Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Presidentens utmärkelser

Främja vänlighet. Stärk mångfalden. Erhåll erkänsla.

Presidentens utmärkelser och kriterier 2020-2021

I år kommer Lions att visa världen vad som kan uppnås när vi hjälper, förenade i vänlighet och mångfald. Internationella president Dr. Choi kommer att dela ut särskilda presidentutmärkelser för att visa erkänsla för utmärkta prestationer.

Presidentens utmärkelser detta år

 

1 juli 2020 – 20 juni 2021

Internationella presidentens cirkel

 

Det är med stolthet som vi visar erkänsla för Lions som fokuserar på att stärka antalet medlemmar. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera för en av dessa utmärkelser.

Kvalificeringskriterier

  • Medlemmar som står registrerade som organisatör för minst 3 nya klubbar kvalificerar för den internationella presidentens ledarskapsutmärkelse.
  • Medlemmar som står registrerade som organisatör för minst 5 nya klubbar kvalificerar för den internationella presidentens utmärkelse.
 

1 juli 2020 - 30 juni 2021

Utmaning om inrapportering av hjälpinsatser

 
Vi är stolta över att visa erkänsla för ledare vars klubbar inrapporterar hjälpinsatser. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera till en av utmärkelserna för inrapportering av hjälpinsatser.

Kvalificeringskriterier

  • Servicekoordinatorer i distrikt, vars distrikt hamnar bland de 10 bästa i det konstitutionella området, baserat på högsta procentandel klubbar som inrapporterar hjälpinsatser via MyLion®, kvalificerar till den här utmärkelsen.
 

1 juli 2020 – 20 juni 2021

Certifikat till ny klubbpresident

 
Det är med stolthet som vi visar erkänsla för charterpresidenternas insatser och hängivenhet. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.

Kvalificeringskriterier 

  • Klubbpresidenter i nya klubbar som chartrades innan den 20 juni 2021 kommer erhålla den internationella presidentens uppskattningscertifikat.

1 juli 2020 – 20 juni 2021

Erkänsla till koordinator för specialklubbar

 

Det är med stolthet som vi visar erkänsla för koordinatorer för specialklubbar vilka fokuserar på att öka antalet specialklubbar runt om i världen. Vänligen gå igenom följande kriterier, för att se hur du kan kvalificera.

Kvalificeringskriterier

  • Koordinatorer som chartrar 1 specialklubb kvalificerar för ett E-certifikat.
  • Koordinatorer som chartrar minst 2 nya specialklubbar kvalificerar för en plakett och den internationella presidentens uppskattningscertifikat.
  • Koordinatorer som chartrar minst 10 specialklubbar kvalificerar för särskild erkänsla under en plenarsession vid den internationella kongressen i Montreal 2021, där de kommer att erhålla en plakett och den internationella presidentens uppskattningscertifikat.