets slut

Vid slutet av verksamhetsåret kan koordinatorer kvalificera till att erhålla en speciell plakett.

 • Koordinatorer från KO VI som chartrar fem specialklubbar kvalificerar till erkänsla.
 • Koordinatorer från alla andra KO som chartrar två nya specialklubbar kvalificerar till erkänsla.

Erkänsla till internationell koordinator för specialklubbar

Vid slutet av verksamhetsåret kommer internationella koordinatorer för specialklubbar att nominera koordinatorer som har bidragit allra mest i respektive KO, för att kunna tilldelas presidentens utmärkelse eller presidentens ledarskapsutmärkelse.

 • Grupp 1 – Tre presidentutmärkelser och tre presidentens ledarskapsutmärkelser kan utdelas.
 • Grupp 2 – Fem presidentutmärkelser och fem presidentens ledarskapsutmärkelser kan utdelas.
 • Grupp 3 – Sex presidentutmärkelser och sex presidentens ledarskapsutmärkelser kan utdelas.

Verktyg för framgång

Program för specialklubbar
Koordinatorer för specialklubbar